Kiekvienam vaikui yra skiriama 70 Eur išmoka per mėnesį. Ji mokama visiems vaikams (nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir besimokančius profesinio mokymo įstaigose, kai į mokymąsi įtraukta bendrojo ugdymo programa, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai) nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Nepasiturinčios šeimos, turi teisę gauti papildomą išmoką vaikui, jeigu vidutinės mėnesio pajamos vienam šeimos nariui neviršija 256 eurų, bet į pajamas neįskaičiuojami vaiko pinigai ir 20–40 proc. su darbo santykiais susijusių pajamų ar nedarbo socialinio draudimo bei darbo paieškos išmokų, priklausomai nuo šeimos sudėties: tokios šeimos papildomai gauna 41 Eur per mėnesį.

Šeimos, kurios augina ir (ar) globoja 3 ir daugiau vaikų, turi teisę gauti papildomą 41 Eur išmoką už kiekvieną vaiką nevertinant šeimos pajamų.

Vaikai su negalia taip pat turi teisę gauti papildomą 41 Eur išmoką už kiekvieną vaiką nevertinant šeimos pajamų.

Pateikti prašymą išmokai gauti galima elektroniniu būdu per Socialinės paramos informacinę sistemą arba raštu savivaldybėje. Kartu reikėtų pateikti asmens dokumentą, jokių papildomų dokumentų kreipiantis dėl universalios 70 Eur išmokos vaikui nereikia.

Prašymas išmokai gauti pateikiamas tik vieną kartą ir išmoka bus paskirta iki vaikui sukaks 18 metų. Jeigu pilnametis vaikas ir toliau mokysis pagal bendrojo ugdymo programą, dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo iki baigs mokyklą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, reikės kreiptis iš naujo. 

Daugiau informacijos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengta informacija apie išmokas auginantiems vaikus:

Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Informacija atnaujinta: 2021-01-28
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!