Grįžimas iš Jungtinės Karalystės

Kuo pasirūpinti prieš išvykstant?

 • Informuokite apie išvykimą toliau nurodytas Jungtinės Karalystės (JK) institucijas: 
 1. vietos savivaldybę (savivaldos mokesčiui (angl. Council Tax) sustabdyti);
 2. institucijas, iš kurių gaunate išmokas;
 3. pensijų fondą (angl. International Pension Centre).
 • Praneškite „HM Revenue & Customs“(HMRC) apie savo išvykimą (internetu www.gov.uk) ir nurodykite būsimą adresą, kuriuo Lietuvoje JK institucijų darbuotojai galės atsiųsti reikalingus dokumentus, čekius su permokėtais mokesčiais.
 • Susigrąžinkite permokėtus mokesčius - HMRC užpildę P85 arba Self Assesment Tax, jei dirbate savarankiškai (angl. self-employed).
 • Išsaugokite prisijungimo duomenis prie JK valdžios vartų (angl. Government Gateway), kur galėsite užsisakyti reikalingus dokumentus, tikrinti sukauptą pensiją ir pan. Lietuvoje pasikeitę SIM kortelę prisijungsite prie puslapio naudodami lietuvišką numerį ir el. paštą.
 • Nutraukite nuomos sutartį, susigrąžinkite sumokėtą  užstatą, sumokėkite priklausančius komunalinius (dujų, elektros) bei kitus mokesčius ir informuokite paslaugų (televizijos, interneto, mobilaus ryšio ir pan.) teikėjus.
 • Išvykdami uždarykite banko sąskaitą. Atminkite – bankai pasilieka teisę uždaryti Jūsų sąskaitą, jei nebeturite adreso Jungtinėje Karalystėje.

Ar išsaugosiu savo rezidento statusą Jungtinėje Karalystėje? 

 • JK nuolatinio rezidento statusas (angl. settled status) panaikinamas, jei praleidžiate užsienyje daugiau nei penkerius metus. 
 • Su laikinuoju statusu (angl. pre-settled status) galite palikti šalį ne daugiau nei dvejiems metamsneprarasdami statuso. 

Kokiais dokumentais pasirūpinti? 

 • Darbo sutartys, algalapiai. 
 • Forma PD U1, reikalinga stažui sumuoti kreipiantis dėl nedarbo išmokos. Forma užsakoma gavus paskutinį algalapį ir užpildžius klausimyną CA3916 arba grįžus į Lietuvą tarpininkaujant „Sodrai“
 • Forma PD U2, reikalinga norint perkelti Jungtinėje Karalystėje gaunamą nedarbo išmoką į Lietuvą. Ji užsakoma Užimtumo tarnyboje (angl. Jobcentre Plus). 
 • Forma P60/P45. Formos reikalinga privalomojo sveikatos draudimo (PSD) skolai panaikinti, mokesčiams perskaičiuoti. Ji gaunama iš darbdavio arba per HMRC (angl. Personal tax account).
 • Pažymos iš medicinos įstaigų apie suteiktą gydymą (galima atsisiųti išrašus iš Nacionalinės sveikatos tarnybos
  programėlės (angl. NHS App).
 • Dokumentai, įrodantys vaikų pabaigtą ugdymo programą ar jos dalį; pažymos iš lituanistinės mokyklos (jei taikoma). 
 • Jungtinėje Karalystėje įgyti diplomai, rekomendacijos, vairuotojo pažymėjimai ir pan.

Grįžimas su vaikais

Grįždami su vaikais, iš anksto pasidomėkite, kokią ugdymo įstaigą jie galėtų lankyti, su pasirinkta mokykla aptarkite adaptacijos klausimus ir pateikite prašymą stoti į eilę mokytis (internetu arba mokykloje). Iš užsienio grįžtantiems vaikams numatyta pagalba: didesnis finansavimas, individualizuota pagalba integruojantis, išlyginamosios klasės, papildomos lietuvių k. pamokos ir pan. Lietuvoje auga specializuotų mokyklų iš užsienio grįžusiems vaikams integruoti tinklas. 

Vaikas, kurio gimimo metu bent vienas iš tėvų yra Lietuvos pilietis, net gimęs užsienyje, įgyja Lietuvos Respublikos (LR) pilietybę. Vaikai, kurie gimdami įgijo Lietuvos pilietybę, o kitos valstybės pilietybę įgijo iki 18 metų, gali išsaugoti daugybinę pilietybę. 

