Mokyklos, priimančios grįžtančius vaikus

Mokiniai, kurie yra sėkmingai integruojami į švietimo sistemą, tiek iš akademinės, tiek iš emocinės ir socialinės perspektyvų, turi didesnes galimybes išvysti savo turimą potencialą. Vis dėlto tiesioginės migracijos patirties turintys vaikai susiduria su gausybe iššūkių, turinčių įtakos jų nuosekliam mokymuisi ir vystymuisi. Vaikai susiduria su iššūkiais, kurie susiję su pačiu migracijos reiškiniu, kaip neišvengiamai pasikeičianti namų aplinka, bendravimo nauja kalba būtinybė, prisitaikymas prie naujų taisyklių ir rutinos. Vaikai taip pat susiduria su iššūkiais mokyklose, kaip tinkamas jų turimų pasiekimų ir poreikių įvertinimas, kitos šalies gimtosios kalbos mokymosi sudėtingumai, socialinės ir emocinės paramos trūkumas.

Šiuo metu kuriamą mokyklų tinklą, turinčių patirties tinkamai integruojant grįžtančius vaikus į Lietuvą, sudaro 22 mokyklos, apimančios 10 skirtingų savivaldybių. Dalis mokyklų skirtingose savivaldybėse šiuo metu jau organizuoja ar turi galimybę organizuoti išlyginamąsias klases ir/ar išlyginamąsias mobiliąsias grupes. Taip pat dalis mokyklų vykdo nuotolinį mokymą. Projekto metu bus viešinama detalesnė informacija apie mokyklų tinkle esančias mokyklas.

Apie dokumentus, reikalingus pateikti renkantis mokyklą, skaitykite čia

Mokyklos, turinčios patirties priimant iš emigracijos grįžtančius vaikus:

(Daugiau apie mokyklas bei kitą aktualią informaciją grįžtantiems - paspaudus ant kiekvienos iš savivaldybių nuorodų)

Alytaus miesto savivaldybė

Plačiau apie Alytaus m. savivaldybę

Kauno miesto savivaldybė

Plačiau apie Kauno m. savivaldybę

Kauno rajono savivaldybė

Plačiau apie Kauno r. savivaldybę

Klaipėdos miesto savivaldybė

Plačiau apie Klaipėdos m. savivaldybę

Marijampolės savivaldybė

Plačiau apie Marijampolės savivaldybęMažeikių rajono savivaldybė

Plačiau apie Mažeikių r. savivaldybę

Panevėžio miesto savivaldybė

Plačiau apie Panevėžio m. savivaldybę

Šiaulių miesto savivaldybė

Plačiau apie Šiaulių m. savivaldybę

Tauratės rajono savivaldybė

Plačiau apie Tauragės r. savivaldybę

Vilniaus miesto savivaldybė

Plačiau apie Vilniaus m. savivaldybę


 

 

Alytaus Likiškėlių progimnazija

Mokykla priima:

 • Grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečių vaikus, gyvenančius Lietuvoje.

Patirtis:

 • Alytaus Likiškėlių progimnazija jau nuo 2014/2015 m.m. priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

 • Individualios mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos bei bendrųjų dalykų mokymuisi;
 • Švietimo specialisto - psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas;
 • Mentorystę ir kitų mokinių pagalbą;
 • Kultūrinis pažintinis ugdymą per neformaliojo švietimo veiklas (pavyzdžiui, įkurtas „Lietuvybės centras").

Ar turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą:

 • Ne.

Daugiau informacijos apie mokyklą

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018/2019 m.m.:

 • Mokykloje mokosi 12 grįžusių lietuvių vaikų ir 5 užsieniečių vaikai.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą:

 • Rašant prašymą dėl priėmimo į mokyklą.

Šeimos dėl priėmimo gali iš anksto konsultuojamos:

 • Telefonu, elektroniniu paštu, atvykus į mokyklą gyvam pokalbiui.

Papildoma informacija: 

 • Progimnazijoje veikia „Lietuvybės centras", kuris kartą per savaitę kviečia mokinius į neformaliojo švietimo ir lietuvių kalbos užsiėmimus.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:

 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija

Mokykla priima:

 • Grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečių vaikus, gyvenančius Lietuvoje.

