Grįžimas su vaikais

Noras, kad vaikai augtų Lietuvoje ir mokytųsi gimtąja kalba, yra viena pagrindinių priežasčių sugrįžti. Tai tuo pat metu kelia daugiausiai klausimų ir nuogąstavimų grįžtantiems. Kaip paaiškinti vaikui savo sprendimą grįžti? Kokią mokyklą pasirinkti? Kaip padėti vaikui greičiau adaptuotis?  

Lietuvoje, grįžtantiems iš užsienio vaikams, stengiamasi sudaryti kuo palankesnes sąlygas tinkamai įsilieti į švietimo sistemą nepatiriant didelių nepatogumų. Tačiau tai, kaip seksis grįžusiems vaikams integruotis Lietuvoje, priklauso ne tik nuo mokyklų pasiruošimo, bet ir tėvų nusiteikimo. Pateikiame pagrindinius žingsnius grįžtant su vaikais. 

 • Įtraukite vaiko gimimo faktą į apskaitą 

Jei jūsų vaikas gimė užsienyje, turite įtraukti jo gimimo faktą į apskaitą Lietuvoje. Tam prireiks užsienio šalyje išduoto gimimo liudijimo, tad iš anksto pasirūpinkite šio dokumento legalizavimu ir vertimu į lietuvių k. Tai galima padaryti LR diplomatinėje atstovybėje užsienyje; civilinės metrikacijos skyriuje Lietuvoje arba elektroniniu būdu per el. valdžios vartų portalą. 

Daugiau apie tai skaitykite čia. 

 • Kreipkitės dėl vaiko pilietybės fakto konstatavimo 

Vaikas, kurio bent vienas iš tėvų yra LR pilietis, gimdamas įgyja Lietuvos pilietybę. Dėl pilietybės išsaugojimo ir sukakus pilnametystei, jeigu ta pilietybė asmeniui priklausė iki tampant pilnamečiu. Įtraukus vaiko gimimo faktą į apskaitą Lietuvoje galėsite kreiptis dėl LR paso išdavimo į Migracijos departamentą arba Lietuvos diplomatinę atstovybę užsienyje. Vaikas gali turėti dvigubą pilietybę, jei Lietuvos pilietybę jis įgijo gimimu, o kitos šalies - iki 18 m.  

Daugiau apie tai skaitykite čia. 

 • Paruoškite vaiką grįžimui 

Jeigu nusprendžiama grįžti su mažais vaikais, ypatingo pasiruošimo neprireiks. Tuo tarpu vyresni vaikai (ypač, jei svetur išvyko būdami dar maži) gali reaguoti jautriau, mat užsienyje jie jau paprastai turi draugų ratą, turi mėgstamas vietas, užsiėmimus ir jaučiasi esantys būtent tokio gyvenimo dalimi. Svarbu kuo anksčiau su vaikais pradėti kalbėtis apie planuojamą grįžimą ir įtraukti juos į sprendimo priėmimo procesą. Paaiškinkite savo norą grįžti į Lietuvą, kuo daugiau pasakokite apie gimtą šalį ir kas laukia sugrįžus. Kalbėkite su vaiku lietuviškai - taip padėsite jam greičiau adaptuotis lietuviškojo švietimo sistemoje. Suteikite vaikui galimybę išreikšti visus su persikraustymu susijusius jausmus ir stenkitės neperduodi jam galimo savo nerimo koncentruodamiesi į teigiamus pokyčius.  
 

 • Pasirinkite švietimo įstaigą 

Iš anksto pasidomėkite, į kokią mokyklą norėtumėte leisti vaiką. Vaikas, grįžęs iš užsienio, į klases yra integruojamas pagal amžių ir mokosi kartu su savo bendraamžiais. Tokių vaikų ugdymui finansuoti skiriama papildomų lėšų. 
Siekiant padėti grįžusiems vaikams geriau integruotis, yra sudarytas atvykusius mokinius pasirengusių priimti mokyklų tinklas.  Šiuo metu jį sudaro 69 mokyklos (mokyklų sąrašas). Tačiau iš užsienio atvykstanti šeima gali kreiptis į bet kurią Lietuvos mokyklą prašydama priimti vaiką.  

