Esu studentas/moksleivis

Kokį dokumentą galiu gauti?

Galite gauti teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą (toliau – Pažymėjimas).

Kuriam laikui išduodamas Pažymėjimas?

Išduotas Pažymėjimas galioja 5 metus nuo sprendimo išduoti Pažymėjimą priėmimo arba numatomą ES piliečio gyvenimo Lietuvoje laikotarpį, jei jis trumpesnis negu 5 metai.

Kur pateikti prašymą dėl Pažymėjimo?

Pateikti prašymą ir dokumentus dėl pažymėjimo gavimo turite asmeniškai per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (toliau – MIGRIS). Per 4 mėnesius nuo prašymo ir dokumentų per MIGRIS pateikimo dienos, turite asmeniškai atvykti į pasirinktą Migracijos departamento skyrių ir pateikti dokumentų originalus, biometrinius duomenis ir pasirašyti pateiktą prašymą.

ES piliečio iki 16 metų prašymą pildo ir pateikia vienas iš jo tėvų (įtėvių) (toliau – tėvai), pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar kitas atstovas pagal įstatymą, pateikęs globą (rūpybą) ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą

Kiek kainuoja pateikti prašymą Pažymėjimui gauti?

Prieš pateikiant prašymą privaloma sumokėti 10 Eur valstybės rinkliavą už Pažymėjimo išdavimą arba keitimą.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 1. Nustatytos formos prašymą;
 2. galiojantį ES piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 3. dokumentus, patvirtinančius Pažymėjimo išdavimo pagrindą:
  • dokumentą, patvirtinantį, kad ES pilietis priimtas studijuoti į aukštąją mokyklą; arba
  • dokumentą, patvirtinantį, kad jis priimtas mokytis į švietimo įstaigą; arba
  • priimančio (kviečiančio) Lietuvos Respublikos juridinio asmens tarpininkavimo raštą, patvirtinantį jo stažuotę Lietuvos Respublikoje, o jeigu jį į Lietuvos Respubliką siunčia įmonė, įstaiga ar organizacija – šios įmonės, įstaigos ar organizacijos raštą, patvirtinantį jo stažuotę Lietuvos Respublikoje; arba
  • dokumentą, patvirtinantį, kad jis pakviestas kelti kvalifikacijos ar dalyvauti profesiniuose mokymuose;
 4. dokumentą, patvirtinantį, kad ES pilietis turi sau ir savo šeimos nariams ar kitam asmeniui, jei jie atvyksta kartu su juo arba pas jį, pakankamai išteklių pragyventi Lietuvos Respublikoje;
 5. galiojantį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą.

Per kiek laiko priimamas sprendimas dėl Pažymėjimo?

ES piliečio prašymas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo teritoriniam Migracijos departamento skyriui dienos.

Kuriam laikui išduodamas Pažymėjimas?

Išduotas Pažymėjimas galioja 5 metus nuo sprendimo išduoti Pažymėjimą priėmimo arba numatomą ES piliečio gyvenimo Lietuvoje laikotarpį, jei jis trumpesnis negu 5 metai.

Skaityti plačiau (pasirinkite skiltį „Esu priimtas mokytis į švietimo įstaigą pagal bendrojo ugdymo arba profesinio mokymo programą (programas), studijuoti į mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą, pakviestas stažuoti, tobulinti kvalifikacijos“)

Šaltinis: Migracijos departamentas 

Informacija atnaujinta: 2023-10-03
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):