Nepilnamečių keliavimas

Vaikų keliavimas be tėvų yra reguliuojamas ne tik teisės aktų, bet ir tarptautinių vežėjų vidinių nuostatų. Situacija skiriasi vaikams keliaujant Šengeno ir ne Šengeno erdvėje.

Keliavimas Šengeno valstybėse

Į Šengeno erdvei priklausančias valstybes nepilnametis gali išvykti vienas, t.y. nelydimas tėvų arba vieno iš tėvų. Jam būtina turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę. Pabrėžtina, jog atskiri vežėjai (oro linijos, autobusų bendrovės) gali nusistatyti ir kitokią, griežtesnę tvarką, siekdami užtikrinti nepilnamečių interesus. Jie gali leisti nepilnamečiams vieniems keliauti tik nuo 14 ar 16 metų, reikalauti lydinčio pilnamečio asmens buvimo ar pan. Kiekvienu konkrečiu atveju reikėtų kreiptis į vežėjus ar oro linijas.

Keliavimas ne Šengeno valstybėse

Keliaujant ne Šengeno erdvėje svarbu išskirti atvejus, kai vaikai keliauja iš Lietuvos ir į Lietuvą.

Keliavimas iš Lietuvos į ne Šengeno valstybes

Nepilnamečiui keliaujant iš Lietuvos į ne Šengeno valstybes privalu laikytis šių taisyklių:

  1. Vaikui, su vienu iš tėvų vykstančiam į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, antrojo tėvo sutikimo tam, kad vaikas išvyktų, nereikia.
  2. Jei vaikas vyksta vienas ar su jį lydinčiu asmeniu (ne su vienu iš tėvų), turi būti pateikiamas bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas išvyktų vienas ar su jį lydinčiu asmeniu. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Nors teisės aktai to ir nenumato, pravartu pasidaryti sutikimo kopiją.
  3. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta į užsienio valstybę, pavarde, pravartu turėti ir vaiko gimimo liudijimą.
  4. Vykstant vaikų grupėms į organizuotas keliones ar su sporto, meno, mokslo kolektyvais, kelionės organizatorius sudaro išvykstančių vaikų ir lydinčių asmenų sąrašą, kurį pateikia LR pasienio punkto pareigūnams. Vaiko duomenys į sąrašą įtraukiami gavus bent vieno iš vaiko tėvų ar globėjo (rūpintojo) rašytinį notariškai patvirtintą sutikimą.

Primename, kad Šengeno erdvei nepriklauso tokios ES valstybės kaip Jungtinė Karalystė, Airija, Bulgarija, Kipras, Rumunija, Kroatija

Keliavimas iš ne Šengeno valstybių į Lietuvą

Keliaujant ne iš Lietuvos, bet į Lietuvą, arba kai nepilnametis yra registruotas užsienio šalyje, taisyklės gali skirtis. Ne Šengeno erdvės valstybės gali nusistatyti kitokias vaikų keliavimo be tėvų taisykles. Tam tikrais atvejais jos gali būti sugriežtintos, tam tikrais atvejais – palengvintos.

Ketindami leisti savo vaikui keliauti vienam, atidžiai perskaitykite konkrečios oro linijų kompanijos ar sausumos vežėjo taisykles ir pasidomėkite šalies, į kurią vykstama, įstatymais. Kaip minėta, vežėjai gali sugriežtinti taisykles, taikomas tiek keliaujant Šengeno erdvėje, tiek už jos.

Daugiau informacijos apie nepilnamečių keliavimą rasite Užsienio reikalų ministerijos tinklapyje.

Informacija atnaujinta: 2020-06-29
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!