ES socialinės apsaugos formos

Europos sąjungos socialinės apsaugos formos reikalingos tam, kad kitose ES šalyse (28 ES šalyse, taip pat – Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje) gyvenantys ar dirbantys arba anksčiau gyvenę ar dirbę ES piliečiai galėtų naudotis savo teisėmis.

Žemiau išvardytomis formomis gali naudotis teisėtai ES šalyse gyvenantys žmonės, nepriklausomai nuo jų pilietybės.​

FormaPaskirtisIšduodanti institucija

A1 (anksčiau –          E 101, E 103)

Pranešimas apie taikytinus teisės aktus. Naudingas, kai komandiruotam arba vienu metu keliose šalyse dirbančiam asmeniui reikia įrodyti, kad jis moka socialines įmokas kitoje ES šalyje.

Šią formą išduoda jūsų šalies socialinio draudimo įstaiga , kurioje esate registruotas (pvz., Lietuvoje – „Sodra“).

S1 (anksčiau – E106,
  E109   ir E 121 – šią formą vis dar išduoda kai kurios įstaigos)
Pažyma, kuria patvirtinama, kad asmuo, negyvenantis šalyje, kurioje yra apdraustas, turi teisę į sveikatos priežiūrą. Šią pažymą dažnai išsiima moterys, grįžtančios į Lietuvą nėštumo ir gimdymo laikotarpiu, kurioms ji garantuoja visapusišką sveikatos priežiūrą. Taip pat naudinga komandiruotiems darbuotojams, dirbti į užsienį važinėjantiems darbuotojams, pensininkams, valstybės tarnautojams ir jų išlaikomiems asmenims.

Kreipkitės į savo sveikatos draudimo įstaigą, kad sužinotumėte, kuri įstaiga išduoda S1 formą. Pavyzdžiui, Lietuvoje ją išduoda teritorinė ligonių kasa. S1 formą reikia pateikti šalies, kurioje gyvenama, sveikatos draudimo įstaigai (Lietuvoje ją reikia pristatyti teritorinei ligonių kasai).

S2 (anksčiau –
  E 112)


Leidimas gauti planinio gydymo paslaugas, pavyzdžiui, gauti specialistų konsultacijas, būti operuojamam ar gydomam nuo kokios nors ligos, kitoje ES arba ELPA šalyje. Šią formą turintis asmuo turėtų būti traktuojamas kaip tos šalies gyventojai. Tai reiškia, kad jam gali tekti iš anksto apmokėti tam tikrą išlaidų dalį.

Šią formą išduoda sveikatos draudimo įstaiga. Pavyzdžiui, Lietuvoje ją išduoda teritorinė ligonių kasa.  S2 formą reikia pateikti šalies, į kurią vykstama gydytis, gydymo įstaigos priėmimo skyriui.

S3
Patvirtinimas, kad asmuo turi teisę į sveikatos priežiūrą šalyje, kurioje anksčiau dirbo. Ši forma naudinga pensininkams, kurie anksčiau važinėjo dirbti į užsienį, o dabar šalyje, kurioje buvo jų darbovietė, jau nėra apdrausti.

Šią formą išduoda sveikatos draudimo įstaiga. Ją reikia pateikti šalies, į kurią asmuo važinėjo dirbti, sveikatos draudimo įstaigai.

U1 (anksčiau –
  E 301)
Laikotarpių, į kuriuos turi būti atsižvelgta apskaičiuojant nedarbo išmoką, patvirtinimas. Ši forma naudinga, jeigu norite persikelti trūkstamą darbo stažą iš kitos ES ar EEE šalies, kad gautumėte nedarbo išmoką.

Šią formą išduoda šalies, kurioje (-iose) buvo paskutinė asmens darbovietė, valstybinė užimtumo tarnyba arba kompetentinga socialinio draudimo įstaiga .Ją reikia pateikti tos šalies, kurioje norima gauti bedarbio pašalpą, nacionalinei užimtumo tarnybai. Lietuvoje ją reikia pateikti Sodrai.

U2 (anksčiau –
  E 303)
Leidimas ieškant darbo kitoje šalyje toliau gauti nedarbo išmoką. Ši forma naudinga, jeigu dirbate užsienyje, bet planuojate grįžti į Lietuvą. Su šia forma galėsite eksportuoti nedarbo išmoką iš kitos ES šalies. 

Šią formą išduoda šalies, kurioje asmuo tapo bedarbiu, valstybinė užimtumo tarnyba arba kompetentinga socialinio draudimo įstaiga . Ją reikia pateikti šalies, kurioje ieškoma darbo, nacionalinei užimtumo tarnybai (Lietuvoje – Užimtumo tarnybai).

U3

Aplinkybės, kurios gali turėti įtakos teisei gauti bedarbio pašalpas. Šioje formoje pašalpas mokančios šalies užimtumo tarnybos informuojamos apie šias pašalpas gaunančio asmens padėties pokyčius, dėl kurių teisė į tokias pašalpas gali pakisti.

Šalies, kurioje asmuo ieško darbo naudodamasis U2 forma, valstybinė užimtumo tarnyba.
DA1 (anksčiau –
  E 123)
Teisė gauti sveikatos priežiūros paslaugas kitoje ES šalyje dėl nelaimingų atsitikimų darbe arba profesinių ligų.

Šią formą išduoda sveikatos draudimo įstaiga. Ją reikia pateikti šalies, kurioje asmuo laikinai gyvena, sveikatos draudimo įstaigai.

P1
Šioje formoje pateikiama ES šalių įvairių įstaigų, kurioms asmuo pateikė senatvės, maitintojo netekimo ar invalidumo pensijos prašymus, priimtų sprendimų apžvalga.

Dėl šios formos reikia kreiptis į pensijų įstaigą, kuriai pateiktas pensijos prašymas.Ši įstaiga išduos formą, kai gaus informaciją apie įvairių asmens prašymą tvarkiusių įstaigų sprendimus.

Parengta pagal Europos Komisijos, Valstybinės ligonių kasos, Užimtumo tarnybos ir Sodros informaciją 

Informacija atnaujinta: 2020-08-05
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!