Užsienyje išduotų dokumentų legalizavimas

Dokumentų legalizavimas ar tvirtinimas pažyma Apostille – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas. Dokumento legalizavimo ar patvirtinimo pažyma Apostille reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje.

Dokumentų tvirtinimas pažyma Apostille 

Jeigu oficialus dokumentas išduotas šalyje, kuri yra viena iš prie 1961 m. Hagos konvencijos prisijungusių valstybių, tuomet dokumentą reikia tvirtinti pažyma Apostille. Šią pažymą išduoda įgaliotosios užsienio valstybių institucijos. Jų sąrašą galite rasti šiame internetiniame puslapyje

Lietuvoje dokumentų tvirtinimą pažyma Apostille atlieka Lietuvos Respublikos notarai. Asmenys, esantys užsienio valstybėje, prašymą dėl dokumentų, išduotų Lietuvos Respublikos institucijų, tvirtinimo pažyma Apostille, gali pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.

Legalizuojami ir tvirtinami pažyma Apostille šie oficialūs dokumentai:

 • išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų, taip pat išduoti prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus vykdančio asmens;
 • administraciniai dokumentai;
 • notariniai aktai;
 • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai;
 • notariniai oficialių dokumentų nuorašai.

Kreipiantis dėl leidimo laikinai gyventi turi būti patvirtinti Apostille arba legalizuoti šie užsienyje išduoti dokumentai:

 • šeiminius ryšius patvirtinantys dokumentai;
 • santuokos sudarymą, jos nutraukimą ar šeimos nario mirtį patvirtinantis dokumentas;
 • registruotos partnerystės sudarymą patvirtinantis dokumentas;
 • užsieniečio diplomas ar kitas dokumentas, patvirtinantis užsieniečio turimą kvalifikaciją, aukštojo mokslo diplomas;
 • pažyma dėl (ne)teistumo.

Dokumentai turi būti tvarkingi, įskaitomi. Jeigu dokumentą sudaro keli lapai, jie turi būti susiūti. Kiekvienas dokumentas tvirtinamas atskirai (pvz. diplomas ir jo priedas yra 2 dokumentai).

Lietuvoje teikiant užsienyje išduotus dokumentus Migracijos departamentui, Civilinės metrikacijos skyriui ar kitai valstybinei institucijai, dokumentų kopijos privalo ne tik būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, bet ir oficialiai išverstos į lietuvių kalbą su vertėjo parašu.

Europos Sąjungos daugiakalbė standartinė forma

Nuo 2019 m. vasario mėnesio ES valstybėse asmens prašymu išduodamos daugiakalbės standartinės formos kartu su viešaisiais dokumentais, kurie susiję su gimimu, faktu, kad asmuo yra gyvas, mirtimi, santuoka (įskaitant santuokinį veiksnumą ir santuokinę padėtį), nuolatine gyvenamąja vieta ir (arba) gyvenamąja vieta ir teistumo nebuvimo fakto patvirtinimu. Pažymima, jog turint šią formą, gautiems dokumentas nereikės atskiro vertimo į lietuvių kalbą. Lietuvos Respublikoje daugiakalbės standartinės formos asmens prašymu gali būti pridedamos prie šių dokumentų:

 • gimimo įrašą liudijančio išrašo;
 • mirties įrašą liudijančio išrašo;
 • santuokos įrašą liudijančio išrašo;
 • pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą;
 • pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymos (kai asmuo nėra registruotas registre).

Valstybės, kurių civilinės būklės aktų išrašai galioja be legalizavimo ar tvirtinimo pažyma Apostille

Civilinės būklės aktų įrašų išrašai (gimimo, santuokos, mirties), išduoti vienoje iš prie 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencijos prisijungusių šalių ir išduoti pagal Konvencijos patvirtintą formą, Lietuvoje priimami be jokių papildomų formalumų (legalizavimo, tvirtinimo Apostille ar vertimo). Skaityti plačiau 

Dokumentai, išduoti Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje, Moldovoje ir Rusijoje

Dokumentų, išduotų Latvijoje, Estijoje bei Ukrainoje, Moldovoje ir Rusijoje, legalizuoti ar tvirtinti Apostille pažyma nereikia (jie turi būti tik išversti į lietuvių kalbą). Jeigu prie dokumento išduoto ES valstybėje yra pridedama Europos Sąjungos daugiakalbė standartinė forma, atskirai versti į lietuvių kalbą nereikės. 

SVARBU! Dokumentai, išduoti iki 1990 m. kovo 11 d., turintys Lietuvos Tarybų Socialistinės Republikos (LTSR) atributiką, nėra nei legalizuojami, nei tvirtinami pažyma Apostille. Jie turi būti pakeisti naujais dokumentais.

Dvigubas legalizavimas

Jeigu dokumentas yra išduodamas šalyje, kuri yra neprisijungusi prie Hagos konvencijos, tuomet išduotą dokumentą reikia legalizuoti ne tik užsienio šalies institucijoje, atsakingoje už dokumentų legalizavimą naudojimui užsienyje, bet ir Lietuvos diplomatinėje atstovybėje užsienyje ar Lietuvos Užsienio reikalų ministerijoje (pvz.: Egipte išduotą gimimo liudijimą turėtų tvirtinti ir Egipto užsienio reikalų ministerija, ir Lietuvos ambasada Kaire arba Užsienio reikalų ministerija Vilniuje).

Dėl dokumentų legalizavimo Lietuvoje reikia kreiptis į Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministeriją. Dokumentai pateikiami adresu J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilniuje.

Asmenų aptarnavimo laikas:

 • dokumentai priimami nuo pirmadienio iki penktadienio 09.00 – 12.00 val.
 • dokumentai išduodami nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 14.00 – 16.00 val., penktadieniais 09.00 - 12.00val. ir 14.00 – 15.00 val.

Pastaba. Dokumentai legalizuoti teikiami tiesiogiai Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniam departamentui. Nuo 2024 m. sausio 18 dienos per kurjerį siųsti dokumentai nebebus priimami.

Kartu su dokumentais reikia pateikti pasą ar kitą asmens dokumentą. Kai dokumentus pateikia kitas asmuo, gali būti paprašyta pateikti įgaliojimą.

Konsulinis mokestis už vieno dokumento legalizavimą – 20 eurų.

Šaltinis: Užsienio reikalų ministerija

Informacija atnaujinta: 2024-02-01
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):