Išvykimo iš Lietuvos deklaravimas

Remiantis asmenų migraciją reguliuojančiais teisės aktais, Lietuvos piliečiai, ES piliečiai ir nuolat Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai, išvykdami iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, turi deklaruoti savo gyvenamosios vietos pasikeitimą. Jei išvykstama to nedeklaravus, Sodra pradės skaičiuoti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) skolą.

Prieš išvykstant nepateikus deklaracijos, išvykimą galima deklaruoti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose arba internetu per e-valdžios portalą. Identifikuoti savo tapatybę galima per internetinės bankininkystės sistemas ar patvirtinant deklaraciją kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu. Akcentuotina, kad ES piliečiai ar užsieniečiai galimybės prisideklaruoti/išsideklaruoti internetu neturi, jiems gyvenamosios vietos pasikeitimą deklaruoti reikia asmeniškai atvykus į seniūniją, savivaldybę ar Lietuvos ambasadą (konsulinę įstaigą).

Svarbu tai, kad nepilnamečių vaikų nuolatine gyvenamąja vieta laikoma jų tėvų ar globėjų (rūpintojų) nuolatinė gyvenamoji vieta, todėl jeigu kartu su jumis užsienio valstybėje gyvena ir nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis, kurio išvykimas iš Lietuvos nėra deklaruotas, jo vardu turės būti pateikta atskira deklaracija. Kartu su deklaracija reikia pateikti prašymą, pildančio asmens ir nepilnamečio galiojantį LR pasą ar asmens tapatybės kortelę. Jeigu nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis liko gyventi Lietuvoje, reikės pateikti raštišką paaiškinimą apie tai, kur vaikas gyvena ir kas jį globoja.

Informacija atnaujinta: 2020-10-30
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!