Patirtis:

 • Jurgio Dobkevičiaus progimnazija jau nuo 2009/2010 m.m. priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

 • Atidesnę klasės auklėtojo priežiūrą ir pagalbą;
 • Sudaro individualų ugdymo planą;
 • Individualias mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos bei bendrųjų dalykų mokymuisi;
 • Švietimo specialisto - psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas;
 • Mentorystę ir kitų mokinių pagalbą;
 • Socialinių partnerių pagalbą - VDU užsienio kalbų katedra ir kiti partneriai (pavyzdžiui, vasaros stovyklos - lietuvių kalbai ugdyti.

Ar turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą:

 • Ne.

Šeimos dėl priėmimo gali iš anksto konsultuojamos:

 • Atvykus į mokyklą, telefonu, elektroniniu paštu.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:

Daugiau informacijos apie mokyklą

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018/2019 m.m.:

 • Mokykloje mokosi 9 grįžę lietuvių vaikai ir 1 užsieniečių vaikas.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą:

Papildoma informacija: 

 • Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija patvirtinta kaip Tarptautinio bakalaureato mokykla kandidatė pradinio ugdymo – PYP ir pagrindinio ugdymo – MYP programoms;
 • Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje ruošiantis Tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programos – PYP – įgyvendinimui nuo pirmos klasės mokoma anglų kalba, o nuo antros klasės skiriamos papildomos valandos kalbinių įgūdžių stiprinimui;
 • Tarptautinio bakalaureato (“Pre-IB”) klasės, skirtos pagrindinio ugdymo programai – MYP. Šioms klasėms mokymas daugelyje pamokų vyksta anglų kalba, gamtos mokslai mokomi integruotai, diegiamas daugiakalbis ugdymas (prancūzų, vokiečių, rusų, japonų kalbų mokymas);
 • Technologijos mokomos integruojant aviamodeliavimą, į ugdymo programą taip pat yra įtrauktas socialinis ir emocinis mokinių ugdymas bei metinių projektų rengimas, kurie pristatomi gegužės mėnesį vykstančioje projektinių darbų mugėje.

Kauno Jono Jablonskio gimnazija

Mokykla priima:

 • Grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečių vaikus, gyvenančius Lietuvoje.

Patirtis:

 • Jono Jablonskio gimnazija jau nuo 2015/2016 m.m. priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

 • Individualios mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos bei bendrųjų dalykų mokymuisi;
 • Lietuvių kalbos mokymąsi išlyginamojoje mobilioje grupėje;
 • Švietimo specialisto - psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas;
 • Sudaro individualų ugdymo planą;
 • Suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą.

Ar turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą:

 • Ne. 

Daugiau informacijos apie mokyklą

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018/2019 m.m.:

 • Mokykloje mokosi 3 grįžę lietuvių vaikai ir 4 užsieniečiai.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą:

 • Šeima privalo atvykti į gimnaziją ir pateikti prašymą.

Šeimos dėl priėmimo gali iš anksto konsultuojamos:

 • Telefonu, elektroniniu paštu.

Papildoma informacija: 

 • Šiuo metu Kauno Jono Jablonskio gimnazija yra Tarptautinio Bakalaureato MYP (year 4-5) ir Diplomo programų kandidatė. Planuojama pradėti dirbti nuo 2020 metų rugsėjo;
 • Yra ir I bei II gimnazijos dvikalbio ugdymo klasės, kurioje ugdymo turinys dėstomas anglų kalba.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:

 

Kauno Aleksandro Puškino gimnazija

Mokykla priima:

 • Grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečių vaikus, gyvenančius Lietuvoje.

Patirtis:

 • Aleksandro Puškino gimnazija jau nuo 2009/2010 m.m. priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

 • Individualios mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos bei bendrųjų dalykų mokymuisi;
 • Švietimo specialisto - psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas;
 • Sudaro individualų ugdymo planą;
 • Suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą.

Ar turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą:

 • Ne. Mokykla nuotolinį mokymą gali teikti tik Lietuvos teritorijoje.

Daugiau informacijos apie mokyklą

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018/2019 m.m.:

 • Mokykloje mokosi 20 grįžusių lietuvių vaikų ir 170 užsieniečių vaikų.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą:

 • Šeima privalo atvykti į gimnaziją ir užpildyti dokumentus (prašymas, mokymosi sutartis).

Šeimos dėl priėmimo gali iš anksto konsultuojamos:

 • Telefonu, elektroniniu paštu, atvykus į mokyklą gyvam pokalbiui.

