Lituanistinis švietimas

Ilgesnį laiką užsienyje praleidusiems lietuviams kartais nėra lengva neprarasti kalbinių įgūdžių kitakalbėje aplinkoje. Siekiant padėti išmokti lietuvių kalbą ir ją išlaikyti, išsaugoti tautinį tapatumą, supažindinti su Lietuvos valstybės istorija, kultūra, paveldu ir sudaryti sąlygas saviraiškai lietuvių kalba, valstybė finansuoja ar kitaip skatina lituanistinio švietimo veiklas užsienyje.

Šiuo metu pasaulyje veikia daugiau kaip 200 lituanistinių mokyklų, kuriose mokosi apie 9000 vaikų. Rasti artimiausią lituanistinę mokyklą galite Lituanistinio švietimo įstaigų registre. Formaliojo lituanistinio švietimo mokyklos (kuriuose mokymas vyksta lietuvių k.) užsienyje veikia Latvijoje, Lenkijoje, Rusijos Federacijoje ir Vokietijoje.  Lietuvių kalbos taip pat galima mokytis Europos mokyklose.

Galimybių mokytis lietuvių kalbos diasporos lietuviams taip pat apstu internete.  

Vadovėliai, pratybos, pamokos ir kiti šaltiniai skirti mokytis lietuvių k.

  Žaidimai

Parengta pagal Švietimo, mokslo ir sportos ministerijos informaciją

 

Informacija atnaujinta: 2023-08-17
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):