Apie mus

IOM Lietuva Migracijos informacijos centras

2015 m. Tarptautinės Migracijos Organizacijos (IOM Lietuva) Vilniaus biure bendradarbiaujant su LR Vyriausybe įsteigtas Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“. Per aštuonerius metus projektas išaugo į žinomiausią šalyje veikiančią iniciatyvą grįžtantiems lietuviams. Per tą laiką suteikta 65 tūkst. individualių konsultacijų, puslapio lankytojų skaičius išaugo iki 4 mln.  Nuo 2024 m grįžtančių lietuvių konsultavimą perėmė LR Užsienio reikalų ministerija.

Baigiantis „Renkuosi Lietuvą“ projektui ir stebint užsieniečių užklausų augimą, kilo poreikis atidaryti fizinį informacinį centrą. 2023 m. rudenį duris atvėrė MiCenter – IOM Lietuva įkurtas migracijos informacijos centras, skirtas šalyje gyvenantiems užsieniečiams.  

Kokios konsultacijos teikiamos MiCenter? 

  • konsultacijos gyvenimo Lietuvoje klausimais 
  • teisinės konsultacijos 
  • psichologinės konsultacijos 
  • karjeros konsultacijos

Registracija į konsultacijas: https://shorturl.at/pADR7  

MiCenter patalpose nuolat organizuojami įvairaus pobūdžio bendruomeniniai, informaciniai, edukaciniai renginiai, organizuojamos savitarpio pagalbos grupės, kalbos kursai ir  kt. Informacija apie naujus renginius ir savitarpio pagalbos grupes skelbiama mūsų Facebook paskyroje. 

Visos paslaugos yra nemokamos ir teikiamos Lietuvoje leidimą gyventi turintiems trečiųjų šalių piliečiams, siekiant palengvinti užsieniečių gyvenimą Lietuvoje atsižvelgiant ir į praktinius, ir į emocinius migrantų poreikius. 

Nemokamos konsultacijos linijos:

8 800 22922
skambinant iš
Lietuvos

Skambinant iš užsienio:

+370 525 14352
(įprastas tarifas)

Bendras el. paštas:

iomvilniusmic@iom.int 

Adresas:

Jasinskio g. 16, 2 aukštas, Vilnius 

Edita Urbanovič

Projekto vadovė 

eurbanovic@iom.int

Mantas Jeršovas

Psichologas

psichologas@iom.int 

Ramunė Kochanauskaitė

Komunikacijos koordinatorė

rkochanauska@iom.int 

+37066941420

Marta Voitkevičiūtė

Projekto asistentė

mvoitkeviciu@iom.int

Gintarė Skuodytė

Projekto asistentė

gskuodyte@iom.int 

Margarita Rudytė

Projekto asistentė

mrudyte@iom.int 

Yauheniya Bakhar

Projekto asistentė

ybakhar@iom.int  

Tarptautinė migracijos organizacija (IOM)

Tarptautinė migracijos organizacija (IOM), Jungtinių Tautų migracijos agentūra, yra vienintelė tarptautinė tarpvyriausybinė organizacija, dirbanti migracijos srityje. IOM įkurta 1951 metais. Šiuo metu jos narėmis yra 175 valstybės.

IOM siekia, kad migracija būtų valdoma derinant tiek migrantų, tiek ir valstybių interesus. IOM įsitikinusi, kad globaliems migracijos iššūkiams spręsti reikalingas darnus valstybių bendradarbiavimas ir greitas bei operatyvus reagavimas. Organizacija kartu su valstybėmis ir partneriais nuolat ieško praktinių sprendimų iškilusioms problemoms spręsti bei prisideda prie jų praktinio įgyvendinimo teikdama humanitarinę pagalbą sunkioje padėtyje atsidūrusiems migrantams, pabėgėliams ir valstybės viduje perkeltiems asmenims. 

IOM Lietuvoje

Lietuva tapo tikrąja IOM nare 1998 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasirašius ir Seimui ratifikavus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinės migracijos organizacijos bendradarbiavimo susitarimą. 

IOM Lietuva vykdo šias pagrindines veiklas:

  • Lietuvos atstovavimas Europos migracijos tinkle (EMN).Bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Vyriausybe IOM Lietuva atstovauja Lietuvai EMN ir dalyvauja įvairiose darbo grupėse.
  • Migracijos informacijos centras. 2025 – 2023 m. IOM Lietuva iniciatyva įkurtas migracijos informacijos centras “Renkuosi Lietuvą” teikė konsultacijas  grįžtantiems lietuviams ir atvykstantiems užsieniečiams. Nuo 2023 m atidarytas fizinis migracijos informacijos centras MiCenter siūlo ne tik konsultacijas, tačiau ir integracines paslaugas Lietuvoje gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams. Daugiau informacijos.
  • Tyrimai migracijos srityje. IOM Lietuva atlieka tyrimus aktualiomis migracijos temomis bei renka, analizuoja ir visuomenei suprantama kalba pateikia statistinę informaciją.
  • Pagalba pabėgėliams iš Ukrainos. Nuo karo Ukrainoje pradžios IOM Lietuva vykdo įvairias veiklas siekdama padėti Ukrainos karo pabėgėliams. Mūsų tikslas - pasiekti pažeidžiamiausius asmenis ir atliepti jų poreikius. Vykdome konsultacijas, seminarus, konferencijas ir informacinę sklaidą, teikiame psichologinę pagalbą, skiriame pinigines išmokas, organizuojame kalbų kursus ir teikiame kitą pagalbą.

Daugiau informacijos: https://lithuania.iom.int/lt

Informacija atnaujinta: 2024-04-05
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):