Apie mus

Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“

Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“ 2015 m. buvo įkurtas bendradarbiaujant Tarptautinei migracijos organizacijai (TMO) su LR Vyriausybe.

Centras vieno langelio principu teikia nemokamas konsultacijas visiems sugrįžusiems ar apie grįžimą galvojantiems lietuviams bei į Lietuvą atvykstantiems užsieniečiams.

Informaciją galima gauti darbo, švietimo, sveikatos apsaugos, šeimos narių užsieniečių integracijos ir kitais su grįžimu į Lietuvą susijusiais klausimais.

Nemokamos konsultacijos linijos:

8 800 22922
(skambinant iš Lietuvos)

Skambinant iš užsienio:

+370 525 14352
(įprastas tarifas)

Bendras el. paštas:

renkuosilietuva@iom.int

Adresas:

A. Jakšto 12, LT-01105 Vilnius

Edita Urbanovič

Projekto koordinatorė

eurbanovic@iom.int

Miglė Klimavičiūtė

Pirkimų ir administracinės pagalbos specialistė

mklimaviciut@iom.int 

Indrė Jankauskaitė

Projekto koordinatorė
ijankauskait@iom.int

Agnė Kurpytė-Nishnianidze

Projekto koordinatorė

akurpyte@iom.int

Mantas Jeršovas

Psichologas

psichologas@iom.int 

Marta Voitkevičiūtė

Projekto asistentė

mvoitkeviciu@iom.int

Ramunė Kochanauskaitė

Projekto asistentė

rkochanauska@iom.int

Greta Gaivenytė

Projekto asistentė

ggaivenyte@iom.int

„Renkuosi Lietuvą“ aktyviai bendradarbiauja su užsienio lietuvių bendruomenėmis:
jau esame aplankę Jungtinės Karalystės, Airijos, Norvegijos, Vokietijos, Danijos, Belgijos ir Rusijos lietuvių bendruomenes.

Projektas turi platų partnerių tinklą ir vykdo bendras veiklas drauge su Globalios Lietuvos lyderiais, Investuok Lietuvoje, Lietuvos savivaldybių asociacija, „Kurk Lietuvai“ programa, dalyvauja „Globalios Lietuvos“ tinkle.

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO)

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO), Jungtinių Tautų migracijos agentūra, yra vienintelė tarptautinė tarpvyriausybinė organizacija, dirbanti migracijos srityje. TMO įkurta 1951 metais. Šiuo metu jos narėmis yra 173 valstybės.

TMO siekia, kad migracija būtų valdoma derinant tiek migrantų, tiek ir valstybių interesus. TMO įsitikinusi, kad globaliems migracijos iššūkiams spręsti reikalingas darnus valstybių bendradarbiavimas ir greitas bei operatyvus reagavimas. Organizacija kartu su valstybėmis ir partneriais nuolat ieško praktinių sprendimų iškilusioms problemoms spręsti bei prisideda prie jų praktinio įgyvendinimo teikdama humanitarinę pagalbą sunkioje padėtyje atsidūrusiems migrantams, pabėgėliams ir valstybės viduje perkeltiems asmenims. 

Kartu su partneriais TMO siekia:  

 • Operatyviai reaguoti į globalius migracijos iššūkius;
 • Plėsti visuomenių supratimą apie migraciją;
 • Per migraciją skatinti socialinį ir ekonominį valstybių vystymąsi; 
 • Užtikrinti žmogaus orumą ir migrantų gerovę. 

Daugiau informacijos: https://lithuania.iom.int/lt

TMO Vilniaus biuras

 Lietuva tapo tikrąja TMO nare 1998 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasirašius ir Seimui ratifikavus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinės migracijos organizacijos bendradarbiavimo susitarimą. 

Lietuvoje TMO Vilniaus biuras vykdo šias pagrindines veiklas:

 • Lietuvos atstovavimas Europos migracijos tinkle (EMT).Bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Vyriausybe TMO Vilniaus biuras atstovauja Lietuvai EMT ir dalyvauja įvairiose darbo grupėse.
 • Savanoriško grįžimo ir reintegracijos pagalba.TMO Vilniaus biuras padeda sudėtingoje situacijoje atsidūrusiems migrantams grįžti į kilmės šalis.  
 • Konsultacijos atvykstantiems į Lietuvą.Nuo 2015 metų sausio TMO Vilniaus biure veikia Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“. Jo tikslas - grįžusiems arba apie grįžimą galvojantiems Lietuvos migrantams suteikti visą reikalingą informaciją, susijusią su grįžimu į Lietuvą, ir nukreipti juos į jų užklausas atitinkančias institucijas ar organizacijas.
 • Tyrimai migracijos srityje.TMO Vilniaus biuras atlieka tyrimus aktualiomis migracijos temomis bei renka, analizuoja ir visuomenei suprantama kalba pateikia statistinę informaciją.
 • Prekybos žmonėmis prevencija. TMO Vilniaus biuras vykdo informacines kampanijas bei esant galimybėms teikia pagalbą prekybos žmonėmis aukoms. 

Tolerancijos skatinimas ir integracija.  TMO Vilniaus biuras vykdo mokymus, skirtus tobulinti su migrantais dirbančių valstybės tarnautojų tarpkultūriškumo kompetencijas bei didinti supratimą apie kitas kultūras. 

Daugiau informacijos galite rasti: https://lithuania.iom.int/lt

Informacija atnaujinta: 2022-03-30
MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):