Apie mus

Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“

Migracijos informacijos centras (MIC) „Renkuosi Lietuvą“ buvo įkurtas 2015 m. bendradarbiaujant Tarptautinei migracijos organizacijai (IOM) su Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybe. 

Centras vieno langelio principu teikia nemokamas konsultacijas ir informaciją sugrįžtantiems arba atvykstantiems gyventi į Lietuvą Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiams bei vykdo tikslines informacines kampanijas, siekiant palengvinti grįžimą/atvykimą į Lietuvą ir (re)integraciją.  Nuo 2015 m.  „Renkuosi Lietuvą“  darbuotojai suteikė daugiau nei 50 tūkst. individualių konsultacijų, o internetinį puslapį www.renkuosilietuva.lt aplankė virš 3 mln. unikalių lankytojų

Informaciją galima gauti visais su grįžimu į Lietuvą susijusiais klausimais:

 • pagrindinė informacija apie Lietuvą;
 • informacija dėl grįžimo, skirta iš humanitarinių krizių vietovių perkeltiems asmenims, politiniams kaliniams ir tremtiniams;
 • žingsniai prieš grįžtant į Lietuvą ir formalumai, kuriuos reikia atlikti grįžus;
 • pilietybės klausimai;
 • gyvenamoji vieta, būstas ir valstybės parama, norintiems įsigyti būstą;
 • darbo stažo sumavimas;
 • socialinės apsaugos klausimai;
 • sveikatos apsauga ir privalomasis sveikatos draudimas;
 • švietimo pagalba grįžusiems vaikams;
 • užsienyje įgyto išsilavinimo ir kvalifikacijų pripažinimas Lietuvoje;
 • galimybės jaunimui studijuoti ir atlikti praktiką Lietuvoje;
 • vairavimas ir vairuotojo pažymėjimo keitimas;
 • darbo rinkos tendencijos ir padėtis;
 • specialios programos grįžtantiems / stažuotės;
 • psichologinė ir emocinė pagalba;
 • šeimos narių atvykimas: imigracijos procedūros ir formalumai.

Nemokamos konsultacijos linijos:

8 800 22922
skambinant iš
Lietuvos

Skambinant iš užsienio:

+370 525 14352
(įprastas tarifas)

Bendras el. paštas:

renkuosilietuva@iom.int

Komunikacijos koordinatorė

Ramunė Kochanauskaitė

rkochanauska@iom.int 

+37069130395

Adresas:

A. Jakšto 12, LT-01105 Vilnius

Edita Urbanovič

Projekto vadovė 

eurbanovic@iom.int

+37066547968

Agnė Kurpytė-Nishnianidze

Projekto koordinatorė

akurpyte@iom.int

Mantas Jeršovas

Psichologas

psichologas@iom.int 

Marta Voitkevičiūtė

Projekto asistentė

mvoitkeviciu@iom.int

Ramunė Kochanauskaitė

Projekto asistentė

rkochanauska@iom.int

Gintarė Skuodytė

Projekto asistentė

gskuodyte@iom.int 

Margarita Rudytė

Projekto asistentė

mrudyte@iom.int 

Živilė Ilevičiūtė

Projekto asistentė

zileviciute@iom.int 

Monika Binkytė

Praktikantė

mbinkyte@iom.int 

Tarptautinė migracijos organizacija (IOM)

Tarptautinė migracijos organizacija (IOM), Jungtinių Tautų migracijos agentūra, yra vienintelė tarptautinė tarpvyriausybinė organizacija, dirbanti migracijos srityje. IOM įkurta 1951 metais. Šiuo metu jos narėmis yra 175 valstybės.

IOM siekia, kad migracija būtų valdoma derinant tiek migrantų, tiek ir valstybių interesus. IOM įsitikinusi, kad globaliems migracijos iššūkiams spręsti reikalingas darnus valstybių bendradarbiavimas ir greitas bei operatyvus reagavimas. Organizacija kartu su valstybėmis ir partneriais nuolat ieško praktinių sprendimų iškilusioms problemoms spręsti bei prisideda prie jų praktinio įgyvendinimo teikdama humanitarinę pagalbą sunkioje padėtyje atsidūrusiems migrantams, pabėgėliams ir valstybės viduje perkeltiems asmenims. 

IOM Lietuvoje

Lietuva tapo tikrąja IOM nare 1998 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasirašius ir Seimui ratifikavus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinės migracijos organizacijos bendradarbiavimo susitarimą. 

IOM Lietuva vykdo šias pagrindines veiklas:

 • Lietuvos atstovavimas Europos migracijos tinkle (EMN).Bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Vyriausybe IOM Lietuva atstovauja Lietuvai EMN ir dalyvauja įvairiose darbo grupėse.
 • Konsultacijos atvykstantiems į Lietuvą. Nuo 2015 metų sausio IOM Lietuva  veikia Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“. Jo tikslas - grįžusiems arba apie grįžimą galvojantiems Lietuvos piliečiams ir jų šeimos nariams bei Lietuvos diasporai suteikti visą reikalingą informaciją, susijusią su grįžimu į Lietuvą.
 • Tyrimai migracijos srityje. IOM Lietuva atlieka tyrimus aktualiomis migracijos temomis bei renka, analizuoja ir visuomenei suprantama kalba pateikia statistinę informaciją.
 • Pagalba pabėgėliams iš Ukrainos. Nuo karo Ukrainoje pradžios IOM Lietuva vykdo įvairias veiklas siekdama padėti Ukrainos karo pabėgėliams. Mūsų tikslas - pasiekti pažeidžiamiausius asmenis ir atliepti jų poreikius. Vykdome konsultacijas, seminarus, konferencijas ir informacinę sklaidą, teikiame psichologinę pagalbą, skiriame pinigines išmokas, organizuojame kalbų kursus ir teikiame kitą pagalbą.

Daugiau informacijos: https://lithuania.iom.int/lt

Donoras

 

Informacija atnaujinta: 2023-01-03
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):