Atvykstu į Lietuvą dirbti

Dauguma Trečiųjų šalių piliečių, ketinančių dirbti Lietuvoje, turi gauti leidimą dirbti arba sprendimą dėl atitikties darbo rinkos poreikiams. Užsieniečiams, kurie ketina atvykti į Lietuvą dirbti pagal profesiją, kuri įeina į trūkstamų profesijų sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis arba kurie atvyksta dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašą leidimo dirbti arba sprendimo dėl atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams nereikia.

Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, pirmiausia turi kreiptis į Užimtumo tarnybą ir užregistruoti laisvą darbo vietą. Darbdaviui gavus Užimtumo tarnybos leidimą, užsienietis gali teikti prašymą nacionalinei (D) vizai ar leidimui laikinai gyventi. 

Nutraukęs darbą, paprastai užsienietis privalo išvykti iš Lietuvos.

Kokį dokumentą galiu gauti Lietuvoje?

Jeigu ketinate būti Lietuvoje ne ilgiau nei metus, Jūs galite gauti nacionalinę vizą. Jeigu ketinate likti gyventi ilgiau, turėtumėte rinktis leidimą laikinai gyventi (jis paprastai išduodamas 2 metams, aukštos kvalifikacijos darbuotojams – 3 metams, vėliau gali būti keičiamas). Prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimo laikotarpiui galite gauti nacionalinę vizą.

Kur pateikti prašymą nacionalinei vizai ar leidimui gyventi?

Norint atvykti į Lietuvą, pirmiausiai reikia gauti nacionalinę vizą. Dėl nacionalinės vizos išdavimo turite kreiptis į Lietuvos ambasadą, konsulatą arba per išorės paslaugų teikėjo prašymų išduoti vizą priėmimo centrą.

Atvykus į Lietuvą dėl  leidimo laikinai gyventi turite kreiptis į Migracijos departamento teritorinį skyrių, prieš tai pateikę elektroninį prašymą per Lietuvos migracijos informacinę sistemą MIGRIS.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Dokumentų, kuriuos reikia pateikti, sąrašas priklauso nuo jūsų profesijos, kvalifikacijų ir būsimo atlyginimo dydžio. Daugiau informacijos rasite Migracijos departamento tinklapyje.

Ar dokumentai turi būti teisiškai patvirtinti?

Užsienio institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti Apostille pažyma (išskyrus, jei dokumentai yra išduoti Estijoje, Rusijoje, Latvijoje, Moldovoje ir Ukrainoje) bei išversti į lietuvių kalbą. Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą.

Parengta pagal Migracijos departamento ir Užimtumo tarnybos informaciją

Informacija atnaujinta: 2021-12-08
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):