Būtinoji medicinos pagalba

Būtinajai medicinos pagalbai priskiriama pirmoji medicinos pagalba ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose (teikiančiose ambulatorines ir/ar stacionarines paslaugas) teikiama skubi medicinos pagalba. Kreipiantis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl skubios medicinos pagalbos gydytojo siuntimas neprivalomas.

Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos nemokamai teikiamos visiems nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims, nepriklausomai nuo jų pilietybės ir privalomojo sveikatos draudimo fakto.

Tuo atveju, kai užsienietis neturi dokumento, patvirtinančio jo nuolatinio gyventojo statusą (Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje (t. y. leidimo nuolat gyventi) arba pažymos, patvirtinančios Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje), jis privalo pats asmeninėmis lėšomis padengti sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas arba kreiptis į privataus draudimo įstaigą, kurioje apsidraudė sveikatą atvykdamas gyventi į Lietuvą.

Nemokama būtinoji medicinos pagalba Lietuvos Respublikoje garantuojama:

  • Asmenims, apdraustiems PSD Lietuvoje, nepriklausomai nuo jų pilietybės (į šią kategoriją taip pat patenka Lietuvos Respublikoje laikinai gyvenantys ir dirbantys užsieniečiai);
  • Nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, nepriklausomai nuo jų pilietybės ir neatsižvelgiant į tai, ar jie yra apdrausti PSD;
  • Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ar Šveicarijos konfederacijoje apdraustiems asmenims, turintiems dokumentą, patvirtinantį jų teisę gauti išmokas natūra kompetentingos šalies įstaigos sąskaita (Europos sveikatos draudimo kortelę ar ją laikinai pakeičiantį sertifikatą). Tokiems asmenims Lietuvoje suteiktų būtinosios pagalbos paslaugų išlaidas apmoka (kompensuoja) ESDK ar sertifikatą išdavusios šalies sveikatos draudimo įstaiga.

Parengta pagal Valstybinės ligonių kasos informaciją

Informacija atnaujinta: 2021-01-18
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!