Ligos išmokos

Ligos socialiniu draudimu apdrausti žmonės susirgę ar patyrę traumų bei tapę laikinai nedarbingi gali gauti ligos išmokas iš „Sodros“.  Ligos ir nedarbingumo išmokos tikslas – kompensuoti darbo užmokestį, kai sergantis asmuo negali atvykti į savo darbo vietą. Dėl šios priežasties norintis gauti išmoką asmuo turi būti dirbantis Lietuvoje. Ligos išmoka skiriama, jeigu apdraustasis susirgo darbo laikotarpiu ir prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo dieną turi ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą.

Jeigu neturite reikiamo draudimo stažo, tačiau esate dirbę užsienyje (ES, EEE valstybėse narėse, Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje ar šalyje, su kuria Lietuva yra sudariusi tarptautines sutartis dėl socialinės apsaugos (išskyrus Kanadą ir Rusiją), nedarbingumo ir ligos draustumo laikotarpiai bus įskaitomi teritoriniam „Sodros“ padaliniui pateikus prašymą ir draustumą įrodančius dokumentus. Tai galite padaryti pateikę "Sodrai" formą E104 arba teikti prašymą kad ši tarpininkauti gaunant šią formą. Svarbu pabrėžti, kad, apskaičiuojant ligos pašalpos dydį, bus vertinamos tik Lietuvoje gautos pajamos.

Kokio dydžio yra ligos išmoka?

Ligos išmoką už pirmąsias dvi ligos dienas, sutampančias su darbuotojo darbo ar tarnybos grafiku, moka darbdavys, neatsižvelgiant į asmens turimą ligos socialinio draudimo stažą, o išmokos dydis darbdavio pasirinkimu gali svyruoti nuo 62,06 proc. iki 100 proc. darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Tačiau savarankiškai dirbantiems ligos išmoka už pirmąsias dvi ligos dienas nėra mokama. „Sodra“ ligos išmoką pradeda mokėti nuo trečios ligos dienos ir moka iki darbingumo atgavimo, tik už darbo dienas, o jos dydis siekia 62,06 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“.

Ligos išmoka negali būti mažesnė negu 11.64 % šalies vidutinio mėnesinio darbo žmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio (2024 m. I ketv. mėnesio išmoka siekia 233,49EUR). Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio, dydžio (2024 m. I ketv. mėnesio išmoka siekia 2489,72 EUR). Iš priskaičiuotos ligos išmokos sumos yra išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (15 proc.) bei privalomojo sveikatos draudimo įmoka (6 proc.).

Preliminarų ligos išmokos dydį galite pasitikrinti pasinaudoję Sodros skaičiuokle.  

Sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo priimamas per 10 d.d.  nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir (ar) duomenimis gavimo  „Sodros“ skyriuje dienos, o ligos išmoka išmokama per 7 d.d. nuo sprendimo priėmimo dienos.

Ką daryti susirgus?

  1. Kreipkitės į gydytoją. Diagnozavęs ligą, jis paskirs gydymą ir, jei jus pripažins laikinai nedarbingu, išduos elektroninį nedarbingumo pažymėjimą(„biuletenį“). Jame bus nurodytas laikino nedarbingumo laikotarpis, t.y. periodas, kiek laiko truks gydymas ir jūs dėl ligos negalėsite eiti į darbą.
  2. Informuokite darbdavį apie tai, kad susirgote ir negalite atvykti į darbą. Darbdavys po jūsų kreipimosi privalo:
    • apskaičiuoti ligos išmoką iš savo lėšų už 2 pirmąsias ligos dienas, sutampančias su Jūsų darbo grafiku;
    • Pateikti užpildytą NP-SD pranešimą „Sodrai“.
  3. Jei norite gauti ligos išmoką iš „Sodros“ biudžeto, pateikite prašymą „Sodrai“ vieną kartą ir kaskart Jums susirgus ligos išmoka bus skiriama automatiškai. Naują prašymą reikės pateikti tik pasikeitus Jūsų asmeniniams duomenims, pavyzdžiui, sąskaitos numeriui. Prašymą galite pateikti tiesiogiai INTERNETU arba atvykus į skyrių ► Skyrių kontaktinė informacija.
  4. Laikykitės nustatytų elgesio nedarbingumo laikotarpiu taisyklių. Daugiau apie jas galite sužinoti ČIA.
  5. Jeigu gydytojas išdavė medicininę pažymą (forma Nr. 094/a), ją reikia pateikti darbdaviui.
  6. Pasveikus (pasibaigus laikinojo nedarbingumo laikotarpiui) – eiti į darbą. Jei gydytojas nustato, kad būtina tęsti gydymą, jis išduos naują nedarbingumo pažymėjimą. 

Daugiau informacijos - Sodros tinklapyje.

Šaltinis: Sodra

Informacija atnaujinta: 2024-01-26
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):