Papildoma informacija: 

 • Gimnazija atsakingai organizuoja vaikų migrantų (užsieniečių) integraciją į LR gyvenimą. Turi didelę patirtį šioje srityje. Gimnazijos geras mikroklimatas bei mokinių tolerancija padeda vaikams be didelio streso integruotis.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:

Karmėlavos Balio Buračo gimnazija

Mokykla priima:

 • Grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečių vaikus, gyvenančius Lietuvoje.

Patirtis:

 • Karmėlavos Balio Buračo gimnazija jau nuo 2009/2010 m.m. priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

 • Individualios mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos bei bendrųjų dalykų mokymuisi;
 • Švietimo specialisto - psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas;
 • Sudaro individualų ugdymo planą;
 • Suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą.

Ar turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą:

 • Ne.

Daugiau informacijos apie mokyklą

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018/2019 m.m.:

 • Mokykloje mokosi 15 grįžusių lietuvių vaikų. 

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą:

 • Pateikus reikiamus dokumentus (prašymą, vaiko asmens dokumentus, gyvenamosios vietos deklaraciją, išsilavinimo dokumentą).

Šeimos dėl priėmimo gali iš anksto konsultuojamos:

 • Telefonu, elektroniniu paštu, atvykus į mokyklą.

Papildoma informacija: 

 • Gimnazija atsakingai organizuoja vaikų migrantų (užsieniečių) integraciją į LR gyvenimą. Turi didelę patirtį šioje srityje. Gimnazijos geras mikroklimatas bei mokinių tolerancija padeda vaikams be didelio streso integruotis.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:

Klaipėdos Vitės progimnazija

Mokykla priima:

 • Grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečių vaikus, gyvenančius Lietuvoje.

Patirtis:

 • Klaipėdos Vitės gimnazija jau nuo 2013/2014 m.m. priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

 • Individualios mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos bei bendrųjų dalykų mokymuisi;
 • Sistemingą bendradarbiavimą su mokinio tėvais, nuolatinį gįžtamojo ryšio teikimą;
 • Švietimo specialisto - psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas;
 • Sudaro individualų ugdymo planą;
 • Suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą.

Ar turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą:

 • Ne.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:

Daugiau informacijos apie mokyklą

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018/2019 m.m.:

 • Mokykloje mokosi 12 grįžusių lietuvių vaikų. 

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą:

Šeimos dėl priėmimo gali iš anksto konsultuojamos:

 • Telefonu, elektroniniu paštu, atvykus į mokyklą.

Papildoma informacija: 

 • Klaipėdos Vitės progimnazijos vizija – moderni, besimokanti, atvira naujovėms mokykla, teikianti kokybišką ugdymą skirtingų gebėjimų mokiniams bei sudaranti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę. Todėl keliame sau tikslą grįžtantiems į Lietuvą / atvykstantiems mokiniams teikti ne tik mokymosi, bet ir socialinę, emocinę paramą, vadovaujantis tolerancijos ir pagarbos, kūrybiškumo ir nuolatinio tobulėjimo, atsakingumo ir saugumo, tikslo siekimo ir nebijojimo klysti, bendradarbiavimo ir empatiškumo vertybėmis.
 • Į mokyklą sugrįžta mokiniai iš Anglijos, Airijos, Norvegijos, Švedijos, Italijos, Rusijos, Japonijos ir kt.
 • Skirtingas mokinių lietuvių kalbos mokėjimo lygis, turima akademinė patirtis, švietimo sistemų skirtumai – tai kasdieniai iššūkiai, kurių įveikimo būdų ieško visa progimnazijos bendruomenė.

Klaipėdos „Vyturio" progimnazija

Mokykla priima:

 • Į Lietuvą grįžusius lietuvių vaikus.

Patirtis:

 • Klaipėdos „Vyturio" progimnazija jau nuo 2015/2016 m.m. priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

 • Individualios mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos bei bendrųjų dalykų mokymuisi;
 • Sistemingą bendradarbiavimą su mokinio tėvais, nuolatinį gįžtamojo ryšio teikimą;
 • Švietimo specialisto - psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas;
 • Sudaro individualų ugdymo planą;
 • Suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą.

