Leidimas laikinai gyventi

Kuriam laikui išduodamas leidimas laikinai gyventi?

LLG paprastai išduodamas vieneriems, dvejiems ar trejiems metams, tačiau gali būti išduotas ir trumpesniam laikui. Lietuvių kilmės asmenims ir užsieniečiams, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, LLG išduodamas penkeriems metams.

Kur pateikti prašymą leidimui laikinai gyventi?

Pirmiausiai turite elektroniniu būdu per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS) pateikti prašymą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi. Pateikus prašymą ir rezervavus vizito laiką per MIGRIS, per 4 mėnesius nuo prašymo per MIGRIS pateikimo dienos turite asmeniškai kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo (keitimo) ir pateikti biometrinius duomenis bei šiuos dokumentus. Prašymai išduoti LLG yra pateikiami Migracijos departamento teritoriniam skyriui ar Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai. Daugiau informacijos

Kiek kainuoja pateikti prašymą leidimui laikinai gyventi?

Prieš pateikdamas prašymą išduoti/pakeisti leidimą laikinai gyventi, užsienietis privalo sumokėti 120 Eur dydžio valstybės rinkliavą (240 Eur – už nagrinėjimą skubos tvarka), išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti leidimą laikinai gyventi?

 1. prašymas (prašymas pateikiamas per Lietuvos migracijos informacinę sistemą MIGRIS);
 2. galiojantis kelionės dokumentas;
 3. 1 nuotrauka (40x60 mm);
 4. leidimo laikinai gyventi išdavimą pagrindžiantys dokumentai;
 5. dokumentas apie pakankamą pragyvenimo lėšų kiekį;
 6. dokumentas apie gyvenamąją vietą;
 7. pažyma dėl (ne)teistumo (jeigu užsienietis vyresnis nei 14 m.). PASTABA: užsieniečiai, ketinantys dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, gali pateikti tik rašytinį pareiškimą apie tai, kad nėra teisti valstybėje, iš kurios atvyksta;
 8. dokumentas dėl sveikatos draudimo (draudimo suma – 6 000 Eur);
 9. išvykų ir gyvenimo užsienio valstybėse sąrašas (reikalaujama sužymėti, ar užsienietis gyveno vienoje iš nurodytų valstybių);
 10.   teisėtą buvimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą paduodate būdamas Lietuvoje.

Daugiau informacijos apie pateikiamus dokumentus pagal pasirinktą pagrindą rasite Migracijos departamento tinklapyje.

Ar dokumentai turi būti teisiškai patvirtinti?

Užsienio institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti Apostille pažyma (išskyrus, jei dokumentai yra išduoti Estijoje, Rusijoje, Latvijoje, Moldovoje ir Ukrainoje) bei išversti į lietuvių kalbą. Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą.

Per kiek laiko išduodamas leidimas laikinai gyventi?

Prašymai išduoti LLG bendra tvarka turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prašymo pateikimo, o prašymai išduoti LLG skubos tvarka – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos. Kai kuriais pagrindais, LLG gali būti išduodamas kur kas greičiau. LLG įforminamas bendra tvarka – per 10 darbo dienų, skubos tvarka – per 5 darbo dienas.

Parengta pagal Migracijos departamento informaciją

Informacija atnaujinta: 2020-07-20
MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!