Jungtinėje Karalystėje gimusio vaiko įtraukimas į apskaitą Lietuvoje 

Jei bent vienas iš tėvų yra Lietuvos pilietis, vaiko gimimas turi būti įtrauktas į apskaitą Lietuvoje. Dokumentus dėl JK  gimusio vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą turi pateikti vienas iš vaiko tėvų, Lietuvos pilietis. 

Teiktini dokumentai: 

 • Vaiko gimimo liudijimas, kuriame nurodyti vaiko tėvai (angl. Certified Copy of an Entry, jei išduotas Anglijoje ar Velse; Extract of an Entry in a Register of Births, jei išduotas Škotijoje), patvirtintas pažyma Apostille JK užsienio ir sandraugos reikalų ministerijos Legalizavimo skyriuje (Legalisation Office);
 • Gimimo liudijimo vertimas į lietuvių kalbą;
 • Abiejų tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
 • Vaiko Jungtinės Karalystės ar kitos valstybės pasas (jeigu turi);
 • Konsulinis mokestis už gimimo įtraukimo į apskaitą dokumentų priėmimą ir perdavimą.

Prašymo pildyti iš anksto nereikia. Jis bus užpildytas priėmimo ambasadoje metu. Vaikui dalyvauti nereikia.

Dokumentus galima pateikti LR civilinės metrikacijos įstaigai Lietuvoje, LR ambasadai Jungtinėje Karalystėje arba internetu per Registrų centrą.

Jei jūsų šeimos nariai –  Jungtinės Karalystės piliečiai

Lietuvoje be vizos gali būti ne ilgiau kaip 90 d. per pusmetį. Norėdami gyventi Lietuvoje, jie turi gauti leidimą. Jei į Lietuvą kartu su LR piliečiu atvyksta šeimos nariai užsieniečiai, jie iškart gali kreiptis dėl leidimo nuolat gyventi. Prašymą reikia pateikti per 3 mėn. nuo atvykimo į Lietuvą (www.migracija.lt svetainėje). Iš anksto pasirūpinkite reikalingais dokumentais: santuokos liudijimu, (ne)teistumo pažyma, sveikatos draudimu, banko sąskaitos išrašu, bendro gyvenimo Jungtinėje Karalystėje pagrindimo dokumentais ir kt. Bendrą gyvenimą galima įrodyti užsienio valstybės išduotu leidimu gyventi, bendromis sąskaitomis ir kt.

Jungtinėje Karalystėje išduoti dokumentai turi būti patvirtinti tvirtinimo pažyma (Apostille) ir išversti į lietuvių kalbą.

 

Pirmieji žingsniai grįžus į Lietuvą 

 1. Gyvenamoji vieta. Deklaruokite gyvenamąją vietą per 1 mėn. internetu www.epaslaugos.lt arba nuvykę į savivaldybę ar seniūniją, kurioje gyvenate. 
 2. Privalomasis sveikatos draudimas (PSD). Jeigu grįžę iš JK kurį laiką nedirbate ir nesate draudžiamas valstybės lėšomis, sumokėkite PSD įmokas. 
 3. Sveikatos priežiūros įstaiga. Pasirinkite ir prisiregistruokite medicinos įstaigoje, kuri yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa dėl paslaugų teikimo ir apmokėjimo. 
 4. Banko sąskaita. Dauguma bankų leidžia atsidaryti sąskaitą internetu. Turėdami el. bankininkystę ir prisijungimo duomenis prie elektroninių valdžios vartų galėsite registruotis ir teikti prašymus įvairioms institucijoms, deklaruoti gyvenamąją vietą.  
 5. Darbas. Jeigu darbo ieškosite tik grįžę – registruokitės Užimtumo tarnyboje (UŽT). Čia jums padės susirasti darbą arba persikvalifikuoti. 
 6. Išmokos. Jeigu grįžę neturite pajamų, galite susumuoti JK įgytą darbo stažą ir kreiptis dėl socialinių išmokų į Sodrą arba gyvenamosios vietos savivaldybę. 

Privalomasis sveikatos draudimas (PSD) 

Lietuvoje apdraustuoju laikomas tas, už kurį mokamos PSD įmokos arba kuris jas moka pats. Jei grįžę kurį laiką nedirbate ir nesate draudžiamas valstybės lėšomis, PSD įmokas turite mokėti savarankiškai. Įmokas reikia mokėti nuo pat gyvenamosios vietos deklaracijos Lietuvoje pradžios. Apsidraudę pasirinkite pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir šeimos gydytoją. 

