2016/10/27

„Renkuosi Lietuvą“ rinko idėjas geresnei Lietuvai MIC „Renkuosi Lietuvą“

Liepos 8-10 d., vykusio Pasaulio Lietuvių Jaunimo suvažiavimo (PLSJ) metu, Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuro vykdomas projektas Migracijos informacijos centras (MIC) „Renkuosi Lietuvą“ pristatė savo veiklą, teikė konsultacijas galvojantiems apie grįžimą festivalio dalyviams, o taip pat kvietė pasidalinti savo idėjų indėliais į kaupiamą „Idėjų banką Lietuvai“.

Vienas pagrindinių šio „Renkuosi Lietuvą“ idėjų banko tikslas buvo surinkti jaunų, entuziastingų bei Lietuvą branginančių žmonių idėjas, kurios leistų suvokti kaip jaunimas vertina mūsų šalį, gyvenimą joje, kokias augimo galimybes regi. Buvo siekiama plačiau suvokti ko reikia Lietuvai, kad joje būtų gera gyventi, o emigrantai norėtų sugrįžti. Surinktos idėjos buvo išanalizuotos ir panaudotos kituose projektuose ir renginiuose, susijusiuose su emigracijos mastų mažinimu.

PLSJ dalyviai pateikė labai įvairių idėjų: nuo gana standartinių, sprendžiančių kasdienines problemas, su kuriomis susiduriama nuolat, iki labai ambicingų, pavyzdžiui, „Tapti Hollywood‘u Europoje“, „Tapti Haute Cuouture Šiaurės Europoje“ ar „Life Sciences centru Baltijos Regione“. Tačiau nei viena idėja nebuvo per plati ar neįgyvendinama. Svarbiausia yra užsibrėžti tikslus ir jų siekti, siekti ūkio ir pačios šalies specializacijos.

Apibendrinus surinktas idėjas, būtų galima išskirti kelias pagrindines jų kryptis:


 •     Darbas / nedarbas ir darbo užmokestis; mokesčiai
 •     Smulkaus verslo pradžios sunkumai
 •     Mokslo uždarumas ir naujų idėjų stoka
 •     Pernelyg daug negatyvo visuomenėje ir žiniasklaidoje.
 •     Pozityvių žinių ir svarbių pasiekimų, kurie dažnai būna nukreipiami į antrą planą viešinimas.
 •     Visuomenės konservatyvumas, tolerancijos „kitokiems“ stoka.
 •     Politinis visuomenės įsitraukimas, rinkimai, didesnis diasporos balsas rinkimuose. ·
 •     Dvigubos pilietybės klausimai
 •     Lietuvos ūkio specializacijas ir kryptingas darbas šia kryptimi.Idėjų bankas sulaukė tokių sprendimų siūlymų:

Darbas / nedarbas ir darbo užmokestis; mokesčiai: Siūlymas – lengvesnė prieiga prie informacijos apie esamas laisvas darbo vietas, ambasadų puslapiuose skelbti „gerų darbų“ vakansijas; lengvesnis užsieniečių įdarbinimas; daugiau darbo vietų anglų ir kt. kalbomis; mažinti mokesčius, ypač daugiavaikėms šeimoms.

Smulkaus verslo pradžios sunkumai: paskolos startuoliams; sumažinti SODRA įmokas individualią veiklą vykdantiems asmenims; sumažinti reikalaujamų licencijų skaičių ir kitokią biurokratinę naštą, taip sudarant konkurenciją viešosioms paslaugoms, skatinant idėjų generavimą; įsteigti atvirų „maker‘ių“ erdvių, kur jaunimas realizuotų savo idėjas.

Mokslo uždarumas ir naujų idėjų stoka: gerinti universitetų studijų kokybę; skatinti mokslą ir kūrybiškumą, vertinti idėjas; spartesnė ir lengvesnė personalo kaita universitetuose ir mokslo slėniuose, kur dabar yra sukurtos puikios techninės sąlygos mokslo tyrimams, o dirba „senieji“ be idėjų.

Pernelyg daug negatyvumo visuomenėje ir žiniasklaidoje, mažai pozityvo“: minimizuoti neigiamos informacijos srautus žiniasklaidoje; skleisti pozityvą ir sveiką patriotizmą, pvz., „Facebook“ puslapis „Gyvenu LT ir man sekasi puikiai“; rodyti, kokia yra graži Lietuva ir jos gamta; daugiau šypsenų, mažiau pykčio, „Visus porom, kad neturėtų ant ko pykti, užtat turėtų su kuo susidraugauti“.

Taigi, matome, kad jaunimas, kuris gyvena Lietuvoje arba joje lankosi, iš esmės siūlo lengvinti sąlygas patiems kurti, dirbti ir užsidirbi ir taip kurti geresnę i r patrauklesnę valstybę, kurioje darbo santykiai ir verslo veiklų reglamentavimas būtų lankstesnis. Šiuo atveju, matomas palaikymas naujajam darbo kodeksui. Kai kurios iniciatyvos, ypač socialinėje erdvėje jau ir dabar yra puikiai įgyvendinamos, pavyzdžiui, populiari Facebook paskyra „We Love Lithuania“ kurioje publikuojamos įvairių autorių įkeliamos neįtikėtino grožio Lietuvos miestų bei gamtos nuotraukos. Tokios iniciatyvos patrauklios ne tik Lietuvoje gyvenantiems piliečiams, bet ir diasporos atstovams, ar tiesiog užsieniečiams, kuriems tai tampa pačia puikiausia mūsų šalies reklama. Tai yra pozityvumo apie Lietuvą skleidimo pavyzdys, parodantis kaip yra priimami teigiami ir gražūs dalykai, vykstantys šalyje. Taip pat matomas poreikis peržiūrėti svarbiausius ir labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių poreikius, kurios jau dabar kurią Lietuvos ateitį ir jomis reikia rūpintis labiausiai: jaunos bei daugiavaikės šeimos.

Nors PLJS metu MIC „Renkuosi Lietuvą“ kauptas idėjų bankas yra tik pradžia, siekiant ieškoti būdų kurti geresnę ir malonesnę Lietuvą. Ši iniciatyva bus tęsiama, o visi turinti idėjų, yra visada laukiami padėti savo „indėlį“ į idėjų banką.

Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) ir LR Vyriausybės įkurtas Migracijos Informacijos Centras (MIC) „Renkuosi Lietuvą“ skirtas tam, kad svarstantiems ar jau grįžusiems lietuviams teiktų kokybiškas ir asmeniškai pritaikytas konsultacijas. Centro pagrindinės konsultacijų sritys apima socialinius, švietimo, sveikatos apsaugos, šeimos narių, kurie yra ne LR piliečiais gyvenimo ir integracijos, daro ir įsidarbinimo, bei kitus klausimus.

Gauti atsakymus ar susisiekti su centro konsultantais galima šiais būdais:


 •     Internetu: www.renkuosilietuva.lt
 •     Telefonu: 8 800 22922 | +370-525-14352 (skambinant iš užsienio) ·
 •     El paštu: mic@iom.lt · Facebook: www.facebook.com/RenkuosiLietuva/

Komentarai

Kita naujiena
Lietuvių kalbos kursai užsieniečiams
Informacija atnaujinta: 2016-10-27
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):