Atvykstu į Lietuvą studijuoti

Jeigu Jūs esate studentas, dėstytojas ar tyrėjas ir ketinate būti Lietuvoje ne ilgiau nei metus, Jus galite gauti nacionalinę vizą. Jeigu ketinate likti gyventi ilgiau, turėtumėte rinktis leidimą laikinai gyventi (studentams jis paprastai išduodamas vieniems metams, tyrėjams ir dėstytojams – dvejiems metams, vėliau gali būti keičiamas). Prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimo laikotarpiui galite gauti nacionalinę vizą.

Paprastai užsieniečiai, pasirinkę studijas Lietuvoje, į Lietuvą atvyksta su nacionaline viza vieniems metams, o po pirmųjų metų teikia prašymą leidimui laikinai gyventi. Bet kokiu atveju, pirmiausia užsieniečiui reikia kreiptis į pasirinktą studijų instituciją ir būti priimtam į studijų programą, o paskui, gavus mokslo institucijos tarpininkavimo raštą, teikti prašymą dėl nacionalinės vizos.

Kur pateikti prašymą nacionalinei vizai ar leidimui gyventi?

Jeigu esate užsienyje, dėl nacionalinės vizos turite kreiptis į Lietuvos ambasadą, konsulatą arba per išorės paslaugų teikėjo prašymų išduoti vizą priėmimo centrą.

Atvykus į Lietuvą dėl leidimo laikinai gyventi turite kreiptis į teritorinį Migracijos departamento skyrių, prieš tai pateikę elektroninį prašymą per Lietuvos migracijos informacinę sistemą MIGRIS.

Ar galiu dirbti studijuodamas?

Taip, gavus leidimą laikinai gyventi studijų pagrindu, studijų ar mokymosi laikotarpiu turite teisę dirbti ne daugiau kaip 20 val. per savaitę, išskyrus švietimo įstaigos ar mokslo ir studijų institucijos nustatytą vasaros atostogų, numatytos praktikos laikotarpį. Darbo laiko apribojimas netaikomas magistratūroje ir doktorantūroje studijuojantiems užsieniečiams, taip pat užsieniečiams, užbaigusiems studijas arba mokymąsi Lietuvoje leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu.

Ar galiu likti Lietuvoje pabaigęs mokslus?

Taip, per 12 mėnesių nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos įgijimo dienos galima kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje. Toks leidimas išduodamas 12 mėnesių laikotarpiui. Su  leidimu užsienietis galės ne tik ieškoti darbo, bet ir pradėti dirbti ar pradėti veiklą kaip savarankiškai dirbantis asmuo. Šiuo atveju užsienietis atleidžiamas nuo pareigos gauti Užimtumo tarnybos sprendimą, kad jo darbas atitinka Lietuvos darbo rinkos poreikius.

Parengta pagal Migracijos departamento informaciją

Informacija atnaujinta: 2021-12-08
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):