Kas draudžiamas valstybės lėšomis? 

 • Moksleiviai ir dieninių studijų studentai. 
 • UŽT registruoti bedarbiai.
 • Vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8 m. arba bent du nepilnamečius vaikus. 
 • Asmenys, gaunantys bet kurios rūšies pensiją. 
 • Kitos asmenų grupės, kurias galite rasti www.vlk.lt.  

Jei nedeklaravote savo išvykimo į Jungtinę Karalystę, Lietuvoje jums galėjo susikaupti PSD skola. Taip atsitinka todėl, kad PSD įmokas renkanti „„Sodra“ neturėjo duomenų apie išvykimą ir taikė jums prievolę mokėti PSD įmokas. Asmuo gali būti draustas PSD tik vienoje šalyje, tad jei buvote draustas Jungtinėje Karalystėje, o Lietuvoje tuo tarpu susikaupė skola, ją galite panaikinti „„Sodrai“ pateikę P45 arba P60 formą (teikti prisijungus prie asmeninės ,,Sodra“ paskyros, siunčiant el. paštu adresu: info@sodra.lt (laiškas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu) arba kreipiantis į teritorinį „„Sodros“ skyrių).

 Jungtinėje Karalystėje įgytų diplomų ir kvalifikacijų pripažinimas

Jeigu aukštąjį išsilavinimą įgijote Jungtinėje Karalystėje ir ketinate toliau studijuoti Lietuvoje, jums reikės įgyto diplomo pripažinimo. Jį atlieka Studijų kokybės vertinimo centras arba įgaliotoji aukštoji mokykla. Užsienyje įgyto mokslo (meno) daktaro laipsnio pripažinimą atlieka Lietuvos mokslo taryba.

Lietuviams, užsienyje praleidusiems bent 3 m., stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas pridedamas vienas papildomas konkursinis balas.

Ar jums reikės įrodyti įgytą kvalifikaciją Lietuvoje priklauso nuo profesijos: ar ji yra reglamentuojama (pvz., taikoma medikams, teisininkams, mokytojams ir kitoms profesijoms, kurias galite pasitikrinti Reglamentuojamų profesijų sąraše), ar ne. Reglamentuojamas profesijas pripažįsta atskirai prie atitinkamų ministerijų esančios komisijos. 

Nuotolinis Darbas

Lietuva su Jungtine Karalyste yra pasirašiusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, apsaugančią nuo mokesčių mokėjimo abiejose šalyse. Pagal šią sutartį, pajamos yra apmokestinamos tik toje šalyje, kurioje asmuo yra rezidentas. Jei gyvenate Lietuvoje ir dirbate JK darbdaviui – pajamos apmokestinamos Lietuvoje.

Nors Lietuva su Jungtine Karalyste turi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, apsaugančią nuo mokesčių mokėjimo abiejose šalyse, iš darbo santykių gaunamas užmokestis yra automatiškai apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu (GPM).

Jei asmuo faktiškai Jungtinėje Karalystėje išbuvo ištisai ar su pertraukomis trumpiau nei 183 dienas, jam taikoma riboto apmokestinimo taisyklė ir jis gali pasirinkti apmokestinti JK gautas pajamas nuolatinio rezidavimo šalyje – Lietuvoje. Kaip tai padaryti:

 • iš anksto susitarti su darbdaviu Jungtinėje Karalystėje, jog iš darbo santykių gautos pajamos bus apmokestinamos Lietuvoje ir tam užpildyti reikiamą formą Jungtinėje Karalystėje. Pagal bendrą tvarką deklaruoti JK pagal darbo sutartį gautas pajamas Lietuvos valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI);

arba

 • pasibaigus kalendoriniams metams atlikti mokesčių deklaraciją Jungtinėje Karalystėje ir susigrąžinti sumokėtus mokesčius, pateikus pažymą FR0594 iš VMI, patvirtinančią, jog pajamos buvo apmokestintos Lietuvoje.

