Esu Lietuvos arba kitos ES šalies piliečio šeimos narys

Kas yra laikomi šeimos nariais?

Šeimos nariais yra laikomi:

 • sutuoktinis/registruotas partneris;
 • ES piliečio, turinčio teisę gyventi Lietuvoje, ar jo sutuoktinio/registruoto partnerio tiesioginiai palikuonys iki 21 m.;
 • ES piliečio, turinčio teisę gyventi Lietuvoje, ar jo sutuoktinio/registruoto partnerio išlaikomi tiesioginiai palikuonys;
 • ES piliečio, turinčio teisę gyventi Lietuvoje, ar jo sutuoktinio/registruoto partnerio išlaikomi tėvai/seneliai.

Šeimos nariu taip pat gali būti laikomas asmuo, kuris pagal ES teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise:

 • asmuo, kuris nėra ES valstybės narės piliečio šeimos narys, bet yra sugyventinis, su kuriuo ES valstybės narės pilietis pastaruosius 3 metus palaiko nuolatinius santykius,
 • asmuo, kuris yra išlaikomas ES valstybės narės piliečio ar tvarko bendrą namų ūkį su ES valstybės narės piliečiu
 • asmuo, kuriam dėl rimtų sveikatos priežasčių būtinai reikalinga asmeninė ES valstybės narės piliečio priežiūra.

Pažyma ES piliečio teisei laikinai gyventi Lietuvoje patvirtinti

(toliau - ES piliečio pažyma laikinai gyventi)

ES piliečio pažymą laikinai gyventi gali gauti ES ar ELPA valstybių narių piliečių šeimos nariai ar kiti asmenys, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką kartu ar pas ES ar ELPA valstybės narės pilietį arba pas LR pilietį, kuris yra pasinaudojęs laisvo judėjimo ES teise.

Kuriam laikui išduodama ES piliečio pažyma?

Išduota pažyma galioja 5 metus nuo sprendimo išduoti pažymą priėmimo arba numatomą ES piliečio gyvenimo Lietuvoje laikotarpį, jei jis trumpesnis negu 5 metai.

Kur pateikti prašymą dėl ES piliečio pažymos?

Dokumentai pateikiami migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje ES pilietis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą.

Kiek kainuoja pateikti prašymą ES piliečio pažymai?

Prieš pateikiant prašymą privaloma sumokėti 8,60 Eur valstybės rinkliavą už pažymos išdavimą arba keitimą. 

Kokius dokumentus reikia pateikti ES piliečio pažymai?

 1. Nustatytos formos prašymą;
 2. Galiojantį ES piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 3. Dokumentus, patvirtinančius pažymos išdavimo pagrindą:
  • santuoką patvirtinantį dokumentą arba registruotos partnerystės sutartį; arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad ES pilietis yra ES piliečio, turinčio teisę gyventi LR, jo sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginis palikuonis, kuriam nesukakę 21 metai arba kuris yra išlaikytinis, ir išlaikymą patvirtinančius dokumentus; arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad ES pilietis yra ES piliečio, turinčio teisę gyventi LR, jo sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, išlaikomas tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis ir išlaikymą patvirtinančius dokumentus; arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad ES pilietis yra ES piliečio, turinčio teisę gyventi LR, sugyventinis, su kuriuo jis pastaruosius 3 metus palaiko nuolatinius santykius (pvz., bendra būsto nuomos ar paskolos būstui įsigyti sutartis, jų vaikų gimimo liudijimai); arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad ES pilietis yra išlaikomas ES piliečio, turinčio teisę gyventi LR; arba 
  • dokumentus, patvirtinančius, kad ES pilietis tvarko bendrą namų ūkį su ES piliečiu, turinčiu teisę gyventi LR (pvz., bendra būsto nuomos ar paskolos būstui įsigyti sutartis); arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad ES piliečiui dėl rimtų sveikatos priežasčių būtinai reikalinga asmeninė ES piliečio, turinčio teisę gyventi LR, priežiūra (pvz., gydymo įstaigos pažyma).

Ar dokumentai turi būti teisiškai patvirtinti?

Užsienio institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą ar asmens tapatybės kortelę) turi būti legalizuoti ar patvirtinti Apostille pažyma (išskyrus, jei dokumentai yra išduoti Estijoje, Rusijoje, Latvijoje, Moldovoje ir Ukrainoje) bei išversti į lietuvių kalbą. Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą

Per kiek laiko priimamas sprendimas dėl ES piliečio pažymos?

ES piliečio prašymas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui dienos.

