Gyventojų pajamų mokestis (GPM). Jis yra išskaičiuojamas iš gaunamo atlyginimo, taip pat ir iš kitų, ne darbo santykiais gautų pajamų (pardavus turtą ir pan.). Dirbantiesiems pagal darbo sutartis gyventojų pajamų mokestis yra išskaičiuojamas iš darbo užmokesčio (tai daro darbdavys), tuo tarpu vykdantieji individualią veiklą susimoka jį patys. Individualios veiklos pajamos apmokestinamos nuo 5 proc. iki 15 proc. pajamų mokesčio tarifu (priklausomai nuo vykdomos veiklos pelno). Kitoms pajamoms, įskaitant ir su darbo santykiais susijusias pajamas, taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas. GPM turi mokėti pajamų gavę nuolatiniai Lietuvos gyventojai bei nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, GPM mokantys nuo pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje. Daugiau informacijos.

Pelno mokestis. Jį moka įmonės nuo savo uždirbto grynojo mokestinio pelno. Pagrindinis pelno mokesčio tarifas siekia 15 proc. Mažesni tarifai taikomi mažoms įmonėms, visiškai atleidžiamos socialinės įmonės. Daugiau informacijos.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM). PVM yra vartotojų mokamas mokestis nuo įsigytų prekių ir paslaugų. Standartinis PVM tarifas siekia 21 prc. Daugiau informacijos.

Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Pagrindinis valstybinio socialinio draudimo sistemos tikslas - garantuoti pajamas apdraustiesiems netekus darbingumo dėl ligos, motinystės, senatvės, invalidumo (netekto darbingumo) ar kitais atvejais. Šiuos mokesčius moka tiek darbdavys, tiek ir darbuotojas. Kartu sudėjus valstybinio socialinio draudimo įmokos siekia 40 proc. atlyginimo „ant popieriaus“. VSD mokesčius turi mokėti ir besiverčiantieji individualia veikla, dirbantys su verslo liudijimais, autorinėmis sutartimis, sportininkai, atlikėjai, šeimynų dalyviai ir kt. Daugiau informacijos apie įmokų „Sodrai“ mokėjimą. 

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos. PSD žmonėms suteikia teisę į sveikatos draudimo paslaugas nemokamai (didžiajai daliai paslaugų). Jei asmuo nėra draustas šiuo draudimu, jis už gydymo paslaugas turi susimokėti pats. Automatiškai draustais privalomuoju sveikatos draudimu tampa:

 • Pagal darbo sutartį dirbantys asmenys. 
 • Nepilnamečiai.
 • Pensininkai.
 • Bedarbiai, registruoti darbo biržoje.
 • Nėštumo, vaiko priežiūros atostogose esantys asmenys.
 • Studentai.
 • Socialiai remtini asmenys. Kiti, specialioms grupėms priskirti, remtini asmenys.
 • Globėjai, atitinkantys nustatytas sąlygas.

Daugiau informacijos

Akcizas. Mokestis tam tikroms prekių grupėms, paprastai darančioms žalą vartotojui (pvz., tabakui, alkoholiui) ar aplinkai (pvz., degalams).

Gautas pajamas ir sumokėtus mokesčius Lietuvoje gyvenantys asmenys privalo deklaruoti kiekvienais metais iki gegužės 1 d. už praėjusius metus (pvz.: iki 2018 m. gegužės 2 d. reikės deklaruoti pajamas už 2017 m.). Deklaruojamos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje gautos pajamos, tačiau tik tais atvejais, kai asmuo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju laikotarpiu, už kurį deklaruojamos pajamos:

 • asmens nuolatinė (deklaruota) gyvenamoji vieta yra Lietuvoje arba
 • asmens asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra veikiau Lietuvoje nei užsienyje arba
 • asmuo išbūva ištisai arba su pertraukomis 183 arba daugiau dienų per metus arba
 • kt. Gyventojų pajamų mokesčio 4 str. numatytais atvejais.

Lietuvos valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) kasmet pasikeičia informacija su kitų ES ir Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių narių mokesčių inspekcijomis dėl šių deklaracijų detalizavimo. Užsienyje gautos pajamos Lietuvoje nėra apmokestinamos.

Metinę pajamų mokesčio deklaraciją galima pateikti per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (prisijungus per el. bankininkystę). Tačiau pajamų deklaravimas gali būti pakankamai painus procesas, todėl tai padaryti galima ir apsilankius VMI teritoriniame padalinyje bei paprašius VMI darbuotojų pagalbos.

