Mokyklos

Mokslas Lietuvoje yra privalomas vaikams nuo 7 (kai tais kalendoriniais metais vaikui sueina septyneri) iki 16 metų. Į pirmą klasę gali ateiti ir šešiamečiai, jei vaikas metais anksčiau buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Savivaldybių mokyklose mokslas yra nemokamas. Privačių mokyklų kaina labai skiriasi: ji gali svyruoti nuo 58 iki 14 999 eurų per metus.

Vaikai, grįžę iš užsienio, į klases yra integruojami pagal amžių ir mokosi kartu su savo bendraamžiais. Jei reikia, jam teikiama pagalba: parengiamas integracinis planas, sudaromas individualus ugdymo planas, skiriamos papildomos konsultacijos ar pamokos. Tokių vaikų ugdymui finansuoti iš mokinio krepšelio skiriama 30 proc. daugiau lėšų.

Mokyklai, kurioje vaikas norėtų mokytis, reikia pateikti:

  • prašymą;
  • mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą (jei išduotas ne lietuvių kalba, reikia pateikti vertimą);
  • kitus dokumentus, kuriuos kiekviena mokykla nusistato individualiai;
  • visi mokiniai kasmet savo mokyklai turi pateikti medicininę pažymą.

Tėvai su mokykla pasirašo mokymo sutartį. Sutartyje fiksuojami šeimai ir ugdymo įstaigai svarbūs susitarimai, pvz., dėl galimybės vaikui papildomai mokytis lietuvių kalbos, dėl švietimo pagalbos teikimo, dėl vaiko dalyvavimo popamokinėje veikloje ir kt.

Jeigu atvykę vaikai visiškai nemoka lietuvių kalbos, jie gali mokytis išlyginamojoje klasėje ar mobilioje grupėje. Lietuvių kalbai mokyti išlyginamojoje klasėje skiriama nuo 20 iki 25 valandų per savaitę.

Užsienyje baigtą pradinio ar pagrindinio ugdymo programą arba jų dalį, taip pat baigtą vidurinio ugdymo programos dalį įvertina pati mokykla.

Kai kurios Lietuvos savivaldybės turi įdiegusios elektronines registravimo į mokyklas sistemas. Prašymai ir kiti reikalingi dokumentai mokykloms gali būti teikiami internetu:

Mokyklos, turinčios patirties priimant iš emigracijos grįžtančius vaikus

Mokslas ne lietuvių kalba

Galimybę mokytis anglų kalba suteikia:

Anglų kalba taip pat mokoma tarptautinio bakalaureato (angl. international baccalaureate – IB) klasėse. Anglų kalba yra mokomi visi dalykai (išskyrus lietuvių kalbą ir literatūrą). IB yra dvejų metų programa (išskyrus Vilniaus tarptautinėje mokykloje vykdomą pradinio ir pagrindinio ugdymo programą) III–IV klasių gimnazistams.

IB diplomą galima įgyti:

Prancūzų kalba galima mokytis Vilniaus tarptautiniame prancūzų licėjuje.

Tautinių mažumų mokyklose mokoma rusų, lenkų, baltarusių kalbomis, ten ugdymas vyksta dvikalbiu metodu.

Vilniaus lietuvių namai

Nemažai lietuvių šeimų, gyvenančių užsienyje, savo vaikams parenka Vilniaus lietuvių namus. Tai Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigta gimnazija, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. Jos paskirtis – lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių, užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių bendrasis ugdymas. Mokslas, gyvenimas bendrabutyje ir maitinimas yra nemokami ir finansuojami iš valstybės lėšų.

Jeigu Jus domina mokslas užsienio kalba tam tikroje savivaldybėje, kreipkitės į savivaldybės švietimo skyrių pagal savo gyvenamąją vietą arba susisiekite su mūsų konsultantais.

Parengta pagal Švietimo ir mokslo ministerijos informaciją

Informacija atnaujinta: 2021-07-09
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!