Leidimas nuolat gyventi

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje (leidimas nuolat gyventi arba LNG) – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio gyventojo statusą.

Kokiais pagrindais išduodamas leidimas nuolat gyventi?

Kuriam laikui išduodamas leidimas nuolat gyventi?

LNG įforminamas 5 metams, o praėjus šiam terminui – keičiamas.

Kur pateikti prašymą leidimui nuolat gyventi?

Pirmiausiai turite elektroniniu būdu per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS) pateikti prašymą išduoti (pakeisti) leidimą nuolat gyventi ir pridėti prie šio prašymo dokumentų skaitmenines kopijas. Pateikus prašymą ir rezervavus vizito laiką per MIGRIS, per 4 mėnesius nuo prašymo per MIGRIS pateikimo dienos turite asmeniškai kreiptis dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo (keitimo) ir pateikti biometrinius duomenis bei dokumentų originalus. Dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo (keitimo) turite rezervuotu laiku kreiptis į Migracijos departamento teritorinį skyrių. 

Valstybės rinkliava už LNG įforminimą

Už prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi priėmimą, nagrinėjimą, sprendimų priėmimą ir leidimo nuolat gyventi išdavimą užsienietis privalo sumokėti 160 Eur dydžio valstybės rinkliavą; 320 Eur – už nagrinėjimą skubos tvarka (keičiant leidimą nuolat gyventi  45 Eur dydžio valstybės rinkliavą; 90 Eur – už nagrinėjimą skubos tvarka), išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos. Daugiau informacijos apie tai, kas yra atleistas nuo valstybės rinkliavos rasite čia.

Valstybės rinkliava mokama į vieną iš šių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) sąskaitų (įmokos kodas – 5740) arba teikiant dokumentų originalus leidimui laikinai gyventi Migracijos Departamente.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti leidimą nuolat gyventi?

Dokumentų sąrašas priklauso nuo leidimo nuolat gyventi išdavimo pagrindo tuomet dėl tikslaus dokumento sąrašo rekomenduojame susisiekti su mumis arba ieškoti informacijos Migracijos Departamento puslapyje.

Preliminarus dokumentų sąrašas:

 1. prašymas (prašymas pateikiamas per Lietuvos migracijos informacinę sistemą MIGRIS);
 2. galiojantis kelionės dokumentas;
 3. leidimo nuolat gyventi išdavimą pagrindžiantys dokumentai;
 4. dokumentas apie pakankamą pragyvenimo lėšų kiekį (pragyvenimo lėšų dydis yra 1 minimali mėnesinė alga (0,5 MMA nepilnamečiam užsieniečiui) per mėnesį. Lėšų turi pakakti visam prašomo leidimo nuolat gyventi galiojimo laikotarpiui arba bent vieneriems metams);
 5. pažyma dėl (ne)teistumo. Reikia tik kreipiantis dėl pirmojo leidimo nuolat gyventi ir tik tuo atveju, jeigu esate vyresnis negu 14 metų. Tai yra užsienio valstybių, kuriose iki atvykimo į Lietuvą gyvenote pastaruosius 2 metus (išskyrus, kai gyvenimas truko trumpiau negu 6 mėnesius per 12 mėnesių laikotarpį), kompetentingų institucijų išduotos pažymos, kurios turi būti išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo gyventi išdavimo dienos.
 6. dokumentai, patvirtinantys, kad išlaikėte lietuvių kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminus (aktualu jeigu pragyvenote Lietuvoje 5 metus su leidimu laikinai gyventi ir teikiate dokumentus dėl LNG išdavimo);
 7. dokumentas dėl sveikatos draudimo (sveikatos draudimo nereikia, jeigu už jus mokomos privalomojo sveikatos draudimo įmokos)
  • draudimas turi garantuoti būtinosios medicinos pagalbos, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, išlaidų ir išlaidų, galinčių atsirasti dėl Jūsų grąžinimo į užsienio valstybę dėl sveikatos priežasčių (transportavimo, įskaitant asmens sveikatos priežiūros specialisto (specialistų) palydą), apmokėjimą; ir
  • draudimas turi galioti visą Jūsų buvimo ar gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpį.

Atvykus rezervuotu laiku į Migracijos departamentą užsieniečio buvimas Lietuvoje turi būti teisėtas.

Ar dokumentai turi būti teisiškai patvirtinti?

Užsienio institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti Apostille pažyma (išskyrus, jei dokumentai yra išduoti ES valstybėje, Rusijoje, Moldovoje ir Ukrainoje) bei išversti į lietuvių kalbą. Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą.

Per kiek laiko išduodamas leidimas nuolat gyventi?

Užsieniečio prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi turi būti išnagrinėtas: bendra tvarka – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos; skubos tvarka – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos. 

Prašymai pakeisti LNG bendra tvarka turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos, o prašymai pakeisti LNG skubos tvarka – ne vėliau kaip per 15 dienų  nuo prašymo pateikimo dienos.

Parengta pagal Migracijos departamento informaciją

Informacija atnaujinta: 2023-08-04
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):