Esu Lietuvos arba kitos ES šalies piliečio šeimos narys

Kas yra laikomi šeimos nariais? 

Šeimos nariais yra laikomi:

 • sutuoktinis/registruotas partneris;
 • ES piliečio, turinčio teisę gyventi Lietuvoje, ar jo sutuoktinio/registruoto partnerio tiesioginiai palikuonys iki 21 m.;
 • ES piliečio, turinčio teisę gyventi Lietuvoje, ar jo sutuoktinio/registruoto partnerio išlaikomi tiesioginiai palikuonys;
 • ES piliečio, turinčio teisę gyventi Lietuvoje, ar jo sutuoktinio/registruoto partnerio išlaikomi tėvai/seneliai.

Šeimos nariu taip pat gali būti laikomas asmuo, kuris pagal ES teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise:

 • asmuo, kuris nėra ES valstybės narės piliečio šeimos narys, bet yra sugyventinis, su kuriuo ES valstybės narės pilietis pastaruosius 3 metus palaiko nuolatinius santykius,
 • asmuo, kuris yra išlaikomas ES valstybės narės piliečio ar tvarko bendrą namų ūkį su ES valstybės narės piliečiu
 • asmuo, kuriam dėl rimtų sveikatos priežasčių būtinai reikalinga asmeninė ES valstybės narės piliečio priežiūra.

Teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimas

(toliau - ES piliečio pažymėjimas laikinai gyventi)

ES piliečio pažymėjimą laikinai gyventi gali gauti ES ar ELPA valstybių narių piliečių šeimos nariai ar kiti asmenys, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką kartu ar pas ES ar ELPA valstybės narės pilietį arba pas LR pilietį, kuris yra pasinaudojęs laisvo judėjimo ES teise.

Kuriam laikui išduodama ES piliečio pažymėjimas laikinai gyventi?

Išduotas pažymėjimas galioja 5 metus nuo sprendimo išduoti pažymą priėmimo arba numatomą ES piliečio gyvenimo Lietuvoje laikotarpį, jei jis trumpesnis negu 5 metai.

Kur pateikti prašymą dėl ES piliečio pažymėjimo laikinai gyventi?

Užsienietis pateikia dokumentus asmeniškai, migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje ES pilietis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą.

Kiek kainuoja pateikti prašymą ES piliečio pažymėjimui laikinai gyventi?

Prieš pateikiant prašymą ES piliečiui privaloma sumokėti 10 Eur valstybės rinkliavą už pažymėjimo išdavimą arba keitimą. Trečiųjų šalių piliečiui privaloma sumokėti 60 Eur valstybės rinkliavą už pažymėjimo išdavimą, o už pažymėjimo keitimą 40 Eur valstybės rinkliavą. 

Kokius dokumentus reikia pateikti ES piliečio pažymėjimui laikinai gyventi?

 1. Nustatytos formos prašymą;
 2. Galiojantį ES piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 3. Dokumentus, patvirtinančius pažymėjimo išdavimo pagrindą:
  • santuoką patvirtinantį dokumentą arba registruotos partnerystės sutartį; arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad ES pilietis yra ES piliečio, turinčio teisę gyventi LR, jo sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginis palikuonis, kuriam nesukakę 21 metai arba kuris yra išlaikytinis, ir išlaikymą patvirtinančius dokumentus; arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad ES pilietis yra ES piliečio, turinčio teisę gyventi LR, jo sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, išlaikomas tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis ir išlaikymą patvirtinančius dokumentus; arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad ES pilietis yra ES piliečio, turinčio teisę gyventi LR, sugyventinis, su kuriuo jis pastaruosius 3 metus palaiko nuolatinius santykius (pvz., bendra būsto nuomos ar paskolos būstui įsigyti sutartis, jų vaikų gimimo liudijimai); arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad ES pilietis yra išlaikomas ES piliečio, turinčio teisę gyventi LR; arba 
  • dokumentus, patvirtinančius, kad ES pilietis tvarko bendrą namų ūkį su ES piliečiu, turinčiu teisę gyventi LR (pvz., bendra būsto nuomos ar paskolos būstui įsigyti sutartis); arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad ES piliečiui dėl rimtų sveikatos priežasčių būtinai reikalinga asmeninė ES piliečio, turinčio teisę gyventi LR, priežiūra (pvz., gydymo įstaigos pažyma).

