Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

Kai vaikas auginamas vieno iš tėvų, įtėvių ar globėjų, kuris dėl mokymosi ar studijų neturi sukaupęs socialinio draudimo stažo vaiko priežiūros išmokai iš „Sodros“ gauti, tuomet jam gali būti skiriama speciali išmoka iš savivaldybės. Išmoka mokama kas mėnesį iki vaikui sueina dveji metai ir siekia 240 Eur (6 bazinių socialinių išmokų dydžius) per mėnesį.

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai priklauso, jeigu:

  • Gimus vaikui asmuo mokosi ar studijuoja, arba vaikas gimsta per 12 mėn. po mokymosi ar studijų baigimo dienos.
  • Besikreipiantis asmuo negali gauti vaiko priežiūros išmokų iš „Sodros“.
  • Besikreipiantis asmuo mokosi ar mokėsi profesinėje mokykloje pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja ar studijavo aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, doktorantūroje ar rezidentūroje. 

Gimus dviem ar daugiau vaikų ar įvaikinus du ir daugiau vaikų, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis nėra didinamas.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:

  1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2. prašymas išmokai gauti;
  3. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai*;
  4. švietimo įstaigos pažyma, kad asmenys mokosi, arba mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantys dokumentai;
  5. kiti*.

Tais atvejais, kai vaiko tėvai dirba ar gyvena skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse, teisė į išmoką nustatoma vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemos koordinavimo reglamentais.

Prašymas gali būti pateikiamas elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą, taip pat paštu arba asmeniškai deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos seniūnijos Socialinės paramos skyriaus darbuotojams. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengta informacija apie išmokas gimus vaikui:

Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Informacija atnaujinta: 2021-01-25
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):