Ar turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą:

 • Taip.
 • Mokoma 7-14 metų vaikus (1-8 klasės). Mokiniai, išvykę gyventi ir mokytis į užsienį, gali mokytis lietuvių kalbos ir literatūros (1-4, 5-8 kl.), pasaulio pažinimo (1-4 kl.), Lietuvos istorijos (5-8 kl.) ir Lietuvos geografijos (8 kl.) pavienio mokymo forma;
 • Visų Bendrosios programos dalykų 1-8 kl. mokinys gali mokytis laikinai į užsienį išvykęs mokinys, jei tėvai raštu deklaravę, kad mokinys toje šalyje nesimoko;
 • Visų dalykų mokymui reikėtų skirti apie 4-8 savaitines pamokas , priklausomai nuo mokomųjų dalykų skaičiaus pagal amžių;
 • Mokinių vertinimas atliekamas nuolat ugdymo procese teikiant mokiniui informaciją žodžiu ar parašant komentarą apie jo mokymosi eigą, pasiekimus. Mokiniai atlieka kontrolinius, testus, praktines , kūrybines užduotis, kurios parodo mokinių mokymosi rezultatus.

Daugiau informacijos apie mokyklą

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018/2019 m.m.:

 • Mokykloje mokosi 10 grįžusių lietuvių vaikų. 

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą:

Šeimos dėl priėmimo gali iš anksto konsultuojamos:

 • Telefonu, elektroniniu paštu, atvykus į mokyklą.

Papildoma informacija: 

 • Progimnazija vykdo kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintus arba jos nustatyta tvarka parengtus ir suderintus individualius ugdymo planus, organizuoja mokinių papildomąjį ugdymą. Vaikai individualiai mokomi groti pasirinktu instrumentu (pianinas, smuikas, akordeonas, armonika, fleita, kanklės, gitara, birbynė, pučiamieji ir mušamieji instrumentai).
 • Progimnazijoje organizuojama pailgintos dienos grupė 1-4 kl. mokiniams, teikiama specialioji pedagoginė pagalba, sudaromos sveikos ir saugios ugdymosi sąlygos.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:

Klaipėdos „Žaliakalnio" gimnazija

Mokykla priima:

 • Į Lietuvą grįžusius lietuvius ir užsieniečius vaikus.

Patirtis:

 • Klaipėdos „Žaliakalnio" gimnazija jau nuo 2008/2009 m.m. priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

 • Individualios mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos bei bendrųjų dalykų mokymuisi;
 • Lietuvių kalbos mokymąsi išlyginamojoje mobiliojoje grupėje;
 • Sudaro individualų ugdymo planą;
 • Suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą.

Ar turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą:

 • Taip.
 • Mokoma visų mokomųjų dalykų, išskyrus technologijų, dailės, dorinio ugdymo bei kūno kultūros. Kiekvienam dalykui skiriama - 1,5 valandos per savaitę.

Daugiau informacijos apie mokyklą

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018/2019 m.m.:

 • Mokykloje mokosi 6 grįžę lietuvių vaikai bei 12 užsieniečių 

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą:

Šeimos dėl priėmimo gali iš anksto konsultuojamos:

 • Elektroniniu paštu, atvykus į mokyklą.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:

 • Mokyklos raštinės administratorė - Natalija Repina, 846 410970; +37060781734 , el.paštas: zaliakalnio@gmail.com

Marijampolės „Ryto" pagrindinė mokykla

Mokykla priima:

 • Į Lietuvą grįžusius lietuvių ir užsieniečių vaikus

Patirtis:

 • Marijampolės „Ryto" pagrindinė mokykla jau nuo 2006/2007 m.m. priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

 • Individualios mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos bei bendrųjų dalykų mokymuisi;
 • Lietuvių kalbos mokymąsi išlyginamojoje mobiliojoje grupėje;
 • Sistemingą bendradarbiavimą su mokinio tėvais, nuolatinį gįžtamojo ryšio teikimą;
 • Švietimo specialisto - psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas;
 • Sudaro individualų ugdymo planą;
 • Suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą.

Ar turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą:

 • Ne.

Daugiau informacijos apie mokyklą

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018/2019 m.m.:

 • Mokykloje mokosi 4 grįžusių lietuvių vaikai. 

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą:

 • Tėvai pateikia prašymą ir laikino gyvenimo Lietuvoje leidimą arba turi būti deklaravę gyvenąmą vietą Lietuvoje.

Šeimos dėl priėmimo gali iš anksto konsultuojamos:

 • Telefonu, elektroniniu paštu, atvykus į mokyklą.