Pagalba grįžusiems vaikams 

 1. skiriamas 30 proc. didesnis valstybės finansavimas moksleivio krepšeliui; 
 2. sudaromas individualus ugdymo planas; 
 3. visiškai nemokantiems lietuvių kalbos, sudaromos išlyginamosios klasės ar mobiliosios grupės;  
 4. paskiriamas mentorius padedantis įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą; 
 5. perskirstomas mokymosi laikas (pvz. mažiau pamokų skiriama užsienio k., o daugiau – lietuvių k. mokytis). 
 •  Pateikite prašymą dėl vaiko priėmimo į mokyklą  

Paprastai šeimos su mokyklinio amžiaus vaikais grįžimą derina prie mokslo metų pradžios. Turėkite omenyje, kad mokyklos priima vaikus visus mokslo metus 

Priėmimas į mokyklas Lietuvoje paprastai vykdomas teritoriniu principu, t.y. pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir paprastai prasideda pavasarį. Patekimas į mokyklą priklauso nuo daugelio faktorių, ne tik gyvenamosios deklaruotos vietos, t. y. nuo deklaracijos termino, ar brolis/sesuo lanko šią įstaigą, ar vaikas turi kitų pirmumo kriterijų. Kai kuriuose savivaldybėse (pvz. Vilniaus m.) re-emigrantų vaikai, kurių tėvai buvo deklaravę išvykimą iš Lietuvos, į mokyklą yra priimami be eilės. 

Kai kuriose savivaldybėse vaikai priimami centralizuotai – vaikai į pasirinktą mokyklą registruojami per savivaldybę arba elektroninę registravimo sistemą. Kitur prašymas priimti vaiką į mokyklą teikiamas mokyklos administracijai. Jei gyvendami užsienyje neturite prisijungimų prie el. Valdžios vartų, kreipkitės tiesiogiai į savivaldybę, kad užregistruotų jūsų prašymą. Ne vienas vaikas negali likti be mokyklos. 

Daugiau informacijos apie priėmimo tvarkas rasite čia: Vilniaus m. savivaldybė, Kauno m. savivaldybė, Klaipėdos m. savivaldybė, Šiaulių m. savivaldybė, Panevėžio m. savivaldybė. 

Mokyklai, kurioje vaikas norėtų mokytis, reikia pateikti: prašymą; mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą, kuris turi būti išverstas į lietuvių k.; kitus dokumentus, kuriuos kiekviena mokykla nusistato individualiai; visi mokiniai kasmet savo mokyklai turi pateikti medicininę pažymą. 

Daugiau apie tai skaitykite čia 

 •  Grįžus kreipkitės dėl šeimoms priklausančių išmokų 

Išmokos vaikus auginančioms šeimoms. Vaiką auginanti šeima gali pretenduoti į įvairias išmokas. Šeimos gali gauti ne tik pinigines išmokas, bet ir pasinaudoti teikiamomis paslaugomis, kurios skirtos stiprinti šeimas - pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių ugdymo, psichosocialinės pagalbos, šeimos mediacijos ir kitų paslaugų prieinamumą savo teritorijoje užtikrina savivaldybės. 

Vienkartinė išmoka gimus vaikui. Kiekvienam gimusiam vaikui Lietuvoje išmokama vienkartinė išmoka. 2024 metais ji siekia 605 EUR. Vaikas ir vienas iš tėvų turi būti deklaruotas Lietuvoje. Dėl šios išmokos skyrimo galima kreiptis per 12 mėn. nuo vaiko gimimo dienos. Ją galima gauti ir užsienyje gimusiam vaikui.  

Vaiko pinigai. Kiekvienam Lietuvoje gyvenančiam vaikui kas mėnesį mokama išmoka vaikui arba kitaip – vaiko pinigai, 2024 metais - 96,25 EUR. Jie priklauso iki vaikas sulaukia 18 m. arba iki 23, jeigu vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Visiems vaikams iš gausių ar nepasiturinčių šeimų, taip pat visiems vaikams, turintiems negalią, yra skiriama papildoma išmoka prie vaiko pinigų.  

Parengta pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, savivaldybių pateikiamą informaciją  

Spausdink ir spalvok 👇

Atsisiųsti atviruką vaikams galite čia: PDF nuoroda

Renkuosi Lietuvą vizualas vaikams

Atsisiųsti atviruką vaikams galite čia: nuoroda
Informacija atnaujinta: 2024-01-26
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):