Kiekvienam vaikui yra skiriama 60 Eur išmoka per mėnesį. Ji mokama visiems vaikams (nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai) nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Šeimos, kurios augina ir (ar) globoja 1 arba 2 vaikus, turi teisę gauti papildomai išmoką vaikui, jeigu šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 VRP (187,5 Eur): tokios šeimos papildomai gauna 40 Eur per mėnesį.

Šeimos, kurios augina ir (ar) globoja 3 ir daugiau vaikų, turi teisę gauti papildomą 40 Eur išmoką už kiekvieną vaiką nevertinant šeimos pajamų.

Neįgalumą turintys vaikai taip pat turi teisę gauti papildomą 40 Eur išmoką už kiekvieną vaiką nevertinant šeimos pajamų.

Pateikti prašymą išmokai gauti galima elektroniniu būdu per Socialinės paramos informacinę sistemą arba raštu savivaldybėje. Kartu reikėtų pateikti asmens dokumentą, jokių papildomų dokumentų kreipiantis dėl universalios 60 Eur išmokos vaikui nereikia.

Prašymas išmokai gauti pateikiamas tik vieną kartą ir išmoka bus paskirta iki vaikui sukaks 18 metų. Jeigu pilnametis vaikas ir toliau mokysis pagal bendrojo ugdymo programą, dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo iki baigs mokyklą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, reikės kreiptis iš naujo.

Daugiau informacijos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengta informacija apie išmokas gimus vaikui:

Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Informacija atnaujinta: 2020-06-17
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!