Papildoma informacija: 

 • Mokykla turi sukaupusi patirtį dirbant su mokiniais, kurie nemoka lietuvių kalbos;
 • Mokykloje mokėsi mokiniai iš Brazilijos, Vokietijos, JAV, Kazachstano, Anglijos, Ispanijos.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:

 • Direktorius Vladas Klasavičius, tel. 8-68041192, el. paštas: vladas@rytomok.lt;
 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Šmulkštienė, tel. 8-65619868, el.paštas: ausra@rytomok.lt

Mažeikių „Ventos" progimnazija

Mokykla priima:

 • Į Lietuvą grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečių vaikus.

Patirtis:

 • Mažeikių „Ventos" progimnazija jau nuo 2008/2009 m.m. priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

 • Individualios mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos bei bendrųjų dalykų mokymuisi;
 • Sistemingą bendradarbiavimą su mokinio tėvais, nuolatinį gįžtamojo ryšio teikimą;
 • Švietimo specialisto - psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas;
 • Sudaro individualų ugdymo planą;
 • Suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą.

Ar turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą:

 • Ne.

Daugiau informacijos apie mokyklą

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018/2019 m.m.:

 • Mokykloje mokosi 4 grįžę lietuvių vaikai bei 1 užsienietis vaikas. 

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą:

 • Pateikus prašymą individualia tvarka.

Šeimos dėl priėmimo gali iš anksto konsultuojamos:

 • Individualia tvarka.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:

Mažeikių Pavasario pagrindinė mokykla

Mokykla priima:

 • Grįžusius lietuvių vaikus.

Patirtis:

 • Mažeikių Pavasario pagrindinė mokykla jau nuo 2011/2012 m.m. priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

 • Individualios mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos bei bendrųjų dalykų mokymuisi;
 • Švietimo specialisto - psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas;
 • Sudaro individualų ugdymo planą;
 • Suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą.

Ar turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą:

 • Ne.

Daugiau informacijos apie mokyklą

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018/2019 m.m.:

 • Mokykloje mokosi 2 grįžę lietuvių vaikai ir 8 užsieniečių vaikai. 

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą:

 • Teikia prašymą mokyklos direktoriui ir pristato pažymą (lietuvių kalba) apie ankstesnį mokymąsį ar įgytą išsilavinimą. Pavasagio g. 53, Mažeikiai, 89178

Šeimos dėl priėmimo gali iš anksto konsultuojamos:

 • Telefonu, elektroniniu paštu, atvykus į mokyklą.

Papildoma informacija: 

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:

 • Raštinės vedėja Edita Gedvilienė 844390050, el. paštas info@pavasariomokykla.lt;
 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Eidiejienė.

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija

Mokykla priima:

 • Grįžusius lietuvių vaikus

Patirtis:

 • Alfonso Lipniūno progimnazija jau nuo 2009/2010 m.m. priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

 • Individualios mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos bei bendrųjų dalykų mokymuisi;
 • Bendradarbiavimas su šeima, įtraukimas į neformaliojo vaikų švietimo veiklą
 • Švietimo specialisto - psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas;
 • Sudaro individualų ugdymo planą;
 • Suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą.

Ar turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą:

 • Ne.

Daugiau informacijos apie mokyklą

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018/2019 m.m.:

 • Mokykloje mokosi 10 grįžusių lietuvių vaikų. 

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą:

Šeimos dėl priėmimo gali iš anksto konsultuojamos:

 • Telefonu, elektroniniu paštu.

Papildoma informacija: 

 • Vaikai ugdomi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas taikant katalikiško ugdymo sampratos elementus.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija

Mokykla priima:

 • Grįžusius lietuvių vaikus

Patirtis:

 • Vytauto Žemkalnio gimnazija nuo 2017/2018 m.m. priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

 • Individualios mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos bei bendrųjų dalykų mokymuisi;
 • Švietimo specialisto - psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas;
 • Sudaro individualų ugdymo planą;
 • Suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą.

Ar turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą:

 • Ne.

Daugiau informacijos apie mokyklą

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018/2019 m.m.:

 • Mokykloje mokosi 4 grįžę lietuvių vaikai. 

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą:

 • Prašymas mokytis gimnazijoje pateikiamas gimnazijos raštinėje. Galima paskambinti tel. +37064046723 arba +37065674309.
Šeimos dėl priėmimo gali iš anksto konsultuojamos:
 • Telefonu, elektroniniu paštu.
Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:

Šiaulių „Sandoros" progimnazija

Mokykla priima:

 • Grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečius vaikus.

Patirtis:

 • „Sandoros" progimnazija jau nuo 2010/2011 m.m. priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

 • Individualios mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos bei bendrųjų dalykų mokymuisi;
 • Švietimo specialisto - psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas;
 • Sudaro individualų ugdymo planą;
 • Suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą.