Daugiau informacijos apie pažymą ES piliečio teisei laikinai gyventi Lietuvoje patvirtinti

Pažyma ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvoje patvirtinti

(toliau - ES piliečio pažyma nuolat gyventi)

ES piliečio pažymą nuolat gyventi Lietuvoje gali gauti ES piliečiai, kurie yra ES ar ELPA valstybių narių piliečių šeimos nariai ar kiti asmenys, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką kartu ar pas ES ar ELPA valstybės narės pilietį arba LR pilietį, kuris yra pasinaudojęs laisvo judėjimo ES teise.

Jeigu Jūs esate ES valstybės narės piliečio šeimos narys, galite įgyti teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu Jūs Lietuvos Respublikoje teisėtai gyvenote pastaruosius 5 metus su ES valstybės narės piliečiu arba Jūs esate ES valstybės narės piliečio, turinčio teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatyta tvarka, arba lietuvių kilmės asmens šeimos narys.

Jeigu Jūs esate ES valstybės narės pilietis, kuris atvyko gyventi į Lietuvos Respubliką kartu su LR piliečiu kaip jo šeimos narys, Jūs galite įgyti teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir gauti pažymą, patvirtinančią Jūsų teisę nuolat gyventi Lietuvoje.

Kuriam laikui išduodama pažyma ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvoje patvirtinti?

Pažymoje ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvoje patvirtinti jos galiojimo laikas nenurodomas.

Kur pateikti prašymą gauti pažymą ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvoje patvirtinti?

Dokumentai pateikiami migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje užsienietis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą.

Kiek kainuoja pateikti prašymą pažymai ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvoje patvirtinti?

Prieš pateikiant prašymą privaloma sumokėti 8,60 Eur valstybės rinkliavą už pažymos išdavimą arba keitimą. 

Kokie dokumentai turi būti pateikiami norint gauti pažymą ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvoje patvirtinti?

 1. nustatytos formos prašymą (prašymų formos – čia);
 2. galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę;
  • dokumentus, patvirtinančius pažymos išdavimo pagrindą:
  • dokumentą, patvirtinantį santuoką arba registruotos partnerystės sutartį su ES ar LR piliečiu (pvz. santuokos liudijimas); arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad esate ES ar LR piliečio ar ES ar LR piliečio sutuoktinio ar asmens, su kuriuo ES ar LR pilietis sudaręs registruotos partnerystės sutartis tiesioginis palikuonis, kuriam nesukakę 21 metai, ar esate išlaikomas vaikas, ir išlaikymą patvirtinančius dokumentus (pvz. bankinių pavedimų išrašai, paaiškinimas); arba 
  • dokumentus, patvirtinančius, kad esate ES ar LR piliečio arba ES ar LR piliečio sutuoktinio arba asmens, su kuriuo ES ar LR pilietis sudaręs registruotos partnerystės sutartį, išlaikomas giminaitis, t. y. tėvas, motina, senelis, senelė ir t.t., ir išlaikymą patvirtinančius dokumentus (pvz. bankinių pavedimų išrašai, paaiškinimas); arba 
  • dokumentus, patvirtinančius, kad esate sugyventinis, su kuriuo ES pilietis pastaruosius 3 metus palaiko nuolatinius santykius (pvz. bendra būsto nuomos ar paskolos būstui įsigyti sutartis, vaikų gimimo liudijiai ir kt.); arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad esate išlaikomas ES piliečio (pvz. bankinių pavedimų išrašai, paaiškinimas); arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad tvarkote bendrą namų ūkį su ES piliečiu (pvz. bendra būsto nuomos ar paskolos būstui įsigyti sutartis ir kt.); arba
  • dokumentus, patvirtinančius, kad Jums dėl rimtų sveikatos priežasčių būtinai reikalinga asmeninė ES piliečio priežiūra (pvz. gydymo įstaigos pažyma).
 3. ES piliečio ar LR piliečio laisvos formos prašymą išduoti pažymą ES piliečiui;
 4. dokumentą, patvirtinantį, kad LR pilietis pasinaudojo laisvo judėjimo ES teise, jeigu atvykstate pas LR pilietį.

Ar pateikiami dokumentai turi būti teisiškai patvirtinti?

Užsienio institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą ar asmens tapatybės kortelę) turi būti legalizuoti ar patvirtinti Apostille pažyma (išskyrus, jei dokumentai yra išduoti Estijoje, Rusijoje, Latvijoje, Moldovoje ir Ukrainoje) bei išversti į lietuvių kalbą. Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą

Per kiek laiko priimamas sprendimas?

Prašymas išduoti ar pakeisti pažymą ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti turi būti išnagrinėtas ir šis dokumentas turi būti išduotas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo teritorinės policijos įstaigos migracijos tarnybai dienos.

Daugiau informacijos apie pažymą ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvoje patvirtinti

Parengta pagal Migracijos departamento informaciją

Informacija atnaujinta: 2018-10-30
MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!