Individuali veikla pagal pažymą

Individualios veiklos pažyma – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra įregistravęs vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI) ir gali verstis pažymoje nurodyta veikla.

Prašymą dėl pažymos išdavimo reikia pateikti ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną. Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu per Mano VMI paskyrą, taip pat nuvykus į VMI skyrių arba paštu. Nusprendus nutraukti vykdomą veiklą, reikia pateikti VMI prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po veiklos nutraukimo dienos.

Pagal išduodamą pažymą galima vykdyti bet kokio pobūdžio veiklą, išskyrus tam tikrus atvejus, kai yra privaloma įsteigti įmonę arba turėti leidimą, suteikiantį teisę verstis tos rūšies veikla. Jeigu teisės aktai nedraudžia gyventojui kaip fiziniam asmeniui (neįsteigus juridinio asmens) vykdyti tam tikros ekonominės veiklos, tai jis tą veiklą gali vykdyti, nors jai ir reikalinga licencija ar bet koks kitas leidimas.

Vykdant individualią veiklą pagal pažymą, pajamų mokestis sumokamas nuo gautų (uždirbtų) metinių individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų. Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš gautų (uždirbtų) pajamų galima atimti leidžiamus atskaitymus (išlaidas, patirtas pajamoms uždirbti). Taikant supaprastintą tvarką, leidžiamais atskaitymais galima pripažinti fiksuotą dydį, t. y. 30 proc. gautų individualios veiklos pajamų. Pasibaigus metams gyventojai deklaruoja savo pajamas bei sumoka nustatytus mokesčius.

Asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, turi pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą, taip pat prekių ar paslaugų pirkėjams privalo išduoti vieną iš apskaitos dokumentų: sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą arba kasos aparato kvitą. Detalesnė informacija nustatyta gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse, kurias rasite čia.

Pagrindiniai mokesčiai vykdant individualią veiklą 2020 m.:

 1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – 15% (nuo gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų mokėtinas GPM apskaičiuojamas atskaičius pajamų mokesčio kreditą);
 2. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarifas – 6,98 proc. Jis skaičiuojamos nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, t.y. nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų) sumos.

  Individualią veiklą vykdantys asmenys kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos turi sumokėti 6,98 proc. dydžio PSD įmokas nuo minimaliosios mėnesinės algos. MMA 2020 m. yra 607 Eur, taigi PSD įmokos dydis yra 42,37 Eur (607 Eur x 6,98 proc.).

  Užsieniečiams, turintiems leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie vykdo individualią veiklą, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu (pvz., rugsėjo mėnesio įmoką sumokėti iki rugpjūčio 31 d.), nes šie asmenys tik sumokėję einamojo mėnesio PSD įmoką yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

  Individualią veiklą vykdantys asmenys gali PSD įmokų kas mėnesį nemokėti, jeigu jie moka arba už juos yra mokamos sveikatos draudimo įmokos. Ši taisyklė taikoma dirbantiems pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojams, pareigūnams, pensininkams, neįgaliesiems ir kitiems Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 ir 10 dalyse bei 6 straipsnio 4 dalyje įvardintiems asmenims.

  Pasibaigus kalendoriniams metams, asmenys, vykdantys individualią veiklą, turi perskaičiuoti už praėjusius kalendorinius metus mokėtinas PSD įmokas. Sumokėtų ir mokėtinų PSD įmokų sumų skirtumas turi būti sumokėtas iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos (t.y. kiekvienų metų gegužės 1 d.). Daugiau informacijos - Sodros tinklapyje.

 3. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) tarifai: 
  • 12,52 proc.;
  • 14,62 proc. jei asmuo kaupia pensijai papildomai 2,1 proc.;
  • 15,52 proc. jei asmuo kaupia pensijai papildomai 3 proc.;

  Įmokos „Sodrai“ mokamos nuo 90 proc. individualios veiklos apmokestinamų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų) sumos. Įmokos negali viršyti nustatytų ribų. Daugiau informacijos - Sodros tinklapyje.

 4. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas – 21%.

Daugiau informacijos apie individualią veiklą pagal pažymą 

Verlso liudijimo ir individualios veiklos pažymos palyginimas

Parengta pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinės ligonių kasos, VšĮ „Versli Lietuva“ ir Sodros informaciją

Informacija atnaujinta: 2021-03-17
MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!