Jei darbuotojo fizinė darbo vieta faktiškai ir pagal darbo sutartį yra Jungtinėje Karalystėje ir dėl to asmuo praleidžia daugiau nei 183 dienas šalyje, mokesčiai mokami JK. Jei norėsite susigrąžinti permokėtus mokesčius Jungtinėje Karalystėje, VMI galėsite išsiimti rezidavimo vietą patvirtinančią FR0254 formą.

Darbas grįžus į Lietuvą 

Lietuva grįžtantiesiems gali pasiūlyti įvairių darbo vietų. Remiantis Valstybinės duomenų agentūros duomenimis, darbo užmokestis Lietuvoje jau ilgą laiką kyla – vidutinis atlyginimas nuo 2018 m. iki 2022 m. padidėjo net 83,5 %. Grįžę galite registruotis UŽT, kur gausite pagalbą ieškodami darbo, galėsite įgyti naują kvalifikaciją, tobulinti esamas kompetencijas. UŽT svetainėje galima rasti ir paklausių profesijų sąrašą, kuris atnaujinamas pagal kiekvieno mėnesio laisvų darbo vietų skaičių. 

Ieškodami darbo internete atkreipkite dėmesį ne tik į plačiai žinomus Lietuvos darbo paieškos tinklapius (cvonline.lt, cvbankas.lt, cv.lt, LinkedIn), bet ir į specialiai grįžtantiems iš užsienio skirtus projektus: Gal į Lietuvą?, Work In Lithuania. Šalyje sparčiai plečiasi ir tarptautinės įmonės, ieškančios patirties užsienyje turinčių, anglų ir kitomis kalbomis kalbančių darbuotojų. 

Atvykimo išmoka  

Jei užsienyje gyvenote bent 5 pastaruosius metus, o grįžę sudarote neterminuotą darbo sutartį pagal profesiją, įtrauktą į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašą, ir gaunate ne mažesnį negu 4,1 MMA darbo užmokestį, galite pretenduoti į valstybės skiriamą vienkartinę atvykimo išmoką (4,1 MMA). 

Dėl sąlygų kreipkitės į UŽT (el. paštu adresu atvykimoismoka@uzt.lt) 

Nedarbo išmoka Lietuvoje

Išmoka gali būti skirta UŽT registruotam bedarbiui, jei jis turi bent 12 mėn. nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 mėn. JK įgytas darbo stažas gali būti susumuotas Sodrai pateikus PD U1 formą. 

Svarbu! Norint susumuoti stažą (net jei dar neturite formos PD U1), prašymą Sodrai būtina pateikti ne vėliau nei per:

 • per 30 d. nuo darbo sutarties JK pabaigos, arba
 • per 30 d. nuo gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje dienos.

Išmoka mokama 9 mėn., o ją apskaičiuojant atsižvelgiama į pajamas, gautas Jungtinėje Karalystėje. Savarankiško darbo (angl. Self-employement) laikotarpiai nėra įskaičiuojami į darbo stažą.

Nedarbo išmokos perkėlimas iš Jungtinės Karalystės

Grįžę į Lietuvą galite dar 3 mėn. gauti Jungtinėje Karalystėje paskirtą nedarbo išmoką (angl. Jobseeker’s allowance JSA arba Contribution-based JSA) pateikdami UŽT ,,Jobcentre Plus“ išduotą PD U2 formą. Išmokos dydis išliks toks, koks jau buvo apskaičiuotas Jungtinėje Karalystėje. Svarbu, kad iki išvykimo į Lietuvą bent 4 savaites gautumėte išmoką. Grįžę į Lietuvą per 7 d. užsiregistruokite UŽT ir pateikite PD U2 formą.

Motinystės/tėvystės/vaiko priežiūros išmokos 

Norint gauti motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas, Lietuvoje reikia turėti bent 12 mėn. motinystės socialinio draudimo stažą per pastaruosius 2 metus. Jei Lietuvoje įgyto stažo pritrūktų, būtų atsižvelgiama į Jungtinėje Karalystėje sukauptą stažą. Tokiu atveju "Sodra“ kreipiasi į Jungtinę Karalystę ir gauna patvirtinimą dėl jūsų stažo. Sumuojant stažą būtina, kad asmuo per paskutinius 24 mėnesius būtų dirbęs Lietuvoje. Nustatant išmokos dydį, atsižvelgiama tik į Lietuvoje gautas pajamas.

Jei jau gaunate motinystės išmoką (angl. SMP) JK, susitarę su darbdaviu galite išvykti į Lietuvą neprarasdami išmokos. 

