Leidimai gyventi Trečiųjų šalių piliečiams

Leidimai gyventi Lietuvos Respublikoje išduodami užsieniečiui, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis. Užsienietis turi teisę pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos Respublikos ir į ją grįžti leidimo gyventi galiojimo laikotarpiu. Apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimus užsienietis privalo pranešti Migracijos departamentui ir nepamiršti, kad Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nurodyta, jog asmuo, išvykdamas iš Lietuvos Respublikos ilgesniam negu 6 mėn. laikotarpiui, privalo deklaruoti išvykimą.

Leidimas gyventi Lietuvoje yra dviejų rūšių – leidimas laikinai gyventi (LLG) ir leidimas nuolat gyventi (LNG) Lietuvos Respublikoje.

Leidimas laikinai gyventi

Leidimas laikinai gyventi (LLG) - dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką

Leidimas nuolat gyventi

Leidimas nuolat gyventi suteikia užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtina užsieniečio nuolatinio gyventojo statusą
Informacija atnaujinta: 2021-12-07
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):