Nuotolinis darbas

Darbo rinka nuolat keičiasi, įprantame prie naujų būdų, metodų dirbti. Vis daugiau įmonių pasiūlo darbuotojams dirbti mišriuoju ar nuotoliniu būdu. Tai atveria galimybę gyventi vienoje šalyje, o dirbti kitoje. Kokie mokesčiai tokiu atveju taikomi ir kurioje valstybėje juos mokėti? Kaip veikia darbą reglamentuojantys įstatymai? 

Gyventojų pajamų mokestis 

Pagrindinis mokesčių mokėjimo principas – jie mokami toje šalyje, kurioje žmogus yra nuolatinis gyventojas. Jei nėra dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties - mokesčiai mokami abejose šalyse. 

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas dirba užsienio valstybėje ir toje valstybėje pagal tos užsienio valstybės teisės aktus nuo su darbo santykiais susijusių pajamų yra mokamas gyventojų pajamų mokestis, Lietuvoje nuolatinis Lietuvos gyventojas naikina dvigubą apmokestinimą, taikydamas atleidimo arba atskaitymo metodą, metams pasibaigus teikdamas metinę pajamų deklaraciją 

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad jei nuolatinis Lietuvos gyventojas dirba užsienio valstybėje, su kuria sudaryta dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, su darbo santykiais susijusios pajamos gali būti apmokestinamos toje valstybėje tik tuo atveju, jeigu: 

  • nuolatinis Lietuvos gyventojas toje užsienio valstybėje bet kuriuo dvylikos mėnesių laikotarpiu, prasidedančiu arba pasibaigiančiu tais pačiais finansiniais metais, ištisai arba su pertraukomis išbūna ne ilgiau kaip 183 dienas, arba 
  • atlyginimą moka darbdavys, kuris yra tos užsienio šalies rezidentas, arba atlyginimas mokamas jo vardu, arba 
  • atlyginimą moka ne nuolatinė buveinė ar nuolatinė veiklavietė, kurią darbdavys turi toje užsienio šalyje. 

Informaciją apie nuolatinio Lietuvos gyventojo iš Europos sąjungos valstybių darbdavių ar už darbą ES valstybėse arba iš užsienio valstybės su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis gautų su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimą rasite čia. 

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo su darbo santykiais susijusios pajamos yra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu Lietuvoje tik tuo atveju, jei darbas fiziškai atliekamas Lietuvoje. Atitinkamai, darbo užmokestis (arba darbo užmokesčio dalis), mokamas už darbą užsienio valstybėje Lietuvoje gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamas nepriklausomai nuo to, ar darbdavys yra Lietuvos ar užsienio įmonė. 

Informaciją dėl nenuolatinio Lietuvos gyventojo su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimo, rasite čia. 

Užsienio valstybių sąrašas, su kuriomis Lietuva taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (DAIS), pateikiamas čia. 

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, užsienio valstybėje gavęs pajamų ir sumokėjęs nuo jų pajamų mokestį, gali naikinti jų dvigubą apmokestinimą Lietuvoje, vadovaujantis principais, pateiktais žemiau esančioje schemoje: 

Valstybinis socialinis draudimas 

Europos Sąjunga 

Jei gyvenate vienoje ES šalyje, tačiau dirbate kitoje, jums gali būti naudinga S1 forma. Tai pažyma, kuria patvirtinama, kad asmuo, negyvenantis šalyje, kurioje yra apdraustas, turi teisę į sveikatos priežiūrą. Kreipkitės į savo sveikatos draudimo įstaigą, kad sužinotumėte, kuri įstaiga išduoda S1 formą. Pavyzdžiui, Lietuvoje ją išduoda teritorinė ligonių kasa. S1 formą reikia pateikti šalies, kurioje gyvenama, sveikatos draudimo įstaigai (Lietuvoje ją reikia pristatyti teritorinei ligonių kasai). 

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, žmogus gali būti draustas sveikatos draudimu tik vienoje iš ES šalių, t. y. toje šalyje, kurioje gyvena, dirba ir moka mokesčius. 

Tad jei Jūs deklaravote išvykimą iš Lietuvos ir dirbate kitoje ES šalyje, Jūs turite mokėti toje šalyje nustatytus mokesčius, tuomet Jums nereikės mokėti PSD įmokų Lietuvoje. Tačiau tuo pačiu negalite gauti ir sveikatos draudimu apmokėtų paslaugų. 

Jei Lietuvos pilietis dirba pagal darbo sutartį kitoje Europos Sąjungos valstybėje, Norvegijoje, Šveicarijoje, Islandijoje, Lichtenšteine ar Jungtinėje Karalystėje ir vykdo savarankišką veiklą Lietuvoje, socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas reikia mokėti tik vienoje valstybėje, tačiau jos bus skaičiuojamos nuo pajamų, gautų vykdant veiklą abiejose valstybėse. 

Paprastai tokiu atveju asmeniui – nepriklausomai nuo to, ar jis yra deklaravęs išvykimą – Lietuvoje PSD įmokų mokėti nereikia, nes jam tuo metu taikoma tos valstybės, kurioje jis dirba pagal darbo sutartį, socialinio draudimo teisė. Visgi tam, kad įrodytų, jog moka socialinio draudimo įmokas kitoje valstybėje, žmogus privalo „Sodrai“ pateikti tos valstybės, kurioje dirba pagal darbo sutartį, išduotą A1 pažymėjimą. Dėl A1 pažymėjimo išdavimo reikia kreiptis į užsienio valstybės kompetentingą instituciją, administruojančią socialinį draudimą. 

Trečiosios šalys 

Norint gauti sveikatos draudimą Lietuvoje dirbant ne ES šalyse, Norvegijoje, Šveicarijoje, Islandijoje, Lichtenšteine ar Jungtinėje Karalystėje, yra galimas sveikatos draudimo turėjimas keliose šalyse. Tokiu atveju galima gauti sveikatos draudimą Lietuvoje keliais būdais: 

  • Už jus mokamos PSD įmokos (dirbate pagal darbo sutartį Lietuvoje, mokotės, studijuojate ir t.t.) 
  • Esate draudžiami PSD valstybės lėšomis (studijuojate ES šalyje, auginate vaiką iki 8 metų ir t.t.) 
  • PSD įmokas mokėsite savarankiškai. Daugiau informacijos apie savarankišką PSD mokėjimą rasite čia. 

Informacija apie PSD mokėjimą valstybės lėšomis ir atvejus, kai PSD yra mokamas už asmenį. 

Parengta pagal Valstybinės Mokesčių Inspekcijos, Sodros pateiktą informaciją. 

Informacija atnaujinta: 2022-10-27
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):