Ar dokumentai turi būti teisiškai patvirtinti?

Užsienio institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą ar asmens tapatybės kortelę) turi būti legalizuoti ar patvirtinti Apostille pažyma (išskyrus, jei dokumentai yra išduoti ES valstybėje. Rusijoje, Moldovoje ir Ukrainoje) bei išversti į lietuvių kalbą. Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą

Per kiek laiko priimamas sprendimas dėl ES piliečio pažymėjimo laikinai gyventi?

ES piliečio prašymas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo teritoriniam Migracijos departamento skyriui dienos.

Daugiau informacijos apie pažymėjimą ES piliečio teisei laikinai gyventi Lietuvoje patvirtinti

Teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimas

(toliau - ES piliečio pažymėjimas nuolat gyventi)

ES piliečio pažymėjimą nuolat gyventi Lietuvoje gali gauti ES piliečiai, kurie yra ES ar ELPA valstybių narių piliečių šeimos nariai ar kiti asmenys, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką kartu ar pas ES ar ELPA valstybės narės pilietį arba LR pilietį, kuris yra pasinaudojęs laisvo judėjimo ES teise.

Kuriam laikui išduodamas ES piliečio pažymėjimas nuolat gyventi Lietuvoje?

Pažymėjimas galioja 10 metų nuo jo išdavimo dienos.

Kur pateikti prašymą gauti ES piliečio pažymėjimą nuolat gyventi Lietuvoje?

Dokumentai pateikiami migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje užsienietis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą.

Kiek kainuoja pateikti prašymą ES piliečio pažymėjimui nuolat gyventi Lietuvoje?

Prieš pateikiant prašymą ES piliečiui privaloma sumokėti 10 Eur valstybės rinkliavą už pažymėjimo išdavimą arba keitimą. Trečiųjų šalių piliečiui privaloma sumokėti 60 Eur valstybės rinkliavą už pažymėjimo išdavimą, o už pažymėjimo keitimą 40 Eur valstybės rinkliavą. 

Kokie dokumentai turi būti pateikiami norint gauti ES piliečio pažymėjimą nuolat gyventi Lietuvoje?

 1. nustatytos formos prašymą;
 2. galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 3. dokumentus, patvirtinančius pažymos išdavimo pagrindą:
  • dokumentą, patvirtinantį santuoką arba registruotos partnerystės sutartį su ES ar LR piliečiu (pvz. santuokos liudijimas); arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad esate LR piliečio ar LR piliečio sutuoktinio ar asmens, su kuriuo ES ar LR pilietis sudaręs registruotos partnerystės sutartis tiesioginis palikuonis, kuriam nesukakę 21 metai, ar esate išlaikomas vaikas, ir išlaikymą patvirtinančius dokumentus (pvz. bankinių pavedimų išrašai, paaiškinimas); arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad esate LR piliečio arba LR piliečio sutuoktinio arba asmens, su kuriuo ES ar LR pilietis sudaręs registruotos partnerystės sutartį, išlaikomas giminaitis, t. y. tėvas, motina, senelis, senelė ir t.t., ir išlaikymą patvirtinančius dokumentus (pvz. bankinių pavedimų išrašai, paaiškinimas);
 4. ES piliečio ar LR piliečio laisvos formos prašymą išduoti pažymą ES piliečiui;
 5. dokumentą, patvirtinantį, kad LR pilietis pasinaudojo laisvo judėjimo ES teise, jeigu atvykstate pas LR pilietį.

Ar pateikiami dokumentai turi būti teisiškai patvirtinti?

Užsienio institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą ar asmens tapatybės kortelę) turi būti legalizuoti ar patvirtinti Apostille pažyma (išskyrus, jei dokumentai yra išduoti ES valstybėje, Rusijoje, Moldovoje ir Ukrainoje) bei išversti į lietuvių kalbą. Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą

Per kiek laiko išduodamas ES piliečio pažymėjimas nuolat gyventi?

Pažymėjimas išduodamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.

Daugiau informacijos apie ES piliečio pažymėjimą nuolat gyventi Lietuvoje

Šaltinis: Migracijos departamentas

Informacija atnaujinta: 2023-10-03
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):