Dokumentų legalizavimas

Dokumentų legalizavimas ar tvirtinimas pažyma Apostille – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas. Dokumento legalizavimo ar patvirtinimo pažyma Apostille reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje.

Legalizuojami ir tvirtinami pažyma Apostille šie oficialūs dokumentai:

 • išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų, taip pat išduoti prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus vykdančio asmens;
 • administraciniai dokumentai;
 • notariniai aktai;
 • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai;
 • notariniai oficialių dokumentų nuorašai.

Kreipiantis dėl leidimo laikinai gyventi turi būti patvirtinti apostile arba legalizuoti šie užsienyje išduoti dokumentai:

 • šeiminius ryšius patvirtinantys dokumentai;
 • santuokos sudarymą, jos nutraukimą ar šeimos nario mirtį patvirtinantis dokumentas;
 • registruotos partnerystės sudarymą patvirtinantis dokumentas;
 • užsieniečio diplomas ar kitas dokumentas, patvirtinantis užsieniečio turimą kvalifikaciją, aukštojo mokslo diplomas;
 • pažyma dėl (ne)teistumo. PASTABA: Jei užsienietis buvo teistas ir teistumo pažymoje nurodyta, kada ir už kokią nusikalstamą veiką užsienietis buvo nuteistas, kokia jam buvo paskirta bausmė ir ar ji atlikta, teistumo pažymos legalizuoti ar tvirtinti pažyma Apostille nereikia. 

Dokumentai turi būti tvarkingi, įskaitomi. Jeigu dokumentą sudaro keli lapai, jie turi būti susiūti.

Kiekvienas dokumentas tvirtinamas atskirai (pvz. diplomas ir jo priedas yra 2 dokumentai).

SVARBU! Dokumentai, išduoti iki 1990 m. kovo 11 d., turintys Lietuvos Tarybų Socialistinės Republikos (LTSR) atributiką, nėra nei legalizuojami, nei tvirtinami pažyma Apostille. Jie turi būti pakeisti naujais dokumentais.

Lietuvoje teikiant užsienyje išduotus dokumentus Migracijos departamentui, Migracijos tarnybai, Civilinės metrikacijos skyriui ar kitai valstybinei institucijai, dokumentų kopijos privalo ne tik būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, bet ir oficialiai išverstos į lietuvių kalbą su vertėjo parašu.

Dokumentai, išduoti Estijoje, Rusijoje, Latvijoje, Moldovoje ir Ukrainoje

Dokumentų, išduotų Estijoje, Rusijoje, Latvijoje, Moldovoje ir Ukrainoje legalizuoti ar tvirtinti Apostille pažyma nereikia (jie turi būti tik išversti į lietuvių kalbą).

Dokumentų tvirtinimas pažyma Apostille 

Jeigu oficialus dokumentas išduotas šalyje, kuri yra viena iš prie 1961 m. Hagos konvencijos prisijungusių valstybių, tuomet dokumentą reikia tvirtinti pažyma Apostille. Šią pažymą išduoda įgaliotosios užsienio valstybių institucijos. Jų sąrašą galite rasti šiame internetiniame puslapyje. Lietuvoje dokumentų tvirtinimą pažyma Apostille atlieka Lietuvos Respublikos notarai. Asmenys, esantys užsienio valstybėje, prašymą dėl dokumentų, išduotų Lietuvos Respublikos institucijų, tvirtinimo pažyma Apostille, gali pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.

Dvigubas legalizavimas

Jeigu dokumentas yra išduodamas šalyje, kuri yra neprisijungusi prie Hagos konvencijos, tuomet užsienyje išduotą dokumentą reikia legalizuoti ne tik tos šalies institucijoje, atsakingoje už dokumentų legalizavimą naudojimui užsienyje, bet ir Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje užsienyje ar Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje (pvz.: Egipto išduotą gimimo liudijimą turėtų tvirtinti ir Egipto užsienio reikalų ministerija, ir Lietuvos ambasada Kaire arba Užsienio reikalų ministerija Vilniuje).

Dėl dokumentų legalizavimo Lietuvoje reikia kreiptis į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją,  adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius (įėjimas iš kairės ministerijos pusės).

Lankytojų priėmimo laikas:

 • pirmadieniais - ketvirtadieniais: 9.00–12.00 val. ir 14.00–16.00 val.
 • penktadieniais: 9.00–12.00 val. ir 14.00–15.00 val.

Pastaba. Dokumentai negali būti pateikiami paštu ar elektroniniu paštu.

Kartu su dokumentais reikia pateikti pasą ar kitą asmens dokumentą. Kai dokumentus pateikia kitas asmuo, gali būti paprašyta pateikti įgaliojimą.

Konsulinis mokestis už vieno dokumento legalizavimą – 10 eurų.

Parengta pagal užsienio reikalų ministerijos informaciją

Informacija atnaujinta: 2018-12-12
MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!