Atvykstu pas sutuoktinį/-ę arba partnerį/-ę

Lietuvoje vis daugėja mišrių šeimų, tad daugėja ir užsieniečių, gaunančių leidimus gyventi tuo pagrindu, kad jų sutuoktinis yra LR pilietis arba užsienietis, jau turintis leidimą gyventi Lietuvoje. Šeimos nariams nereikia leidimo dirbti – gavę leidimą gyventi, jie gali iš karto pradėti dirbti Lietuvoje.

SVARBU! Jeigu užsienietė/-is prašymą leidimui gyventi teikia iš karto po santuokos sudarymo, o sutuoktinė po santuokos keitė pavardę, pirmiausia jai reikės pasikeisti asmens dokumentą, kad pavardės pase/tapatybės kortelėje ir santuokos liudijime sutaptų.

Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelė (Europos Sąjungos leidimo gyventi kortelė)

Šią kortelę užsienietis gali gauti, jei jo sutuoktinis arba partneris LR pilietis yra pasinaudojęs laisvo judėjimo ES teise ir gali tai įrodyti (t.y., jei jis po 2004 m. gegužės 1 d. gyveno kitoje ES valstybėje narėje (t. y. kitoje ES valstybėje narėje ne atostogavo ar buvo nuvykęs apsipirkti, o vykdė ten kokią nors veiklą (dirbo, mokėsi ir pan.) ir turėjo su ta šalimi ryšių). Ši kortelė taip pat išduodama užsieniečiams, kurių sutuoktinis arba partneris yra ES šalies pilietis, gyvenantis Lietuvoje.

Kokiais kitais atvejais gali būti išduodama ES piliečio šeimos nario kortelė?

 • užsienietis yra LR piliečio sugyventinis, su kuriuo jis pastaruosius 3 metus palaiko nuolatinius santykius;
 • užsienietis yra išlaikomas LR piliečio;
 • užsienietis tvarko bendrą namų ūkį su LR piliečiu (pvz., turi bendrą būsto nuomos ar paskolos būstui įsigyti sutartį;
 • užsieniečiui dėl rimtų sveikatos priežasčių būtinai reikalinga asmeninė LR piliečio priežiūra.

Kuriam laikui išduodama ES piliečio šeimos nario kortelė?

ES piliečio šeimos nario kortelė išduodama 5 metams arba numatomam gyvenimo Lietuvoje terminui, jei jis trumpesnis nei 5 metai. Jei užsienietis Lietuvoje teisėtai gyveno pastaruosius 5 metus su LR piliečiu, pasinaudojusiu laisvo judėjimo ES teise, jis gali gauti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelę, kuri išduodamai 10-čiai metų.

Kur pateikti prašymą ES piliečio šeimos nario kortelei?

Pateikti prašymą ir dokumentus dėl kortelės gavimo turite asmeniškai per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (toliau – MIGRIS). Per 4 mėnesius nuo prašymo ir dokumentų per MIGRIS pateikimo dienos, turite asmeniškai atvykti į pasirinktą Migracijos departamento skyrių ir pateikti dokumentų originalus, biometrinius duomenis ir pasirašyti pateiktą prašymą.

Kiek kainuoja pateikti prašymą ES piliečio šeimos nario kortelei?

Privaloma sumokėti 32 Eur valstybės rinkliavą už dokumentų išduoti kortelę tvarkymą, 17 Eur – už dokumentų pakeisti kortelę tvarkymą. Daugiau informacijos – Migracijos departamento tinklapyje.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 1. Galiojantį kelionės dokumentą ir teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, jei užsieniečiui netaikomas bevizis režimas;
 2. Dokumentą/-us, patvirtinantį, kad LR pilietis, su kuriuo ar pas kurį atvyksta gyventi šeimos narys ar kitas asmuo, pasinaudojo laisvo judėjimo Europos Sąjungoje teise (pvz., turėtą leidimą gyventi, socialinio draudimo pažymėjimą, darbo sutartį, nuomos sutartį ar pan.)
 3. Santuokos liudijimą arba registruotos partnerystės sutartį (santuoka turi būti sudaryta užsienyje). 

