Daiktų pervežimas

Iš užsienio grįžtantiems lietuviams ir atsikraustantiems kitų šalių piliečiams neretai kyla klausimų dėl atsivežamų asmeninių daiktų. Ar reikės mokėti muito mokesčius? Trumpas atsakymas – už asmeninius, nekomerciniais tikslais parsivežamus daiktus mokėti nereikia. 

Jei grįžtate iš ES šalių 

Keliaujant ES viduje, perkamų ar vežamų daiktų kiekis neribojamas, jei tie daiktai skirti naudoti asmeniškai, o ne parduoti; PVM ir akcizo mokesčiai yra įskaičiuojami į kainą, ir kitoje ES šalyje jokių mokesčių mokėti nebereikia. Muitinėje dažniausiai teiraujamasi apie asmeniniams naudojimui skirtus tabako ir alkoholio gaminių kiekius.  

Svarbu žinoti, kad kiekviena šalis gali nustatyti skirtingus asmeniniam naudojimui skirtų tabako ir alkoholio gaminių kiekius. 

Šalių nustatyti leidžiami kiekiai turi būti ne mažesni kaip: 

 • 800 cigarečių; 
 • 400 cigarilių; 
 • 200 cigarų;
 • 1 kg tabako;
 • 10 litrų stipriųjų gėrimų;
 • 20 litrų spirituoto vyno (pavyzdžiui, portveino ar chereso);
 • 90 litrų vyno (iš kurio ne daugiau kaip 60 litrų putojančio vyno);
 • 110 litrų alaus. 

Jei grįžtate iš trečiųjų šalių 

Fiziniai asmenys, keičiantys nuolatinę gyvenamąją vietą ir persikeliantys iš trečiosios šalies į Europos Sąjungą, savo asmeninį turtą gali įvežti nemokėdami importo muitų ir PVM. Asmeninis turtas – tai turtas, skirtas asmeniniam naudojimui (buities prekės, nekomercinės paskirties transporto priemonės ir kt.) 

Nuo importo muitų ir PVM neatleidžiami: 

 • alkoholio gaminiai; 
 • tabakas ir tabako gaminiai; 
 • komercinės transporto priemonės; 
 • daiktai, naudojami amato ar profesinėje veikloje, išskyrus nešiojamuosius taikomosios dailės ir laisvųjų menų įrankius. 

Atleidimo nuo muitų ir PVM sąlygos 

Nuo importo muitų ir PVM atleidžiamas tik tas asmeninis turtas, kurį: 

 • įsiveža asmenys ne trumpiau kaip 12 paskutinių mėnesių iš eilės nuolat gyvenę už Sąjungos muitų teritorijos ribų;
 • asmuo naudojo savo buvusioje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje  mažiausiai šešis mėnesius ir kuris skirta naudoti tuo pačiu tikslu naujoje vietoje. 

Daugiau informacijos rasite čia.

Dokumentai 

Kartu su muitinės deklaracija pateikiami dokumentai, pagrindžiantys teisę į lengvatą:   

 • leidimas gyventi Lietuvoje  bent 12 mėnesių; 
 • dokumentai, įrodantys, kad asmuo ne trumpiau kaip 12 paskutinių mėnesių gyveno trečiojoje šalyje; 
 • dokumentai, įrodantys asmens įsikūrimą nuolatinėje gyvenamojoje vietoje Lietuvoje (būsto įsigijimo ar nuomos sutartis, gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentai ar pan.);
 • dokumentai, įrodantys, kad asmeninį turtą sudarančius daiktus nuolatinę gyvenamąją vietą keičiantis asmuo turėjo arba naudojo buvusioje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ne mažiau kaip 6 mėnesius iki minėtos vietos palikimo (prekių įsigijimo dokumentai, asmens laisvos formos patvirtinimas, kad įvežamus daiktus jis turėjo arba naudojo buvusioje gyvenamojoje vietoje ne mažiau kaip 6 mėnesius iki minėtos vietos palikimo, ar pan.);
 • asmeninį turtą sudarančių daiktų laisvos formos sąrašas, kuriame daiktai aprašyti pakankamai tiksliai, kad būtų galima juos identifikuoti, nurodytas daiktų kiekis, išskyrus atvejį, kai asmeninį turtą sudarantys daiktai deklaruojami muitinės deklaracijoje nurodant konkrečius Kombinuotosios nomenklatūros prekių kodus.   

Daugiau informacijos 

Apribojimai 

Asmuo, įvežęs asmeninį turtą be importo muitų ir PVM, 12 mėnesių nuo įvežimo negali raštu neinformavęs muitinės šio turto skolinti, užstatyti, nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai. Paskolinus, užstačius, išnuomojus ar perleidus asmeninį turtą anksčiau, turi būti sumokėti importo muitai ir PVM. 

Grynieji pinigai 

Keleiviai, įveždami grynuosius pinigus ar lengvai konvertuojamą turtą (pvz.: obligacijas, akcijas, kelionės čekius ir pan.) į Bendrijos teritoriją iš trečiųjų šalių ar išveždami iš jos į trečiąsias šalis, privalo juos deklaruoti Grynųjų pinigų deklaracijoje pasienio muitinės poste, jeigu gabenamų pinigų vertė arba gabenamų vertybinių popierių vertė ne mažesnė kaip 10 000 eurų. 

Asmuo, atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba išvykstantis iš Lietuvos Respublikos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, kontrolę vykdančiam muitinės pareigūnui pareikalavus, privalo raštu, pateikdamas užpildytą ir pasirašytą Grynųjų pinigų deklaraciją (pateiktą tikrinimą atliekančio muitinės pareigūno), deklaruoti gabenamą 10 000 eurų viršijančią sumą.  

Daugiau informacijos 

Panašios taisyklės taikomos ir grįžtant su užsienyje įgytu automobiliu.  

LR muitinės paruošta iliustracija: 

Atsivežant automobilį į Lietuvos teritoriją, privaloma turėti transporto priemonės savininko deklaravimo kodą (SDK). Šį kodą reikia gauti iš Regitros internetu arba įgaliojus kitą asmenį, kuris už jus nuvyks į “Regitros” padalinį. Internetu paslauga nemokama. Tik turint SDK kodą galima automobilį vežti per muitinę ir vėliau parduoti, nes tik tokią transporto priemonę bus galima savo vardu registruoti “Regitroje”. Viešai prieinama SDK numerio paieška čia.

Informacija atnaujinta: 2022-10-26
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):