Ką daryti netekus asmens dokumento užsienyje?

Asmens dokumentą pametus ar jį praradus dėl vagystės, apie tai reikia pranešti vietos policijai. Esant užsienyje, iš policijos rekomenduojama gauti pažymą apie prarastą asmens dokumentą.

Prarastą pasą ar asmens tapatybės kortelę rekomenduojama paskelbti negaliojančiu, kad dokumentu nepasinaudotų piktavaliai. Tai padaryti galima vienu iš šių būdų:

  1. Bet kuriuo paros metu prisijungus prie migracijos informacinės sistemos MIGRIS. Norint prisijungti yra būtina turėti elektroninės bankininkystės prisijungimus ar elektroninį parašą;
  2. Atvykus į bet kurį Migracijos departamento teritorinį skyrių;
  3. Esant užsienyje, galite atvykti į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę.

Prisijungus prie MIGRIS sitemos, atsidarius visam dokumentų sąrašui, reikia pasirinkti pamestą dokumentą. Po dokumento informacijos kortele yra mygtukas „Pateikti pranešimą apie prarastą dokumentą“. Paskelbus asmens dokumentą negaliojančiu, nėra galimybės pakeisti šią būseną ir vėl naudotis dokumentu.

Atvykę į bet kurią Migracijos departamento teritorinį skyrių Lietuvoje galite pranešti apie tai, kad praradote asmens dokumentą ir kartu pateikti prašymą išduoti naują asmens dokumentą.

Jeigu esate užsienio valstybėje, kurioje yra LR diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga, galite kreiptis dėl:

  • Asmens grįžimo pažymėjimo (AGP) išdavimo. AGP yra skirtas grįžti į Lietuvą (t.y. galutinis kelionės tikslas turėtų būti Lietuva), tačiau kelionės metu galima tranzitu vykti per kitas užsienio valstybes, jei tai yra artimiausias ar patogiausias kelias. Įprastai AGP išduodamas tą pačią dieną ir galioja iki 15 d. Daugiau informacijos apie AGP rasite Užsienio reikalų ministerijos tinklapyje.
  • Laikino paso išdavimo. Laikinas pasas gali būti išduodamas LR piliečiui, esančiam užsienio valstybėje, kuriam LR yra išdavusi asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą. Su laikinu pasu galima tęsti kelionę į tikslo šalį negrįžtant į LR, įprastai išduodamas ne vėliau negu per 3 dienas ir galioja iki naujos asmens tapatybės kortelės ar naujo paso išdavimo (bet ne ilgiau kaip vienus metus). Daugiau informacijos apie laikiną pasą rasite Užsienio reikalų ministerijos tinklapyje.

Jei esate valstybėje, kurioje nėra LR diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, dėl Emergency Travel Document galite kreiptis į Europos Sąjungos valstybę, su kuria LR yra pasirašiusi susitarimą dėl konsulinės pagalbos (žiūrėti pagal valstybę), o jei tokios šalyje nėra, į bet kurios Europos Sąjungos valstybės ambasadą.

Parengta pagal Užsienio reikalų ministerijos informaciją

Informacija atnaujinta: 2021-11-23
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):