Darbo stažo laikotarpių sumavimas

Grįžtant iš užsienio, daugelis nerimauja, kas nutiks su darbo stažu, sukauptu užsienyje,  kaip ir kokia tvarka bus mokamos  pensijos.

Lietuvai tapus ES nare, asmenims, įgijusiems stažo ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ES, EEE valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ar Šveicarijoje, taikomas stažo laikotarpių sumavimo principas. Tai reiškia, kad skirtingose ES, EEE valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ar Šveicarijoje įgytas stažas sumuojamas. Įvertinus visose valstybėse įgytą stažą, nustatoma, ar žmogus turi teisę į pensiją. Jei taip, kiekviena valstybė paskiria pensijos dalį ir moka ją pagal nacionalinę teisę.

Lietuva taip pat yra sudariusi keletą dvišalių sutarčių su trečiosiomis šalimis, kuriose įgytas darbo stažas taip pat priskaičiuojamas prie turėto Lietuvoje. 

Stažo sumavimas iš ES, EEE šalių, Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos

Jei dirbote keliose ES, EEE valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ar Šveicarijoje, Jūsų sukauptas stažas bus sumuojamas. Tokiu būdu bus nustatyta, ar Jūs turi...

Stažo sumavimas iš ne ES, EEE šalių, Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos

Lietuva yra sudariusi dvišales tarptautines sutartis dėl socialinės apsaugos su Rusija, Baltarusija, Ukraina, Kanada, kuriomis vadovaujantis, yra skiriamos...
Informacija atnaujinta: 2021-12-07
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):