ES piliečiai

Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Šveicarijos, Islandijos ir Lichtenšteino valstybės narės pilietis (toliau apibendrintai – ES pilietis) gali atvykti į Lietuvą ir būti joje iki 3 mėnesių, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo į šalį dienos. Jei būnama ilgiau nei 3 mėnesius, asmeniui reikia susitvarkyti dokumentus, patvirtinančius jo teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. Tuomet, deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje, ES pilietis įgyja teisę į LR socialines garantijas. Dokumentas, patvirtinantis ES piliečio teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje, yra vidaus reikalų ministro nustatytos formos pažyma ES piliečio teisei laikinai ar nuolat gyventi LR patvirtinti (ES piliečio pažyma).

Esu Lietuvos arba kitos ES šalies piliečio šeimos narys

Kas yra laikomi šeimos nariais? Kuo skiriasi ES piliečio pažyma laikinai gyventi nuo pažymos nuolat gyventi? Kur gauti šią pažymą? 

Esu darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo

Kokį dokumentą gali gauti ES pilietis, dirbantis Lietuvoje? Kur reikia kreiptis?

Esu studentas/moksleivis

Kokį dokumentą gauna ES piliečiai, atvykę studijuoti ar mokytis?  

Turiu pakankamai išteklių pragyventi Lietuvos Respublikoje

Kas yra laikoma pakankamais ištekliais? Kokių papildomų dokumentų reikia? 

Teisėtai gyvenau Lietuvos Respublikoje pastaruosius 5 metus

Kokį dokumentą gali gauti ES pilietis, gyvenantis Lietuvoje 5 metus ir daugiau? 

Esu ES pilietis, lietuvių kilmės asmuo

Kaip įrodyti lietuvių kilmę? Kokį dokumentą galiu gauti? 
Informacija atnaujinta: 2022-09-02
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):