Norint gauti šią išmoką moteris turi turėti sukaupusi minimalų 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Yra keletas išimčių, kai šis minimalaus stažo reikalavimas netaikomas, jei reikalaujamo stažo neįgijote dėl to, kad:

  • pastaruosius dvejus metus buvote pareigūne, profesinės karo tarnybos kare ar statutine valstybės tarnautoja, o pertrauka nuo tarnybos pabaigos iki įsidarbinote neviršija 3 mėnesių;
  • per pastaruosius dvejus metus buvote kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos karė ar atlikote alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą ir pertrauka nuo statuso pasikeitimo neviršija 3 mėnesių;
  • prieš tai buvote vaiko priežiūros atostogose, t. y. darbdavys buvo suteikęs prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogas. Tokiu atveju ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.

Jeigu dalį reikiamo stažo įgijote kitoje ES, EEE šalyje ar Šveicarijoje, galite pateikti formą S041 arba E104. Jeigu šių formų neturite, galite kreiptis į bet kurį „Sodros“ teritorinį padalinį ir užpildyti prašymą tarpininkauti gaunant šias formas ir perskaičiuojant motinystės socialinio draudimo stažą.

Nėštumo ir gimdymo atostogų galima išeiti ne anksčiau kaip suėjus 30 nėštumo savaičių, atostogų laikotarpis – 126 kalendorinės dienos. Motinystės išmoka yra 77,58 proc. gavėjos kompensuojamojo uždarbio dydžio. Šis dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 paeiliui einančių kalendorinių mėnesių, buvusių iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti motinystės į išmoką atsiradimo mėnesį. Minimali motinystės išmoka per mėnesį negali būti mažesnė nei 234 Eur (2020 m.).

Motinystės išmoka sumokama iš karto už visą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį (paprastai už 126 kalendorines dienas, išskyrus kai kuriuos atvejus).

Norėdama gauti motinystės išmoką:

  1. Aptarkite su Jus prižiūrinčiu gydytoju, nuo kada galite išeiti nėštumo ir gimdymo atostogų ir tiksliai nustatykite datą. Nuo sutartos datos gydytojas Jums išduos elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą. Jis gali būti išduodamas ne anksčiau kaip suėjus 30 nėštumo savaičių.
  2. Kai gydytojas Jums išduos elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, apie tai informuokite darbdavį, kad šis savo ruožtu parengtų reikiamus dokumentus dėl Jūsų atostogų bei pateiktų „Sodrai“  NP-SD pranešimą.
  3. Pateikite prašymą „Sodrai“ INTERNETU, paštu arba atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių jei norite gauti motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo atostogų laiką.

Daugiau informacijos apie motinystės išmoką

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengta informacija apie išmokas gimus vaikui:

Šaltiniai: Sodra; Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Informacija atnaujinta: 2021-05-19
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):