Esu lietuvių kilmės užsienietis

Lietuvos istorinė situacija lėmė tai, kad užsienyje gyvena labai daug lietuvių kilmės asmenų. Lietuvių kilmės asmuo – tai asmuo, kurio tėvai ar seneliai arba vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuviai ir kuris pats laiko save lietuviu ir deklaruoja tai rašytiniu pareiškimu. Taip pat yra ypač daug asmenų, turėjusių LR pilietybę, kurie pasitraukė iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. ir išlaikė teisę atkurti LR pilietybę.

Kokį dokumentą galiu gauti?

Šioms dviem asmenų grupėms Lietuvos įstatymai suteikia teisę gauti leidimą laikinai gyventi arba leidimą nuolat gyventi

Kur pateikti prašymą dėl leidimo gyventi?

Prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi ir kitus dokumentus užsienietis turi pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai užsienyje, o užsienietis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai, – Migracijos departamento teritoriniam skyriui, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą, išskyrus nurodytus atvejus.

Prašymas pateikiamas per Lietuvos migracijos informacinę sistemą MIGRISPateikus prašymą ir rezervavus vizito laiką, per 4 mėnesius nuo prašymo per MIGRIS pateikimo dienos turite asmeniškai kreiptis į Migracijos departamento teritorinį skyrių dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo (keitimo) ir pateikti biometrinius duomenis bei atitinkamus dokumentus.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Pateikiant prašymą išduoti leidimą gyventi vienu iš minėtų pagrindų, privalu drauge su kitais dokumentais (prašymu, asmens dokumentu, viza (jei netaikomas bevizis režimas), nuotrauka) pateikti ir dokumentus, įrodančius, jog asmuo yra lietuvių kilmės arba turi teisę atkurti LR pilietybę. Šių dokumentų neturint, galima kreiptis į Lietuvos archyvus. Pagal archyvuose saugomus duomenis, Jums bus išduota pažyma apie tam tikro fakto buvimą (šiuo atveju – pilietybės turėjimą iki 1940 m. birželio 15 d. arba lietuvių kilmę, arba kitus duomenis, kurie yra archyve). Pateikus tokią pažymą LR diplomatinei atstovybei užsienyje, teritorinei policijos įstaigai ar Migracijos departamentui, jums bus paruoštas dokumentas, oficialiai liudijantis, jog esate lietuvių kilmės užsienietis ar turite teisę atkurti LR pilietybę.

Visų reikalingų pateikti dokumentų sąrašą rasite Migracijos departamento tinklapyje.

Išduodant leidimą gyventi užsieniečiams, kurie yra lietuvių kilmės asmenys arba kurie turi teisę atkurti LR pilietybę Pilietybės įstatymo nustatyta tvarka, jiems nekeliami reikalavimai turėti tinkamą gyvenamąją patalpą, sveikatos draudimą, pakankamai lėšų ar reguliarių pajamų.

Kuriam laikui išduodamas leidimas gyventi?

Leidimai gyventi išduodami 5 metams.

Ar galėsiu dirbti Lietuvoje?

Šiuo pagrindu gavus leidimą gyventi, užsienietis gali dirbti Lietuvoje be papildomo leidimo dirbti.

Skaityti plačiau (pasirinkite skiltį „Aš esu lietuvių kilmės asmuo“)

Parengta pagal Migracijos departamento informaciją

Informacija atnaujinta: 2020-07-20
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!