PASTABA: Jeigu užsienietis atvyksta pas ne Lietuvos, o kitos ES valstybės pilietį, pilną reikiamų pateikti dokumentų sąrašą rasite Migracijos departamento svetainėje.

Ar dokumentai turi būti teisiškai patvirtinti?

Užsienio institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti Apostille pažyma (išskyrus, jei dokumentai yra išduoti Estijoje, Rusijoje, Latvijoje, Moldovoje ir Ukrainoje) bei išversti į lietuvių kalbą. Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą

Kiek laiko nagrinėjamas užsieniečio prašymas dėl ES piliečio šeimos nario kortelės išdavimo ir keitimo?

ES valstybės narės piliečio šeimos nario prašymas dėl Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelės turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo migracijos tarnybai dienos.

Skaityti plačiau apie ES piliečio šeimos nario kortelę

Leidimas laikinai gyventi

Jeigu Lietuvos Respublikoje gyvena asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis ir kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, nepasinaudojęs laisvo judėjimo teise arba užsienietis, turintis leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, asmuo gali gauti leidimą laikinai gyventi (LLG).

Kuriam laikui išduodamas LLG?

Užsieniečiui, kuris šeimos susijungimo tikslu atvyksta pas užsienietį, turintį leidimą nuolat gyventi, arba pas Lietuvos Respublikos pilietį, leidimas laikinai gyventi išduodamas vieniems metams, o keičiamas 2 metams. Užsieniečiui šeimos susijungimo atveju leidimas laikinai gyventi išduodamas tokiam pačiam laikotarpiui, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas užsieniečiui, pas kurį atvykstama šeimos susijungimo tikslu.

Kur pateikti prašymą leidimui laikinai gyventi?

Prašymai išduoti LLG yra pateikiami Migracijos departamentui, migracijos tarnybai ar konsulinei įstaigai, priklausomai nuo pagrindo, kuriuo teikiamas prašymas. Daugiau informacijos

Kiek kainuoja pateikti prašymą leidimui laikinai gyventi?

Prieš pateikdamas prašymą išduoti/pakeisti leidimą laikinai gyventi, užsienietis privalo sumokėti 120 Eur dydžio valstybės rinkliavą (240 Eur – už nagrinėjimą skubos tvarka), išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 1. prašymas (prašymas pateikiamas per Lietuvos migracijos informacinę sistemą MIGRIS);
 2. galiojantis kelionės dokumentas;
 3. leidimas laikinai gyventi (jeigu jį keičiate);
 4. santuokos liudijimas arba registruotos partnerystės sutartis;
 5. dokumentas apie pakankamą pragyvenimo lėšų kiekį;
 6. dokumentas apie gyvenamąją vietą;
 7. pažyma dėl (ne)teistumo;
 8. dokumentas dėl sveikatos draudimo (draudimo suma - 6000 Eur);
 9. teisėtą buvimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą paduodate būdamas Lietuvoje.

Visų reikalingų pateikti dokumentų sąrašą rasite Migracijos departamento tinklapyje.

Ar dokumentai turi būti teisiškai patvirtinti?

Užsienio institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti Apostille pažyma (išskyrus, jei dokumentai yra išduoti Estijoje, Rusijoje, Latvijoje, Moldovoje ir Ukrainoje) bei išversti į lietuvių kalbą. Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą

Per kiek laiko išduodamas leidimas laikinai gyventi?

Prašymai išduoti LLG bendra tvarka turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prašymo pateikimo, o prašymai išduoti LLG skubos tvarka – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos. Kai kuriais pagrindais, LLG gali būti išduodamas kur kas greičiau. LLG įforminamas bendra tvarka – per 10 darbo dienų, skubos tvarka – per 5 darbo dienas.

Skaityti plačiau apie leidimą laikinai gyventi

Leidimas nuolat gyventi (LNG)

Kokiais atvejais užsienietis gali gauti LNG?

