Atvykimo išmoka

Siekiant pritraukti iš Lietuvos išvykusius aukštos kvalifikacijos specialistus ir bent iš dalies kompensuoti jų grįžimo/persikėlimo į Lietuvą patiriamas persikraustymo išlaidas, valstybė gali skirti atvykimo išmoką iš užsienio atvykusiems darbuotojams ir juos pasikvietusiems darbdaviams.

Iš užsienio atvykusiems darbuotojams, įsidarbinusiems pagal neterminuotą darbo sutartį, yra mokama vienkartinė 3788,4 Eur išmoka (4,1 MMA dydžio).

Teisę gauti atvykimo išmoką turi visas šias sąlygas atitinkantis darbuotojas:

  • 2022 metais ar vėlesniais metais laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju;
  • prieš tapdamas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, asmuo bent 5 ankstesnius metus gyveno užsienyje;
  • su darbdaviu sudaręs neterminuotą darbo sutartį dėl darbo Lietuvoje, pagal profesiją, įtrauktą į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą;
  • gaunantis ne mažesnį negu 3788,4 Eur (4,1 MMA) vidutinį mėnesio darbo užmokestį neatskaičius mokesčių (skaičiuojant per 6 mėn. laikotarpį nuo įdarbinimo).

Kada ir kur kreiptis dėl atvykimo išmokos?

Prašymas dėl išmokos skyrimo Užimtumo tarnybai gali būti pateiktas:

Ukrainiečiams:

  • per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą Elektroniniai valdžios vartai;
  • atvykus tiesiogiai raštu;
  • elektroniniu paštu atvykimoismoka@uzt.lt (tik pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu);
  • pasirašyti dokumentų originalai gali būti išsiųsti adresu Trakų g. 39, Šiauliai.

Dėl atvykimo išmokos reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą ne anksčiau kaip po 6 mėnesių ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo darbo Lietuvoje pagal neterminuotą darbo sutartį pradžios.

Kilus klausimams, kreipkitės bendruoju konsultacijų numeriu 1883.

Informacija atnaujinta: 2024-01-26
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):