 • Vienkartinė išmoka gimus vaikui. Jei į Lietuvą grįžtate su vaiku iki 1 m., galite kreiptis į savivaldybę dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui. 
 • Vaikams iki 18 m. (tam tikrais atvejais - iki 23 m.) yra mokamos kasmėnesinės išmokos. Jei visa šeima iš Jungtinės Karalystės grįžta gyventi į Lietuvą, vaiko išmokos bus skiriamos Lietuvoje. Dažnai savivaldybė prašo pateikti įrodymą, kad vaiko išmokos (angl. child-benefit) Jungtinėje Karalystėje yra nutrauktos. Dėl įrodymo kreipkitės į HRMC.
 • Šeimos ir darbo derinimas. Mamos ir tėčiai, auginantys vieną vaiką iki 12 m., įgyja teisę į mamadienį ir tėvadienį 1 kartą per 3 mėnesius. Auginantieji 2 ir daugiau vaikų iki 12 m. gali pasinaudoti 1 papildoma poilsio diena per mėnesį. 2 papildomos poilsio dienos per mėnesį priklauso kiekvienam iš tėvų, auginančių 3 ir daugiau vaikų iki 12 m. 
 

 Senatvės pensijos dirbusiesiems J

Lietuvoje senatvės pensija skiriama asmenims:  

 • sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus; 
 • turintiems bent minimalų pensijų socialinio draudimo stažą

Jei darbo stažo Lietuvoje pritrūks, stažas įgytas Jungtinėje Karalystėje (JK) bus sumuojamas. Analogiškai, jei JK nesukaupėte minimalaus stažo pensijai (JK jis siekia 10 m.), galite susumuoti Lietuvoje įgytą stažą, o jeigu bendrai surinksite 10 m., galėsite kreiptis dėl JK pensijos. Teisę į pensiją JK turi asmenys, mokėję nacionalinio draudimo įmokas (angl. NIC). Nustačius teisę į pensiją kiekviena šalis mokės savo pensijos dalį: JK mokės už JK įgytą stažą, Lietuva – už čia įgytą stažą. Atėjus pensiniam amžiui „„Sodra“ pati susisieks su JK institucijomis dėl stažo patvirtinimo - jums patiems dėl stažo sumavimo rūpintis nereikia.

 • Lietuvoje sukauptą stažą galite pasitikrinti internetu www.sodra.lt  
 • Jungtinėje Karalystėje sukauptą stažą galite pasitikrinti internetu www.gov.uk 

Pensinis amžius JK ir Lietuvoje skiriasi. Pensiją JK pradės mokėti tik kai sulauksite pensinio amžiaus pagal JK įstatymus.

Jungtinės Karalystės privačiuose fonduose sukauptos pensijos mokėjimu reikės pasirūpinti patiems, todėl išsisaugokite pensijų fondų kontaktus. Jeigu pastaruosius 3 m. gyvenote JK arba mokėjote nacionalinio draudimo įmokas, grįžę į Lietuvą galite savarankiškai tęsti NIC mokėjimus (Class 3 kategorijoje), kad draudimo stažas JK nenutrūktų (užpildykite CF83 formą HMRC).


Vairavimas Lietuvoje  

Kai tapsite nuolatiniu Lietuvos gyventoju, JK išduotą vairuotojo pažymėjimą turite pasikeisti į lietuvišką. 

 • Teisė vairuoti įgyta iki Brexit  

Pažymėjimas galios iki jame nurodytos datos. Keičiant vairuotojo pažymėjimą į lietuvišką, vairavimo egzaminų iš naujo laikyti nereikės. 

 • Teisė vairuoti įgyta po Brexit 

Su JK pažymėjimu vairuoti galėsite, kol netapsite nuolatiniu Lietuvos gyventoju (t. y. jūsų gyvenamoji vieta Lietuvoje bus deklaruota bent 185 d. per metus arba trumpiau, jei galite tai pagrįsti). Keisdami pažymėjimą turėsite išlaikyti teorijos ir praktikos egzaminus VĮ „Regitra“. 

 • Teisė vairuoti įgyta Lietuvoje, bet vėliau pažymėjimas pakeistas į britišką 

Tokiu atveju pažymėjimas bus keičiamas kaip įgytas iki Brexit vairavimo egzaminų iš naujo laikyti nereikės.
Informacija atnaujinta: 2024-01-15
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):