Elektroninio rezidento statusas

Užsienietis, kuris siekia naudotis Lietuvos Respublikoje teikiamomis administracinėmis, viešosiomis ar komercinėmis elektroniniu (nuotoliniu) būdu teikiamomis paslaugomis, gali pateikti prašymą dėl Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento statuso suteikimo. Užsienietis e. rezidento statuso teikiamomis galimybėmis gali pradėti naudotis, kai jam bus suteiktas e. rezidento statusas bei išduota elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė.

Kokias elektronines paslaugas gali gauti elektroninis rezidentas?

Šiuo metu e. rezidentas gali naudotis šiomis paslaugomis:

  1. prisijungti prie Elektroninių valdžios vartų;
  2. prisijungti prie Lietuvos migracijos informacinės sistemos (MIGRIS) per Elektroninius valdžios vartus;
  3. pasirašyti dokumentus e. parašu.

E. rezidentams teikiamų paslaugų ratas bus palaipsniui plečiamas, siekiant sudaryti galimybes el. būdu plėtoti verslo santykius, steigti ir valdyti įmonę, atlikti finansines operacijas, gauti kitas, užsieniečiams aktualias paslaugas el. būdu.

SVARBU: užsieniečiui suteiktas elektroninio rezidento statusas nesuteikia jam teisės atvykti į Lietuvos Respubliką ar bet kurią kitą Šengeno erdvės valstybę, – tai tėra priemonė užsieniečiui elektroniniu būdu naudotis Lietuvos Respublikoje teikiamomis administracinėmis, viešosiomis ar komercinėmis paslaugomis. Keliaujančiam užsieniečiui, turinčiam elektroninio rezidento statusą, išlieka galioti įprastos taisyklės ir jis privalo turėti galiojantį dokumentą, suteikiantį teisę būti ar likti šalyje.

Kur kreiptis dėl elektroninio rezidento statuso suteikimo?

Užsienietis, esantis užsienyje, prašymą pateikia per pasirinktą išorės paslaugų teikėją, o užsienietis, esantis teisėtai Lietuvos Respublikoje, – asmeniškai Migracijos departamentui.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Ne jaunesnis kaip 18 metų užsienietis turi užpildyti prašymą dėl Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento statuso suteikimo per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS), per 4 mėnesius nuo prašymo per MIGRIS užpildymo dienos turi asmeniškai atvykti pas pasirinktą išorės paslaugų teikėją, o užsienietis, esantis teisėtai Lietuvos Respublikoje, į Migracijos departamentą ir pateikti:

  • galiojantį kelionės dokumentą,
  • dokumentą, suteikiantį teisę būti Lietuvos Respublikoje (kai prašymą užsienietis, kuriam netaikomas bevizis režimas, pateikia Lietuvos Respublikoje);
  • biometrinius duomenis tapatybei patvirtinti.

Valstybės rinkliavos dydis

Prieš pateikdamas prašymą, užsienietis privalo sumokėti valstybės rinkliavą už prašymo dėl Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento statuso suteikimo priėmimą ir elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonės išdavimą, kuri sudaro 90 Eur, o jeigu prašymas pateikiamas per išorės paslaugų teikėją – ir aptarnavimo mokestį.

Per kiek laiko priimamas sprendimas dėl elektroninio rezidento statuso suteikimo?

Sprendimas dėl elektroninio rezidento statuso suteikimo priimamas nedelsiant.

Kokiam terminui suteikiamas elektroninio rezidento statusas?

Išnagrinėjus užsieniečio prašymą dėl e. rezidento statuso suteikimo ir nenustačius pagrindų, kuomet e. rezidento statusas nesuteikiamas, užsieniečiui e. rezidento statusas suteikiamas 3 metams.

Kreiptis dėl e. rezidento statuso suteikimo užsienietis gali net ir neturėdamas dokumentų Lietuvoje, leidimo gyventi turėjimas nėra būtinas. Tuo tarpu Lietuvos gyventojai turintys asmens kodą Lietuvoje (t.y. užsieniečiai su leidimu gyventi) gali gauti e. parašą ir kitais būdais. Užsieniečiai, gyvenantys Lietuvoje su leidimu gyventi, kuriems yra suteiktas asmens kodas, gali kreiptis į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją dėl mobiliojo parašo gavimo arba į banką dėl Smart-ID programėlės įdiegimo. Daugiau informacijos čia.

Daugiau informacijos rasite čia.

Parengta pagal Migracijos departamento informaciją

Informacija atnaujinta: 2022-12-20
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):