Ar turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą:

 1. Mokinys gali mokytis nuotoline grupine / paviene mokymosi forma, kai mokykla gauna prašymą mokyti pagal visas konkrečios klasės mokymosi programas. Norint mokytis pagal visas Bendruosiuose ugdymo planuose numatytas konkrečios klasės ugdymo programas, reikia, kad tėvai deklaruotų raštu, jog mokinys yra laikinai išvykęs į užsienį ir vaikas nesimoko toje šalyje, kurioje laikinai gyvena.
 2. Mokinys gali mokytis nuotoline grupine / paviene mokymosi forma (lituanistinis mokymas) lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, pasaulio pažinimo dalyko (1-4 kl. – lietuvių kalba ir pasaulio pažinimas; 5 kl. – lietuvių kalba ir Lietuvos istorija; 6-8 kl. – lietuvių kalba, Mokymuisi pagal šią mokymosi formą nereikalinga jokia papildoma deklaracija.

Daugiau informacijos apie mokyklą

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018/2019 m.m.:

 • Mokykloje mokosi 4 grįžę lietuvių vaikai bei 2 užsieniečiai.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą:

Šeimos dėl priėmimo gali iš anksto konsultuojamos:

 • Elektroniniu paštu.

Papildoma informacija:

 • Progimnazija garsėja stipria neformaliojo ugdymo veikla, darnia mokinių, mokytojų ir tėvų bendruomene bei moderniu, šiuolaikišku nuotoliniu mokymu 1-8 kl. mokiniams, išsibarsčiusiems po visą pasaulį;
 • Vienintelė katalikiškos pakraipos valstybinė mokykla Šiauliuose;
 • Didelį populiarumą progimnazija turi ir mieste, nes tėvai supranta katalikiško ugdymo išskirtinumą, vertina tai, kad mokykloje dirba jaunatviškas (nebūtinai tik jaunas) pedagogų kolektyvas. Todėl kasmet mokykla sukomplektuoja pilnas klases (kasdiene forma mokosi daugiau kaip 400 mokinių), o paskelbus apie naujų grupių komplektavimus;
 • Plačiai atvėrusi savo nedidelės (bet jaukios) mokyklos virtualias duris daugiau beveik 200-ams nuotoliniu būdu šioje mokykloje besimokantiems emigrantų vaikams, „Sandoros" progimnazija jiems tampa tiltu tarp svetimų kultūrų ir Tėvynės.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:

Šiaulių Medelyno progimnazija

Mokykla priima:

 • Grįžusius lietuvių vaikus

Patirtis:

 • Medelyno progimnazija nuo 2009/2010 m.m. priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

 • Individualios mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos bei bendrųjų dalykų mokymuisi;
 • Suteikia galimybę nuotoliniam mokymuisi;
 • Švietimo specialisto - psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas;
 • Sudaro individualų ugdymo planą;
 • Suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą.

Ar turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą:

 • Ne.

Daugiau informacijos apie mokyklą

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018/2019 m.m.:

 • Mokykloje mokosi 16 grįžusių lietuvių vaikų. 

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą:

 • Parašyti prašymą mokyklos raštinėje arba atsiųsti el. paštu adresu: medelpm@splius.lt

Šeimos dėl priėmimo gali iš anksto konsultuojamos:

 • Telefonu, elektroniniu paštu, atvykus į mokyklą.

Papildoma informacija: 

 • Nuo 1-osios klasės užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) mokoma integruojant į formalųjį ir neformalųjį ugdymą;
 • Siekdama plėsti tarpkultūrinę ir kalbinę patirtį, mokykla dalyvauja tarptautiniuose Erasmus+ projektuose;
 • Pagal poreikį sudaromos galimybės papildomam lietuvių kalbos ugdymui(si).

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:

 • Mokyklos administracija. El. paštas: medelpm@splius.lt, tel nr.: 

  +370 41 524138.

Šiaulių Simono Daukanto gimnazija

Mokykla priima:

 • Grįžusius lietuvių vaikus

Patirtis:

 • Simono Daukanto gimnazija jau  nuo 2013/2014 m.m. priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

 • Individualios mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos bei bendrųjų dalykų mokymuisi;
 • Švietimo specialisto - psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas;
 • Suteikia galimybę nuotoliniam mokymuisi;
 • Sudaro individualų ugdymo planą;
 • Suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą.

