Užsienietis, turintis nacionalinę (D) vizą, gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje vizoje nurodytą laiką. Šis laikas gali trukti iki 12 mėnesių. Nacionalinė viza dažniausiai išduodama komandiruojamiems darbuotojams, studentams, atvykstantiems pagal mainų programą, mokslinių tyrimų, teisėtos veiklos tikslais. Visus pagrindus, kuriais gali būti išduota ši viza, rasite Migracijos departamento tinklapyje.

Jeigu užsieniečiui buvo išduota 1 metus galiojanti nacionalinė viza, kita nacionalinė viza galės būti išduota, jeigu nuo turėtos vizos galiojimo laiko pabaigos yra praėję daugiau kaip 180 dienų.

Jeigu užsieniečiui buvo išduota nacionalinė viza, ir nepasibaigus jos galiojimo laikui užsienietis kreipiasi dėl naujos nacionalinės vizos išdavimo, jam gali būti išduota nacionalinė viza, kurios galiojimo laikotarpis ir turimos  nacionalinės vizos galiojimo laikotarpis neviršytų 1 metų.

Jeigu užsieniečiui išduota nacionalinė viza buvo panaikinta, ir dėl naujos nacionalinės vizos išdavimo užsienietis kreipiasi nuo sprendimo panaikinti vizą priėmimo dienos nepraėjus 90 dienų, jam gali būti išduota nacionalinė viza, kurios galiojimo laikotarpis ir turėtos nacionalinės vizos galiojimo laikotarpis neviršytų 1 metų.

Jeigu užsieniečiui buvo išduota 1 metus galiojanti nacionalinė viza ar kelios nacionalinės vizos, kurių bendras galiojimas yra 1 metai ir ketinama pateikti prašymą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo, tai norėdamas likti Lietuvoje prašymo nagrinėjimo laikotarpiu, šį prašymą turi pateikti iš anksto – likus 2–4 mėn. iki turimos nacionalinės vizos galiojimo pabaigos.

Prašymą išduoti nacionalinę vizą pateikiantys asmenys moka 140 EUR vizos mokestį. Prašymas vizai gauti pildomas internetu per Migracijos departamento informacinę sistemą (MIGRIS). Reikiamų pateikti dokumentų sąrašą rasite čia

Užsienietis, turintis galiojančią nacionalinę vizą, gali ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį keliauti po kitų Šengeno valstybių teritorijas.

Užsieniečiams, ketinantiems atvykti į Lietuvą, nacionalines vizas išduoda Migracijos departamentas arba dėl vizos išdavimo galite kreiptis per išorės paslaugų teikėją.

Parengta pagal Migracijos departamento informaciją

Informacija atnaujinta: 2023-09-29
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):