Ar apmokestinamos užsienyje gautos pajamos?

 • Jeigu ES valstybėje narėje arba užsienio valstybėje, su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (Lietuva tokių sutarčių turi 53), pajamų mokestis jau sumokėtas, tai Lietuvoje tos pačios pajamos nėra apmokestinamos dar kartą, t. y. nuo pajamų mokesčio yra atleidžiama.
 • Jeigu nuolatinio Lietuvos gyventojo užsienyje gautos pajamos svetur pajamų mokesčiu apmokestintos nebuvo ir tokios pajamos Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nėra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, pajamų mokestį gyventojas turi sumokėti Lietuvoje.
 • Jeigu pajamos gautos iš užsienio valstybės, su kuria netaikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis ir kuri nėra ES valstybė narė, asmuo Lietuvos VMI turi pateikti dokumentą, išduotą ir patvirtintą tos šalies mokesčių inspekcijos, liudijantį apie mokesčių sumokėjimą.

„Sveiki, norėčiau pasiteirauti dėl pajamų apmokestinimo: Jungtinėje Karalystėje gaunamas mokestis už būsto nuomą, tačiau asmens nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje. Kaip šias pajamas reikėtų deklaruoti mūsų šalyje?“

Deklaruojant užsienyje gaunamas pajamas svarbiausias momentas yra tai, ar šios pajamos yra apmokestintos užsienyje (Jūsų atveju – Jungtinėje Karalystėje). Jeigu taip, pildant mokesčių deklaraciją Jums reikėtų pildyti priedą N ir pridėti dokumentus, įrodančius, kad pajamos buvo apmokestintos. Jeigu gaunamos pajamos JK apmokestintos nebuvo, jos bus apmokestintos Lietuvoje. Tokiu atveju, pildant deklaraciją reikia pildyti priedą P (apmokestinamosios pajamos).

Informacinis leidinys apie nenuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų apmokestinimą

Informacinis leidinys apie nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų apmokestinimą

Dirbau užsienyje, ar galiu susigrąžinti dalį sumokėtų mokesčių?

Mokesčių permoka susigrąžinama po to, kai asmuo, pildydamas gyventojų pajamų deklaraciją, kartu pateikia ir prašymą grąžinti mokesčių permoką. Šis prašymas teikiamas mokesčių inspekcijai. Mokesčių permoka susidaro dėl įvairių priežasčių, kiekvienoje valstybėje skirtingų, – valstybė skatina asmenis mokytis, imti paskolas, pirkti automobilius, atsižvelgia į socialinį statusą, neapmokestinamų pajamų dydį, dirbtą laiką ir kt.

 • Nesvarbu, kiek laiko ir kokioje užsienio šalyje dirbote – net jeigu dirbote vos kelias savaites, tiek ES, tiek ne ES šalyje, tačiau už tą laikotarpį mokėjote mokesčius, galite kreiptis dėl mokesčių permokos grąžinimo iš užsienio.
 • Kreipimasis dėl mokesčių permokos grąžinimo yra visiškai legalus ir neturi jokios įtakos Jūsų darbo sutarčiai ar sąlygoms.
 • Permokos grąžinimas nesusijęs su Jūsų darbdaviu ir niekaip nepaveiks Jūsų darbo santykių, nes pinigai grąžinami ne iš darbdavio, o iš mokesčių inspekcijos sąskaitos.
 • Net ir susigrąžinus dalį ar visus mokėtus mokesčius, pavyzdžiui, iš Didžiosios Britanijos, Lietuvos piliečiams Lietuvoje nereikia nieko mokėti.

Deklaracija kartu su prašymu grąžinti permoką yra teikiama tos šalies, iš kurios buvo gautos pajamos, mokesčių inspekcijai. Šią deklaraciją galite teikti patys, tačiau mokesčių deklaravimas yra gana painus procesas, reikia ir labai gerai išmanyti tos šalies kalbą, ir bent minimaliai suprasti tos šalies mokestinę sistemą. Lietuvoje veikia apie dvidešimt įmonių, kurios padeda teikti deklaracijas, prašymus bei šias mokesčių permokas susigrąžinti lengviau bei greičiau, nei tai darant savarankiškai. Jų įkainiai svyruoja apie 60 Eur. Mokesčių susigrąžinimo procesas vidutiniškai trunka 2–3 mėnesius.

Informacija parengta pagal Lietuvos valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI), Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) ir „Sodros“ duomenis.

Informacija atnaujinta: 2018-11-05
MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!