Išmoka vienu metu gimus daugiau kaip vienam vaikui

Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš vaikų) skiriama išmoka:

  • Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (BSI – 42 Eur, 4 BSI – 168 Eur) išmoka per mėnesį.
  • Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis atitinkamai didinamas 4 BSI dydžiu už kiekvieną paskesnį vaiką.

Išmoka vienu metu gimus daugiau kaip vienam vaikui mokama nuo vaikų gimimo dienos iki jiems sukaks 2 metai. Prašymas gali būti pateikiamas elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą, taip pat paštu arba asmeniškai deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos seniūnijoje dirbantiems Socialinės paramos skyriaus specialistams. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengta informacija apie išmokas gimus vaikui:

Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija        

Informacija atnaujinta: 2022-01-03
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):