Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“ skelbia kūrybinį konkursą – kviečia užsienyje gyvenančius ir apie grįžimą gyventi į Tėvynę svarstančius lietuvius pateikti įkvepiančius pasakojimus, atspindinčius išeivijos sugrįžimo į Tėvynę motyvus, paskatas ir išgyvenimus.

Skelbdami šį konkursą norime paskatinti lietuvių diasporą užsienyje aktyviau domėtis grįžimo į Lietuvą galimybėmis, plačiau paskleisti žinią apie teigiamas grįžtamosios migracijos tendencijas ir perspektyvas. Grįžę iš emigracijos į Tėvynę ar svetur tebegyvenantys ir apie grįžimą svarstantys lietuviai - pasidalinkite su Lietuva savo įžvalgomis bei pasiūlymais ir laimėkite 1000 eurų vertės prizą!

KĄ: Konkurse „Renkuosi Lietuvą“ laukiami laisva naratyvine ar vizualine forma - rašinio, esė, reportažo, interviu, apybraižos, portreto, plakato, komikso ar bet kuria kita - pateikti kūriniai, atspindintys išeivių iš Lietuvos sugrįžimo į Tėvynę motyvus, priežastis, paskatas, išgyvenimus, apsisprendimą lengvinančias sąlygas ir aplinkybes.

Naratyvinį (rašto) darbą turi sudaryti ne mažiau 10000 spaudos ženklų apimties kūrinys. Vizualinio kūrinio apimtis neribojama, kūrinio forma turi būti tokia, kad ją būtų galima atkartoti ir eksponuoti. Prie vizualinio kūrinio turi būti pridedamas raštiškas kūrinio atitikties konkurso tikslui ir užduočiai paaiškinimas (kūrinio interpretacija), kurio apimtis turi sudaryti ne mažiau 1000 spaudos ženklų.

KAS? Kūrybiniame konkurse kviečiame dalyvauti užsienyje mažiausiai vienerius metus iki konkurso paskelbimo datos gyvenantys (gyvenamąją vietą deklaravę) ir grįžti į Lietuvą svarstantys ar jau sugrįžę Lietuvos Respublikos piliečiai ir/arba jų šeimos nariai. Dalyvauti gali individualūs asmenys ar grupės, taip pat lietuvius išeivius diasporoje vienijančios ne pelno organizacijos. Norintys konkurse dalyvauti turi užsiregistruoti: 

KADA? Savo darbą kūrybiniam konkursui „Renkuosi Lietuvą“ kviečiame pateikti iki 2020 m. gruodžio 1 dienos.

KAIP? Kūrybinio konkurso vertinimo komisija vertins kūrinio atitikimą konkurso idėjai ir užduočiai, turinio perteikimo išsamumą ir sklandumą, naudojamų faktų ir argumentų įtaigumą, pagrįstumą, teksto dėstymo aiškumą ir pateikimą taisyklinga lietuvių kalba, vizualumą, kūrybinių sprendimų originalumą.

Atrinktiems penkiems geriausiems konkurso darbams bus skirti apdovanojimai:

  • konkurso nugalėtojui skiriamas 1000 eurų vertės prizas ir diplomas,
  • 2 vietos laimėtojui skiriamas 750 eurų vertės prizas ir diplomas,
  • 3 vietos laimėtojui skiriamas 500 eurų vertės prizas ir diplomas,
  • skiriami du paskatinamieji prizai – geriausiam jaunimo darbui ir originaliausiam kūrybiniam sprendimui pažymėti – po 250 eurų vertės prizą ir apdovanojant diplomu.

 

Išsamias konkurso sąlygas rasite čia:

Informacija atnaujinta: 2020-11-19
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!