Apie mus

Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“

Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“ 2015 m. buvo įkurtas bendradarbiaujant Tarptautinei migracijos organizacijai (IOM) su LR Vyriausybe.

Centras vieno langelio principu teikia nemokamas konsultacijas visiems sugrįžusiems ar apie grįžimą galvojantiems lietuviams bei į Lietuvą atvykstantiems užsieniečiams.

Informaciją galima gauti darbo, švietimo, sveikatos apsaugos, šeimos narių užsieniečių integracijos ir kitais su grįžimu į Lietuvą susijusiais klausimais.

Nemokamos konsultacijos linijos:

8 800 22922
skambinant iš
Lietuvos

Skambinant iš užsienio:

+370 525 14352
(įprastas tarifas)

Bendras el. paštas:

renkuosilietuva@iom.int

Kontaktai žiniasklaidai

Greta Gaivenytė

ggaivenyte@iom.int

+37066791366

Adresas:

A. Jakšto 12, LT-01105 Vilnius

Edita Urbanovič

Projekto vadovė 

eurbanovic@iom.int

+37066547968

Miglė Klimavičiūtė

Pirkimų ir administracinės pagalbos specialistė

mklimaviciut@iom.int 

Indrė Jankauskaitė - Činčė

Projekto koordinatorė

(Prailgintose atostogose iki 2023-03)

ijankauskait@iom.int

Agnė Kurpytė-Nishnianidze

Projekto koordinatorė

akurpyte@iom.int

Mantas Jeršovas

Psichologas

psichologas@iom.int 

Marta Voitkevičiūtė

Projekto asistentė

mvoitkeviciu@iom.int

Ramunė Kochanauskaitė

Projekto asistentė

rkochanauska@iom.int

Valdemar Baran

Projekto asistentas

vbaran@iom.int

Greta Gaivenytė

Projekto asistentė

ggaivenyte@iom.int

„Renkuosi Lietuvą“ aktyviai bendradarbiauja su užsienio lietuvių bendruomenėmis:
jau esame aplankę Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Airijos, Norvegijos, Vokietijos, Danijos, Belgijos ir Rusijos lietuvių bendruomenes.

Projektas turi platų partnerių tinklą ir vykdo bendras veiklas drauge su Globalios Lietuvos lyderiais, Investuok Lietuvoje, Lietuvos savivaldybių asociacija, „Kurk Lietuvai“ programa, dalyvauja „Globalios Lietuvos“ tinkle.

Tarptautinė migracijos organizacija (IOM)

Tarptautinė migracijos organizacija (IOM), Jungtinių Tautų migracijos agentūra, yra vienintelė tarptautinė tarpvyriausybinė organizacija, dirbanti migracijos srityje. IOM įkurta 1951 metais. Šiuo metu jos narėmis yra 173 valstybės.

IOM siekia, kad migracija būtų valdoma derinant tiek migrantų, tiek ir valstybių interesus. IOM įsitikinusi, kad globaliems migracijos iššūkiams spręsti reikalingas darnus valstybių bendradarbiavimas ir greitas bei operatyvus reagavimas. Organizacija kartu su valstybėmis ir partneriais nuolat ieško praktinių sprendimų iškilusioms problemoms spręsti bei prisideda prie jų praktinio įgyvendinimo teikdama humanitarinę pagalbą sunkioje padėtyje atsidūrusiems migrantams, pabėgėliams ir valstybės viduje perkeltiems asmenims. 

Kartu su partneriais IOM siekia:  

  • Operatyviai reaguoti į globalius migracijos iššūkius;
  • Plėsti visuomenių supratimą apie migraciją;
  • Per migraciją skatinti socialinį ir ekonominį valstybių vystymąsi; 
  • Užtikrinti žmogaus orumą ir migrantų gerovę. 

Daugiau informacijos: https://lithuania.iom.int/lt

IOM Vilniaus biuras

Lietuva tapo tikrąja IOM nare 1998 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasirašius ir Seimui ratifikavus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinės migracijos organizacijos bendradarbiavimo susitarimą. 

Lietuvoje IOM Vilniaus biuras vykdo šias pagrindines veiklas:

  • Lietuvos atstovavimas Europos migracijos tinkle (EMT).Bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Vyriausybe IOM Vilniaus biuras atstovauja Lietuvai EMT ir dalyvauja įvairiose darbo grupėse.
  • Savanoriško grįžimo ir reintegracijos pagalba. IOM Vilniaus biuras padeda sudėtingoje situacijoje atsidūrusiems migrantams grįžti į kilmės šalis.  
  • Konsultacijos atvykstantiems į Lietuvą.Nuo 2015 metų sausio IOM Vilniaus biure veikia Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“. Jo tikslas - grįžusiems arba apie grįžimą galvojantiems Lietuvos migrantams suteikti visą reikalingą informaciją, susijusią su grįžimu į Lietuvą, ir nukreipti juos į jų užklausas atitinkančias institucijas ar organizacijas.
  • Tyrimai migracijos srityje. IOM Vilniaus biuras atlieka tyrimus aktualiomis migracijos temomis bei renka, analizuoja ir visuomenei suprantama kalba pateikia statistinę informaciją.
  • Prekybos žmonėmis prevencija. IOM Vilniaus biuras vykdo informacines kampanijas bei esant galimybėms teikia pagalbą prekybos žmonėmis aukoms. 

Tolerancijos skatinimas ir integracija.  IOM Vilniaus biuras vykdo mokymus, skirtus tobulinti su migrantais dirbančių valstybės tarnautojų tarpkultūriškumo kompetencijas bei didinti supratimą apie kitas kultūras. 

Daugiau informacijos galite rasti: https://lithuania.iom.int/lt

Donoras

  

Informacija atnaujinta: 2022-08-03
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):