Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas tėvų (globėjų) pageidavimu gali būti teikiamas vaikams nuo gimimo iki 5 metų (imtinai). Ikimokyklinis ugdymas paprastai vykdomas darželiuose, taip pat gali būti bendrojo ugdymo mokyklose, universaliuose daugiafunkciuose centruose ar kitose įstaigose, turinčiose leidimą tokiai programai vykdyti. 

Savo vaikams galite parinkti valstybinę ar nevalstybinę (privačią) ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

Valstybinės (savivaldybių) ikimokyklinio ugdymo įstaigos

Didžiosios dalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigėjai Lietuvoje yra savivaldybių tarybos. Į šiuos darželius vaikai priimami pagal nustatytą savininko (ministerijos, savivaldybės, kt.) tvarką ir prioritetus. Paprastai prašymas priimti vaiką pateikiamas įstaigos vadovui. Tačiau kai kuriose savivaldybėse priėmimas į darželius vykdomas centralizuotai, per savivaldybės sukurtą priėmimo sistemą. Internetinė centralizuota priėmimo į darželius sistema veikia Kaune, Klaipėdoje, PanevėžyjeTauragėje ir Vilniuje.

Kiekviena savivaldybė turi savo nustatytą tvarką, pagal kurią prašymams gali būti suteikiamas pirmumas (pagal gyvenamąją vietą, vaikų skaičių šeimoje, jei kitas šeimos vaikas lanko tą pačią ugdymo įstaigą ir pan.), t. y. prašymai „surikiuojami“ į eilę. Gali reikėti pateikti papildomus dokumentus, įrodančius pirmumo teisę.

Darželiuose grupių sąrašai sudaromi iš anksto. Prašymų pateikimo terminai skirtingose ugdymo įstaigose ar savivaldybėse yra nevienodi, tačiau dažniausiai prašymai priimami visus metus. Paprastai ikimokyklinio ugdymo grupę vaikai pradeda lankyti rugsėjo mėnesį, tačiau, jei yra laisvų vietų, darželis ar savivaldybė gali priiminėti vaikus ištisus metus.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos Lietuvoje vykdomos lietuvių kalba. Jūsų pageidavimu bei susidarius pakankamam norinčiųjų skaičiui, darželiuose, kurių nuostatose įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba, ugdymas gali būti vykdomas rusų, lenkų kalbomis. Apie galimybę leisti vaiką į darželį, kuriame mokoma viena ar kita kalba, galite teirautis savivaldybių švietimo padaliniuose.

Mokestis. Valstybiniuose ir savivaldybių darželiuose ikimokykliniam ugdymui valstybė skiria dalį finansavimo (mokinio krepšelį), iš kurio yra finansuojamas 4 val. ugdymas per dieną (arba 20 val. per savaitę). Kitą dalį (ugdymas, maitinimas, ugdymo priemonės ir kt.) finansuoja savivaldybė kartu su tėvais. Šeima už darželį (vienam vaikui) vidutiniškai moka 50–60 Eur per mėn.

Darželiuose gali būti organizuojamas papildomas neformalusis švietimas (šokio, keramikos, muzikos, įvairių sporto šakų, kalbų lavinimo ir kt. būreliai), už kuriuos atskirai moka tėvai.

Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, valstybė skiria 35 proc. didesnį krepšelį.

Privačios ikimokyklinio ugdymo įstaigos

Priėmimas į privačius darželius vykdomas visus metus. Priklausomai nuo kiekvieno darželio vidaus tvarkos, vaikas darželį lankyti gali tiek pusę dienos, tiek tam tikromis savaitės dienomis. Norint leisti vaiką į privatų darželį, užtenka pasirašyti sutartį su darželio administracija. Privačiuose darželiuose taip pat organizuojami įvairūs neformalaus ugdymo būreliai, kalbų pamokėlės. Kai kurie nevalstybiniai darželiai ugdymą organizuoja anglų, prancūzų kalba ar dvikalbio ugdymo (pvz.: anglų ir lietuvių kalbomis) metodu.
Privačių darželių kainos svyruoja nuo 120 iki 500 Eur/mėn.

Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybės visiems privačius darželius lankančių vaikų tėvams kompensuoja iki 100 Eur tėvų mokamo mėnesio mokesčio kiekvienam vaikui. Kompensaciją galima gauti už vaikus, kurių bent vieno iš tėvų deklaruota ir faktiška gyvenamoji vieta yra savivaldybės teritorijoje, nepriklausomai nuo tėvų uždirbamų pajamų. Kauno miesto savivaldybėje, be jau minėtos 100 eurų kompensacijos, šeimoms, gaunančioms mažas pajamas, papildomai kompensuojama 75 Eur.

Kiekvienos ugdymo įstaigos darbo valandos gali skirtis. Didžiuosiuose miestuose valstybiniai ir savivaldybių darželiai paprastai vaikus sutinka nuo 7.00 val. ir išleidžia iki 18.30 val.

Daugiau informacijos

Parengta pagal Švietimo ir mokslo ministerijos informaciją. 

Informacija atnaujinta: 2020-09-01
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!