Užimtumo tarnyba

Užsienyje esantis Lietuvos pilietis, dar iki grįždamas į Lietuvą, Užimtumo tarnybos (UT) internetiniame puslapyje gali rasti informacijos apie laisvas darbo vietas ir darbo rinkos tendencijas. Grįžęs į Lietuvą, ieškantis darbo asmuo gali registruotis teritoriniame UT skyriuje (pagal faktinę gyvenamąją vietą).

UT apdraudžia užsiregistravusį asmenį privalomuoju sveikatos draudimu, padeda įsidarbinti, organizuoja mokymus, persikvalifikavimo programas. Apdraustasis įsipareigoja periodiškai (vidutiniškai kas dvi savaites) lankytis teritoriniame UT padalinyje, aktyviai ieškoti darbo. Teritorinės UT specialistai taip pat informuos apie profesinį mokymą, kvalifikacijas, jų įgijimo, tobulinimo ir persikvalifikavimo sąlygas bei tvarką, kvalifikacijų paklausą ir poreikių prognozes. Daugiau apie persikvalifikavimą skaitykite skiltyje Profesinis mokymas.

Ieškantys darbo gali registruotis duomenų bazėje, kuri bus matoma darbdaviams:

  • Bendrame CV duomenų banke;
  • Talentų banke – aukštos kvalifikacijos darbuotojams, mokantiems bent vieną užsienio kalbą ir turintiems 2 metus profesinės patirties ar baigiamųjų kursų studentams;
  • Senjorų banke – pageidaujantiems įsidarbinti vyresnio ar pensinio amžiaus asmenims.

UT įgyvendina įvairias programas, skirtas didinti jaunimo užimtumą:

Jaunimo garantijų iniciatyva. Šios iniciatyvos tikslas – siekti, kad visi 16–29 metų gyventojai per 4 mėnesius nuo mokyklos baigimo arba darbo netekimo gautų kokybišką konkretų pasiūlymą dirbti ar toliau mokytis, įskaitant pameistrystės mokymą, atlikti praktiką arba stažuotę.

Jaunimo darbo centrai informuoja ir konsultuoja darbo ieškančius jaunus asmenis, organizuoja informacinio ir mokomojo pobūdžio kursus, renginius jaunimui, teikia profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas profesiją besirenkantiems jaunuoliams. Čia dalyvauti gali visi norintys, registracija nėra privaloma, paslaugos nemokamos.

Tavo pirmasis EURES darbas – programa, skirta darbo ieškantiems 18-35 metų jaunuoliams, darbo ieškantiems kitoje Europos ekonominės erdvės šalyje nei gyvena. Jos tikslas – padėti jauniems ES šalių, Islandijos ir Norvegijos piliečiams susirasti darbą, mokomąją praktiką arba pameistrystę. Ja taip pat siekiama padėti darbdaviams, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), rasti darbuotojų ir užpildyti darbo vietas, kurioms sunku rasti tinkamų kandidatų. Programos dalyviai gali gauti pritaikytas darbo paieškos ir įdarbinimo paramos paslaugas, kurios yra derinamos su finansine parama, tokia kaip išmoka kelionei į pokalbį dėl darbo, kalbos kursų išlaidas, persikraustymo išmoka, kvalifikacijų pripažinimu, pragyvenimo išlaidų kompensavimo išmoka stažuotojams ir pameistriams ir pan.

Kiti Užimtumo tarnybos projektai:

Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas — inicijuotas dėl kvalifikuotų darbuotojų stygiaus įvairiuose ūkio sektoriuose. Kvalifikacijos neturintiems bedarbiams, kurie nori įgyti profesiją, bet yra neapsisprendę, pirmiausiai siūloma profesionali psichologų pagalba. Individualiai arba grupėse sprendžiamos bedarbių emocinės, asmenybės ir bendravimo problemos bei keliama jų asmeninė motyvacija pasirenkant jiems tinkamiausią profesiją. Bedarbiai patys gali rinktis paklausią profesiją ir mokymo įstaigą, kurioje įgytų naujų kompetencijų, reikalingų norint įsidarbinti laisvose darbo vietose arba pradėti dirbti savarankiškai.

Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas apima galimybę į darbo rinką integruotis vyresniems nei 54 metų asmenims, kurie yra užsiregistravę darbo biržoje. Remiamas tokių asmenų profesinis mokymas, įdarbinimas subsidijuojant darbdavį bei teritorinis judumas.

Europos užimtumo tarnybų (EURES) tinklas padeda ir pataria ieškantiems darbo asmenims, kurie nori dirbti Lietuvoje ar kitose ES, EEE šalyse narėse bei Šveicarijoje, apie atitinkamas laisvas darbo vietas ir padeda rašyti prašymus bei gyvenimo aprašymus pagal rekomenduojamą Europos CV formą. Ieškantiems darbo asmenims leidžiama užregistruoti savo gyvenimo aprašymą EURES darbo mobilumo portalo EURES CV duomenų bazėje. Daugiau informacijos apie EURES paslaugas rasite čia.

Parengta pagal Užimtumo tarnybos informaciją

Informacija atnaujinta: 2021-08-30
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!