Esu lietuvių kilmės užsienietis

Lietuvos istorinė situacija lėmė tai, kad užsienyje gyvena labai daug lietuvių kilmės asmenų. Lietuvių kilmės asmuo – tai asmuo, kurio tėvai ar seneliai arba vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuviai ir kuris pats laiko save lietuviu ir deklaruoja tai rašytiniu pareiškimu. Taip pat yra ypač daug asmenų, turėjusių LR pilietybę, kurie pasitraukė iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. ir išlaikė teisę atkurti LR pilietybę.

Kokį dokumentą galiu gauti?

Šioms dviem asmenų grupėms Lietuvos įstatymai suteikia teisę gauti leidimą laikinai gyventi arba leidimą nuolat gyventi. Taip pat, tokie žmonės gali atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę arba įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę supaprastintva tvarka, kaip lietuvių kilmės asmenys.

Kur pateikti prašymą dėl leidimo gyventi?

Pirmiausiai turite elektroniniu būdu per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS) pateikti prašymą išduoti (pakeisti) leidimą laikinai ar nuolat gyventi ir pridėti prie šio prašymo dokumentų skaitmenines kopijas. Pateikus prašymą ir rezervavus vizito laiką per MIGRIS, per 4 mėnesius nuo prašymo per MIGRIS pateikimo dienos turite asmeniškai kreiptis dėl leidimo laikinai ar nuolat gyventi išdavimo (keitimo) ir pateikti biometrinius duomenis bei dokumentų originalus. Dėl leidimo laikinai ar nuolat gyventi išdavimo (keitimo) turite rezervuotu laiku kreiptis į Migracijos departamento teritorinį skyrių.

(Nuo 2023 m. nesant Lietuvoje dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo galėsite pateikti per išorės paslaugų teikėją).

Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo arba įgijimo supaprastinta tvarka turite pateikti prašymą elektroniniu būdu per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS) ir pridėti reikiamus dokumentus. Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo arba įgijimo supaprastinta tvarka galite kreiptis į Migracijos Departamentą Lietuvoje arba Lietuvos diplomatinę atstovybę užsienyje. 

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Dokumentų sąrašą gauti leidimą laikinai gyventi rasite čia.

Dokumentų sąrašą gauti leidimą nuolat gyventi rasite čia.

Dokumentų sąrašą atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę arba įgyti Lietuvos pilietybę supaprastinta tvarka rasite čia.

SVARBU: pateikiant prašymą išduoti leidimą gyventi vienu iš minėtų pagrindų arba atkurti ar suteikti Lietuvos Respublikos pilietybę supaprastinta tvarka, privalu drauge su kitais dokumentais pateikti ir dokumentus, įrodančius, jog asmuo yra lietuvių kilmės arba turi teisę atkurti LR pilietybę. Šių dokumentų neturint, galima kreiptis į Lietuvos archyvus. Pagal archyvuose saugomus duomenis, Jums bus išduota pažyma apie tam tikro fakto buvimą (šiuo atveju – pilietybės turėjimą iki 1940 m. birželio 15 d. arba lietuvių kilmę, arba kitus duomenis, kurie yra archyve). Pateikus tokią pažymą LR diplomatinei atstovybei užsienyje ar Migracijos departamentui, jums bus paruoštas dokumentas, oficialiai liudijantis, jog esate lietuvių kilmės užsienietis ar turite teisę atkurti LR pilietybę.

Išduodant leidimą gyventi užsieniečiams, kurie yra lietuvių kilmės asmenys arba kurie turi teisę atkurti LR pilietybę Pilietybės įstatymo nustatyta tvarka, jiems nekeliami reikalavimai turėti tinkamą gyvenamąją patalpą, sveikatos draudimą, pakankamai lėšų ar reguliarių pajamų.

Kuriam laikui išduodamas leidimas laikinai arba nuolat gyventi?

Leidimai gyventi išduodami 5 metams.

Ar galėsiu dirbti Lietuvoje?

Šiuo pagrindu gavus leidimą gyventi, užsienietis gali dirbti Lietuvoje be papildomo leidimo dirbti.

Parengta pagal Migracijos departamento informaciją

Informacija atnaujinta: 2022-12-19
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):