Esu ES pilietis, lietuvių kilmės asmuo

Kokį dokumentą galiu gauti?

Galite gauti teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą (toliau - Pažymėjimas).

Kur reikia pateikti dokumentus?

Pateikti prašymą ir dokumentus dėl pažymėjimo gavimo turite asmeniškai per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (toliau – MIGRIS). Per 4 mėnesius nuo prašymo ir dokumentų per MIGRIS pateikimo dienos, turite asmeniškai atvykti į pasirinktą Migracijos departamento skyrių ir pateikti dokumentų originalus, biometrinius duomenis ir pasirašyti pateiktą prašymą. 

Kiek kainuoja pateikti prašymą Pažymėjimui?

Prieš pateikdamas prašymą išduoti Pažymėjimą, ES pilietis privalo sumokėti 10 Eur valstybės rinkliavą už šio Pažymėjimo išdavimą arba keitimą.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

  1. nustatytos formos prašymą išduoti Pažymėjimą;
  2. galiojantį ES piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę; 
  3. dokumentus, patvirtinančius Pažymėjimo išdavimo pagrindą

    • dokumentus, patvirtinančius, jog Jūs iki 1940 m. birželio 15 d. turėjote Lietuvos Respublikos pilietybę, arba kad esate lietuvių kilmės asmuo; arba
    • dokumentus, patvirtinančius giminystės ryšį su asmeniu, turėjusiu Lietuvos Respublikos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d., jeigu Jūs esate šio asmens palikuonis (pvz. Jūsų gimimo liudijimas, Jūsų tėvo gimimo liudijimas, ir dokumentai, patvirtinantys senelio turėjo LR pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d.);
  4. vardo ar pavardės keitimą patvirtinančius dokumentus, jeigu šie asmens duomenys buvo keisti.

Per kiek laiko priimamas sprendimas dėl Pažymėjimo?

Prašymas išduoti ar pakeisti Pažymėjimą turi būti išnagrinėtas ir šis dokumentas turi būti išduotas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo teritoriniam Migracijos departamento skyriui dienos.

Kuriam laikui išduodama pažyma ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti?

Pažymėjimas galioja 10 metų nuo jo išdavimo dienos.

Skaityti plačiau (pasirinkite skiltį „Esu ES valstybės narės pilietis, turintis teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę arba esu lietuvių kilmės asmuo arba tokio asmens šeimos narys ar kitas asmuo“)

Šaltinis: Migracijos departamentas

Informacija atnaujinta: 2023-10-03
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):