Mokyklos

Mokslas Lietuvoje yra privalomas vaikams nuo 7 (kai tais kalendoriniais metais vaikui sueina septyneri) iki 16 metų. Į pirmą klasę gali ateiti ir šešiamečiai, jei vaikas metais anksčiau buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Savivaldybių mokyklose mokslas yra nemokamas. Privačių mokyklų kaina labai skiriasi: ji gali svyruoti nuo 58 iki 14 999 eurų per metus.

Vaikas, grįžęs iš užsienio, į klases yra integruojamas pagal amžių ir mokosi kartu su savo bendraamžiais. Jei reikia, jam teikiama pagalba: parengiamas integracinis planas, sudaromas individualus ugdymo planas, skiriamos papildomos konsultacijos ar pamokos. Tokių vaikų ugdymui finansuoti iš mokinio krepšelio skiriama 30 proc. daugiau lėšų.

Mokyklai, kurioje vaikas norėtų mokytis, reikia pateikti:

  • prašymą;
  • mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą (jei išduotas ne lietuvių kalba, reikia pateikti vertimą);
  • kitus dokumentus, kuriuos kiekviena mokykla nusistato individualiai;
  • visi mokiniai kasmet savo mokyklai turi pateikti medicininę pažymą.

Tėvai su mokykla pasirašo mokymo sutartį. Sutartyje fiksuojami šeimai ir ugdymo įstaigai svarbūs susitarimai, pvz., dėl galimybės vaikui papildomai mokytis lietuvių kalbos, dėl švietimo pagalbos teikimo, dėl vaiko dalyvavimo popamokinėje veikloje ir kt.

Jeigu atvykę vaikai visiškai nemoka lietuvių kalbos, jie gali mokytis išlyginamojoje klasėje ar mobilioje grupėje. Lietuvių kalbai mokyti išlyginamojoje klasėje skiriama nuo 20 iki 25 valandų per savaitę.

Užsienyje baigtą pradinio ar pagrindinio ugdymo programą arba jų dalį, taip pat baigtą vidurinio ugdymo programos dalį įvertina pati mokykla.

Kai kurios Lietuvos savivaldybės turi įdiegusios elektronines registravimo į mokyklas sistemas. Prašymai ir kiti reikalingi dokumentai mokykloms gali būti teikiami internetu Vilniaus ir Panevėžio miestų savivaldybėse.

Mokslas ne lietuvių kalba

Ugdymas anglų kalba. Anglų kalba, išskyrus lietuvių kalbą ir literatūrą, mokoma tarptautinio bakalaureato (angl. international baccalaureate – IB) klasėse. IB yra dvejų metų programa (išskyrus Vilniaus tarptautinėje mokykloje vykdomą pradinio ir pagrindinio ugdymo programą) III–IV klasių gimnazistams. IB diplomą galima įgyti:

Vilniaus tarptautinėje mokykloje (vienintelė Lietuvoje, turinti pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo tarptautinio bakalaureato programas);
Vilniaus licėjuje;
Kauno jėzuitų gimnazijoje;
Šiaulių Didždvario gimnazijoje;
Tauragės „Versmės“ gimnazijoje.

Galimybę baigti vidurinio ugdymo programą anglų kalba taip pat suteikia:
Amerikos tarptautinė mokykla Vilniuje
Klaipėdos licėjus
Klaipėdos mokykla „Universa Via“

Pagrindinio ugdymo programa anglų kalba - VIMS – International Meridian School
Pradinio ir pagrindinio ugdymo programa – Karalienės Mortos mokykloje

Prancūzų kalba galima mokytis Vilniaus prancūzų vidurinėje mokykloje.

Tautinių mažumų mokyklose mokoma rusų, lenkų, baltarusių kalbomis, ten ugdymas vyksta dvikalbiu metodu.

Vilniaus lietuvių namai

Nemažai lietuvių šeimų, gyvenančių užsienyje, savo vaikams parenka Vilniaus lietuvių namus. Tai Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigta gimnazija, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. Jos paskirtis – lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių, užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių bendrasis ugdymas. Mokslas, gyvenimas bendrabutyje ir maitinimas yra nemokami ir finansuojami iš valstybės lėšų.

Jeigu Jus domina mokslas užsienio kalba tam tikroje savivaldybėje, kreipkitės į savivaldybės švietimo skyrių pagal savo gyvenamąją vietą arba susisiekite su mūsų konsultantais.

Parengta pagal Švietimo ir mokslo ministerijos informaciją

Informacija atnaujinta: 2018-11-05
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!