Jeigu užsienietis atvyko gyventi į Lietuvos Respubliką kartu su Lietuvos Respublikos piliečiu kaip jo šeimos narys, jis gali iš karto gauti LNG. Atvykimas kartu su LR piliečiu nereiškia, jog privalu fiziškai kirsti sieną drauge, grįžti vienu lėktuvu ar automobiliu; laikoma, kad jie atvyksta kartu, jei LR pilietis kartu su savo šeimos nariais gyveno užsienio valstybėje ir visi kartu persikelia gyventi į Lietuvą. Turi būti atvykstama iš bet kurios ne ES/ELPA šalies (pažymėtina, kad tais atvejais, kai LR pilietis grįžta į Lietuvą iš ES ar ELPA valstybių narių, kartu atvykstančiam į Lietuvą gyventi jo šeimos nariui – trečiosios šalies piliečiui, yra išduodama Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelė).

Kuriam laikui išduodamas leidimas nuolat gyventi?

Leidimas nuolat gyventi įforminamas 5 metams, o praėjus šiam terminui – keičiamas.

Kur pateikti prašymą leidimui nuolat gyventi?

Prašymai leidimui nuolat gyventi gali būti pateikti tiesiogiai Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos arba per teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinį, kurio aptarnaujamojoje teritorijoje jis yra deklaravęs ar ketina deklaruoti gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

PASTABA. Prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi pateikimas nesuteikia teisės užsieniečiui būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, iki bus išnagrinėtas užsieniečio prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi ir priimtas sprendimas.

Kiek kainuoja pateikti prašymą leidimui nuolat gyventi?

Prieš pateikdamas prašymą išduoti LNG, užsienietis privalo sumokėti 90 Eur dydžio valstybės rinkliavą už prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimą (180 Eur skubos tvarka), išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos. Daugiau informacijosMigracijos departamento tinklapyje.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 1. Nustatytos formos prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi (pateikiamas per 3 mėnesius nuo atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką dienos); 
 2. Galiojantį kelionės dokumentą; 
 3. Lietuvos Respublikos piliečio laisvos formos prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi užsieniečiui kaip jo šeimos nariui, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką gyventi kartu ir kartu gyvenančiam; 
 4. Dokumentus, patvirtinančius, kad Lietuvos Respublikos pilietis, prieš su užsieniečiu atvykdamas gyventi į Lietuvos Respubliką, gyveno užsienio valstybėje; 
 5. Dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis yra Lietuvos Respublikos piliečio šeimos narys. Pastaba. Jeigu duomenys apie santuoką yra LR gyventojų registre, santuokos liudijimo pateikti nebūtina. 
 6. Pažymą dėl (ne)teistumo;
 7. Dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis turi pakankamai lėšų pragyventi Lietuvos Respublikoje ne mažiau nei vienerius metus (pvz., banko sąskaitos išrašas ir pan.) ir / ar gauna reguliarių pajamų, užtenkamų pragyventi (pvz., darbo sutartis). 2020 m. reikalingų lėšų dydis vienam asmeniui – 607 eurų/mėn.). Kai užsienietis yra išlaikomas šeimos nario, pateikiamas: - šio šeimos nario įsipareigojimas išlaikyti užsienietį ir; - dokumentas, patvirtinantis, kad jis turi pakankamai lėšų sau ir užsieniečiui pragyventi Lietuvos Respublikoje ne mažiau nei vienerius metus ir / ar gauna reguliarių pajamų sau ir užsieniečiui pragyventi Lietuvos Respublikoje. 
 8. Dokumentą dėl sveikatos draudimo;
 9. Teisėta buvimą patvirtinantį dokumentą, pavyzdžiui, vizą (jeigu netaikomas bevizis režimas).

Visų reikalingų pateikti dokumentų sąrašą rasite Migracijos departamento tinklapyje.

Ar dokumentai turi būti teisiškai patvirtinti?

Užsienio institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti Apostille pažyma (išskyrus, jei dokumentai yra išduoti Estijoje, Rusijoje, Latvijoje, Moldovoje ir Ukrainoje) bei išversti į lietuvių kalbą. Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą

Skaityti plačiau apie leidimą nuolat gyventi

Parengta pagal Migracijos departamento informaciją

Informacija atnaujinta: 2020-07-20
MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!