Ar turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą:

 • Taip
 • Nuotolinis mokymas organizuojamas I – IV gimnazijos klasių mokiniams. Mokomasi visų mokomųjų dalykų pagal LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintas Bendrąsias ugdymo programas;
 • Mokiniai, kurie mokosi užsienio mokyklose, gali rinktis lituanistinio mokymosi dalykus: lietuvių kalbos ir literatūros (privalomai), Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, etnokultūros (pasirinktinai) pagal LR ŠMSM patvirtintas Bendrąsias ugdymo programas;
 • Mokantis visų mokomųjų dalykų, 1-2 kartus per savaitę vyksta kiekvieno mokomojo dalyko konsultacijos (apie 16 konsultacijų per savaitę), kiek laiko skirs savarankiškam mokymuisi, mokinys sprendžia pats. Konsultacijos vyksta pagal gimnazijos sudarytą tvarkaraštį, tačiau esant būtinybei, sudaromos sąlygos konsultuotis kitu, su mokytoju suderintu, laiku;
 • Grįžusių iš užsienio mokinių žinių įvertinimui yra paruošti dalykų testai, remiantis bendrosiose ugdymo programose nustatytais mokymosi pasiekimų standartais. Testų rezultatai naudojami mokymosi pagalbos organizavimui.

Daugiau informacijos apie mokyklą

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018/2019 m.m.:

 • Mokykloje mokosi 3 grįžę lietuvių vaikai. Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą:
 • Norintis mokytis nuotoliniu būdu asmuo gimnazijos direktoriui pateikia šiuos dokumentus: išsilavinimą patvirtinančio dokumento (pažymos, pažymėjimo) kopiją, mokinio LR tapatybę liudijančio dokumento su asmens kodu kopiją. priėmimo į mokyklą prašymą;
 • Dokumentus priėmimui į mokyklą galima siųsti el. paštu (atsispausdinti, užpildyti ranka ir pasirašyti, nuskenuoti ir prisegus prie elektroninio laiško siųsti), adresu sdgimnazija@gmail.com arba pateikti į gimnazijos raštinę, į 206 kabinetą, adresu S. Daukanto g. 71, Šiauliai.

Šeimos dėl priėmimo gali iš anksto konsultuojamos:

 • Telefonu, elektroniniu paštu, atvykus į mokyklą.

Papildoma informacija: 

 • Nuotoliniu būdu besimokantiems Lietuvos piliečiams mokslas yra nemokamas. Sėkmingai baigę kursą mokiniai gauna valstybės pripažintus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus. Gimnazija siūlo lanksčią mokymosi sistemą, orientuotą į kiekvieno mokinio gebėjimus ir poreikius;
 • Gimnazija siūlo lanksčią mokymosi sistemą, orientuotą į kiekvieno mokinio gebėjimus ir poreikius.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:

Šiaulių „Santarvės" gimnazija

Mokykla priima:

 • Grįžusius lietuvių ir užsieniečių vaikus.

Patirtis:

 • „Santarvės" gimnazija jau nuo 2008/2009 m.m. priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

 • Individualios mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos bei bendrųjų dalykų mokymuisi;
 • Lietuvių kalbos mokymąsį išlyginamojoje mobiliojoje grupėje;
 • Švietimo specialisto - psichologo, socialinio pedagogo ir ar logopedo konsultacijas;
 • Sudaro individualų ugdymo planą.

Ar turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą:

 • Ne.

Daugiau informacijos apie mokyklą

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018/2019 m.m.:

 • Mokykloje mokosi 9 grįžę lietuvių vaikai ir 20 užsieniečių,

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą:

 • Parašyti prašymą priimti mokytis ir pristatyti vaiko asmens dokumentus.

Šeimos dėl priėmimo gali iš anksto konsultuojamos:

 • Telefonu, elektroniniu paštu.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:

Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla

Mokykla priima:

 • Grįžusius lietuvių ir užsieniečių vaikus.

Patirtis:

 • Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla jau nuo 1999/2000 m.m. priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

 • Individualios mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos bei bendrųjų dalykų mokymuisi;
 • Lietuvių kalbos mokymąsį išlyginamojoje mobiliojoje grupėje;
 • Lietuvių kalbos mokymąsį išlyginamosiose klasėse;
 • Švietimo specialisto - psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas;
 • Sudaro individualų ugdymo planą;
 • Suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą.

