Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje (leidimas nuolat gyventi arba LNG) – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio gyventojo statusą.

Kuriam laikui išduodamas leidimas nuolat gyventi?

LNG įforminamas 5 metams, o praėjus šiam terminui – keičiamas.

Kur pateikti prašymą leidimui nuolat gyventi?

Pirmiausiai turite elektroniniu būdu per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS) užpildyti prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi ir rezervuoti vizito laiką. Dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo turite asmeniškai kreiptis per 4 mėnesius nuo prašymo per MIGRIS užpildymo dienos ir pateikti biometrinius (veido atvaizdą bei dviejų pirštų antspaudus) duomenis bei reikiamus dokumentus. 

Dėl dokumento išdavimo turite kreiptis į Migracijos departamento teritorinį skyrių, nepriklausomai nuo Jūsų ketinamos deklaruoti gyvenamosios vietos.

PASTABA. Prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi pateikimas nesuteikia teisės užsieniečiui būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, iki bus išnagrinėtas užsieniečio prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi ir priimtas sprendimas.

Kiek kainuoja pateikti prašymą leidimui nuolat gyventi?

Prieš pateikdamas prašymą išduoti LNG, užsienietis privalo sumokėti 90 Eur dydžio valstybės rinkliavą už prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimą (180 Eur skubos tvarka), išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos. Daugiau informacijos  Migracijos departamento tinklapyje.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti leidimą nuolat gyventi?

  • nustatytos formos prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi (prašymas pateikiamas per Lietuvos migracijos informacinę sistemą MIGRIS);
  • galiojantį kelionės dokumentą;
  • dokumentas apie pakankamą pragyvenimo lėšų kiekį;
  • pažyma dėl (ne)teistumo (jeigu užsienietis vyresnis nei 14 m.);
  • dokumentus, patvirtinančius įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytą leidimo nuolat gyventi išdavimo pagrindą, kuriuo užsienietis siekia gauti leidimą nuolat gyventi;
  • jeigu prašyme išduoti leidimą nuolat gyventi nurodyti užsieniečio asmens duomenys nesutampa su jo asmens duomenimis Užsieniečių registre ir / ar Lietuvos Respublikos gyventojų registre – asmens duomenų keitimą patvirtinančius dokumentus (civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimus, teismo sprendimą atkurti, papildyti, pakeisti ar ištaisyti civilinės būklės akto įrašą ar kt.).

Tikslų dokumentų sąrašą rasite Migracijos departamento tinklapyje, priklausomai nuo atvykimo pagrindo.

Ar dokumentai turi būti teisiškai patvirtinti?

Užsienio institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti Apostille pažyma (išskyrus, jei dokumentai yra išduoti Estijoje, Rusijoje, Latvijoje, Moldovoje ir Ukrainoje) bei išversti į lietuvių kalbą. Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą.

Per kiek laiko išduodamas leidimas nuolat gyventi?

Užsieniečio prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi turi būti išnagrinėtas: bendra tvarka – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos; skubos tvarka – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos.

Skaityti plačiau

Parengta pagal Migracijos departamento informaciją

Informacija atnaujinta: 2020-07-20
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!