Jeigu Jūs esate studentas, dėstytojas ar tyrėjas ir ketinate būti Lietuvoje ne ilgiau nei metus, Jus galite gauti nacionalinę vizą. Jeigu ketinate likti gyventi ilgiau, turėtumėte rinktis leidimą laikinai gyventi (studentams jis yra išduodamas arba pakeičiamas studijų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 2 metams, tyrėjams ir dėstytojams – 2 metams, vėliau gali būti keičiamas). Užsieniečiui paskutiniais studijų metais leidimas laikinai gyventi išduodamas studijų laikotarpiui ir dar 6 mėn. Prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimo laikotarpiui galite gauti nacionalinę vizą.

Paprastai užsieniečiai, pasirinkę studijas Lietuvoje, į Lietuvą atvyksta su nacionaline viza vieneriems metams, o po pirmųjų metų teikia prašymą leidimui laikinai gyventi. Bet kokiu atveju, pirmiausia užsieniečiui reikia kreiptis į pasirinktą studijų instituciją ir būti priimtam į studijų programą, o paskui, gavus mokslo institucijos tarpininkavimo raštą, teikti prašymą dėl nacionalinės vizos.

Kur pateikti prašymą nacionalinei vizai ar leidimui gyventi?

Jeigu esate užsienyje, dėl nacionalinės vizos turite kreiptis į Lietuvos ambasadą, konsulatą arba per išorės paslaugų teikėjo prašymų išduoti vizą priėmimo centrą.

Atvykus į Lietuvą dėl leidimo laikinai gyventi turite kreiptis į teritorinį Migracijos departamento skyrių, prieš tai pateikę elektroninį prašymą per Lietuvos migracijos informacinę sistemą MIGRIS.

(Nuo 2023 m. nesant Lietuvoje dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo galėsite pateikti per išorės paslaugų teikėją).


Ar kartu gali atvykti mano šeimos nariai?

Užsieniečio, studijuojančio magistrantūroje arba doktorantūroje, šeimos nariai gali kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi šeimos susijungimo pagrindu. Šia galimybe taip pat gali pasinaudoti ir užsieniečio, jau užbaigusio tokias studijas ir turinčio leidimą laikinai gyventi darbo paieškos tikslu, šeimos nariai.

Ar galiu dirbti studijuodamas?

Taip, gavus leidimą laikinai gyventi studijų pagrindu, studijų ar mokymosi laikotarpiu turite teisę dirbti.

Ar galiu likti Lietuvoje pabaigęs mokslus?

Taip. Pabaigęs studijas arba  profesinį mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo programą,  užsienietis gali kreiptis dėl leidimo laikinai darbo paieškos tikslu 1 metams. 

Užsienietis, kuris Lietuvoje baigė studijas ar mokymąsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą, dėl leidimo laikinai gyventi gali kreiptis per 10 metų nuo studijų ar mokymosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą baigimo.

Parengta pagal Migracijos departamento informaciją

Informacija atnaujinta: 2022-12-19
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):