Trečiųjų šalių piliečiai

Leidimai gyventi Lietuvos Respublikoje išduodami užsieniečiui, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis. Užsienietis turi teisę pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos Respublikos ir į ją grįžti leidimo gyventi galiojimo laikotarpiu. Apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimus užsienietis privalo pranešti Migracijos departamentui ir nepamiršti, kad Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nurodyta, jog asmuo, išvykdamas iš Lietuvos Respublikos ilgesniam negu 6 mėn. laikotarpiui, privalo deklaruoti išvykimą.

Leidimas gyventi Lietuvoje yra dviejų rūšių – leidimas laikinai gyventi (LLG) ir leidimas nuolat gyventi (LNG) Lietuvos Respublikoje.

Pametus leidimą gyventi ar pasikeitus asmens duomenims, nedelsiant kreipkitės į Migracijos departamentą tel. 8 707 67000, skambinant iš užsienio tel. +370 5 271 7112, el. p. info@migracija.gov.lt

Leidimas laikinai gyventi

Leidimas laikinai gyventi (LLG) - dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką

Leidimas nuolat gyventi

Leidimas nuolat gyventi suteikia užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtina užsieniečio nuolatinio gyventojo statusą
Informacija atnaujinta: 2022-08-09
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):