Jeigu Jūs esate mainų programos studentas, dėstytojas ar tyrėjas ir ketinate būti Lietuvoje ne ilgiau nei metus, galite gauti nacionalinę vizą. Visais kitais atvejais, turėtumėte rinktis leidimą laikinai gyventi (studentams jis yra išduodamas arba pakeičiamas studijų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 2 metams, tyrėjams ir dėstytojams – 2 metams, vėliau gali būti keičiamas). Užsieniečiui paskutiniais studijų metais leidimas laikinai gyventi išduodamas studijų laikotarpiui ir dar 6 mėn. Prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimo laikotarpiui galite gauti nacionalinę vizą.

Kur pateikti prašymą nacionalinei vizai ar leidimui gyventi?


Ar kartu gali atvykti mano šeimos nariai?

Užsieniečio, studijuojančio magistrantūroje arba doktorantūroje, šeimos nariai gali kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi šeimos susijungimo pagrindu. Šia galimybe taip pat gali pasinaudoti ir užsieniečio, jau užbaigusio tokias studijas ir turinčio leidimą laikinai gyventi darbo paieškos tikslu, šeimos nariai.

Ar galiu dirbti studijuodamas?

Taip, gavus leidimą laikinai gyventi studijų pagrindu, studijų ar mokymosi laikotarpiu turite teisę dirbti.

Ar galiu likti Lietuvoje pabaigęs mokslus?

Taip. Pabaigęs studijas arba  profesinį mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo programą,  užsienietis gali kreiptis dėl leidimo laikinai darbo paieškos tikslu 1 metams. 

Parengta pagal Migracijos departamento informaciją

Informacija atnaujinta: 2023-09-29
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):