Daugiau informacijos apie mokyklą

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018/2019 m.m.:

 • Mokykloje mokosi 5 grįžę lietuvių vaikai. 

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą:

 • Atvykti į mokyklos raštinę adresu Laisvės g. 19, Tauragė.

Šeimos dėl priėmimo gali iš anksto konsultuojamos:

 • Telefonu, elektroniniu paštu, atvykus į mokyklą;

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:

Ar turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą:

 • Ne.

Vilniaus lietuvių namai

Mokykla priima:

 • Grįžusius lietuvių ir užsieniečių vaikus.

Patirtis:

 • Vilniaus lietuvių namai jau nuo 1990/1991 m.m. priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

 • Individualios mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos bei bendrųjų dalykų mokymuisi;
 • Lietuvių kalbos mokymąsį išlyginamojoje mobiliojoje grupėje;
 • Konsultacijas nuotoliniu būdu prieš atvykstant;
 • Lietuvių kalbos mokymąsį išlyginamojoje klasėje;
 • Švietimo specialisto - psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas;
 • Sudaro individualų ugdymo planą;
 • Suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą.

Ar turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą:

 • Ne.

Daugiau informacijos apie mokyklą

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018/2019 m.m.:

 • Mokykloje mokosi 365 grįžę lietuvių vaikai ir 16 užsieniečių. 

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą:

Šeimos dėl priėmimo gali iš anksto konsultuojamos:

 • Telefonu, elektroniniu paštu, atvykus į mokyklą;

Papildoma informacija: 

 • Mokykla turi bendrabutį. Mokymas, apgyvendinimas ir maitinimas nemokami.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:

Vilniaus Aleksandro Puškino mokykla

Mokykla priima:

 • Grįžusius lietuvių ir užsieniečių vaikus.

Patirtis:

 • Mokykla jau 22 metus priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

 • Individualios mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos bei bendrųjų dalykų mokymuisi;
 • Lietuvių kalbos mokymąsį išlyginamojoje mobiliojoje grupėje;
 • Švietimo specialisto - psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas;
 • Sudaro individualų ugdymo planą;
 • Suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą.

Ar turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą:

 • Ne.

Daugiau informacijos apie mokyklą

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018/2019 m.m.:

 • Mokykloje mokosi 6 grįžę lietuvių vaikai ir 82 užsieniečiai. 

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą:

Šeimos dėl priėmimo gali iš anksto konsultuojamos:

 • Mokykla teikia išsamią konsultaciją telefonu, elektroniniu paštu bei konsultuoja asmeniškai.

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:

 • Raštinės darbuotojos, tel. nr.: 8 524 73516;
 • Direktorė Jelena Žurovska, tel. nr.: 8 524 74035.

Vilniaus „Juventos" gimnazija

Mokykla priima:

 • Grįžusius lietuvių vaikus ir užsieniečius vaikus.

Patirtis:

 • Mokykla jau 16 metų priima į Lietuvą grįžusius / atvykusius vaikus.

Teikia šias paslaugas grįžusiems / atvykusiems vaikams:

 • Individualios mokytojų konsultacijas lietuvių kalbos bei bendrųjų dalykų mokymuisi;
 • Lietuvių kalbos mokymąsi išlyginamojoje mobiliojoje grupėje;
 • Švietimo specialisto - psichologo, socialinio pedagogo ir / ar logopedo konsultacijas;
 • Sudaro individualų ugdymo planą;
 • Per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas (kartu su visa klase) užsieniečiui mokymo medžiaga pateikiama individualiai pagal mokiniui pritaikytas mokymo priemones;
 • Nemokantiems rusų kalbos vaikams skiriamos 2 val. per savaitę papildomai mokytis rusų kalbos;
 • Suteikia vaikui mentorystę ir kitų mokinių pagalbą.

Ar turi galimybę teikti nuotolinį mokymą prieš vaikui atvykstant į Lietuvą:

 • Ne.

Daugiau informacijos apie mokyklą

Grįžusių / atvykusių mokinių skaičius 2018/2019 m.m.:

 • Mokykloje mokosi 1 grįžęs lietuvių vaikas bei 19 užsieniečių vaikų.

Į Lietuvą grįžusi / atvykusi šeima gali užregistruoti vaiką į mokyklą:

Šeimos dėl priėmimo gali iš anksto konsultuojamos:

 • Telefonu, elektroniniu paštu.

Papildoma informacija:

Kontaktiniai duomenys konsultavimuisi:

Informacija atnaujinta: 2021-04-29
MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!