Užsienietis, turintis nacionalinę (D) vizą, gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje vizoje nurodytą laiką. Šis laikas gali trukti iki 12 mėnesių. Nacionalinė viza gali būti vienkartinė ir daugkartinė. Vienkartinė nacionalinė viza išduodama užsieniečiui, kuriam leista laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Daugkartinė nacionalinė viza dažniausiai išduodama užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvą darbo, studijų, mokslinių tyrimų, teisėtos veiklos tikslais. Visus pagrindus, kuriais gali būti išduota ši viza, rasite Migracijos departamento tinklapyje.

Jeigu užsieniečiui buvo išduota 1 metus galiojanti daugkartinė nacionalinė viza, kita daugkartinė nacionalinė viza galės būti išduota, jeigu nuo turėtos vizos galiojimo laiko pabaigos yra praėję daugiau kaip 180 dienų.

Jeigu užsieniečiui buvo išduota daugkartinė nacionalinė viza, ir nepasibaigus jos galiojimo laikui užsienietis kreipiasi dėl naujos daugkartinės nacionalinės vizos išdavimo, jam gali būti išduota daugkartinė nacionalinė viza, kurios galiojimo laikotarpis ir turimos daugkartinės nacionalinės vizos galiojimo laikotarpis neviršytų 1 metų.

Jeigu užsieniečiui išduota daugkartinė nacionalinė viza buvo panaikinta, ir dėl naujos daugkartinės nacionalinės vizos išdavimo užsienietis kreipiasi nuo sprendimo panaikinti vizą priėmimo dienos nepraėjus 90 dienų, jam gali būti išduota daugkartinė nacionalinė viza, kurios galiojimo laikotarpis ir turėtos daugkartinės nacionalinės vizos galiojimo laikotarpis neviršytų 1 metų. 

Jeigu užsieniečiui buvo išduota daugkartinė nacionalinė viza, galiojanti 1 metus, nuo šios vizos galiojimo laiko pabaigos yra praėję mažiau kaip 90 dienų ir užsienietis pateikė prašymą išduoti leidimą gyventi Lietuvoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, tai jam gali būti išduota daugkartinė nacionalinė viza ne ilgiau kaip 5 mėnesiams nuo tokio prašymo pateikimo dienos.

Prašymą išduoti nacionalinę vizą pateikiantys asmenys moka 120 EUR vizos mokestį. Prašymas vizai gauti pildomas internetu. Reikiamų pateikti dokumentų sąrašą rasite čia

Užsienietis, turintis galiojančią nacionalinę vizą, gali ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį keliauti po kitų Šengeno valstybių teritorijas.

Užsieniečiams, ketinantiems atvykti į Lietuvą, vizas išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos.

Parengta pagal Migracijos departamento informaciją

Informacija atnaujinta: 2021-12-17
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):