Atvykstu į Lietuvą studijuoti

Jeigu Jūs esate studentas, dėstytojas ar tyrėjas ir ketinate būti Lietuvoje ne ilgiau nei metus, Jus galite gauti nacionalinę vizą. Jeigu ketinate likti gyventi ilgiau, turėtumėte rinktis leidimą laikinai gyventi (studentams jis paprastai išduodamas vieniems metams, tyrėjams ir dėstytojams – dvejiems metams, vėliau gali būti keičiamas). Prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimo laikotarpiui galite gauti nacionalinę vizą.

Paprastai užsieniečiai, pasirinkę studijas Lietuvoje, į Lietuvą atvyksta su Nacionaline viza vieniems metams, o po pirmųjų metų teikia prašymą leidimui laikinai gyventi. Bet kokiu atveju, pirmiausia užsieniečiui reikia kreiptis į pasirinktą studijų instituciją ir būti priimtam į studijų programą, o paskui, gavus mokslo institucijos tarpininkavimo raštą, teikti prašymą dėl nacionalinės vizos (ar leidimo gyventi).

Jeigu esate užsienyje, dėl leidimo laikinai gyventi ar nacionalinės vizos turite kreiptis į Lietuvos ambasadą, o jeigu jau esate Lietuvoje, dėl leidimo laikinai gyventi turite kreiptis į teritorinį Migracijos departamento skyrių, prieš tai pateikę elektroninį prašymą per Lietuvos migracijos informacinę sistemą MIGRIS.

Nutraukęs studijas, mokslinę veiklą, stažuotę, paprastai privalote išvykti iš Lietuvos. Lietuvoje pabaigęs studijas arba mokslinius tyrimus ir darbus, užsienietis gali ieškotis darbo arba pradėti veiklą kaip savarankiškai dirbantis asmuo ir tuo pagrindu gauti leidimą laikinai gyventi vieniems metams (prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos įgijimo dienos arba mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų užbaigimo).

Daugiau informacijos apie nacionalines vizas ir leidimus gyventi studijų pagrindų galima rasti Migracijos departamento tinklapyje.

Informacija atnaujinta: 2020-06-22
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!