Palaikų parvežimas į Lietuvą

Nutikus nelaimei artimuosius užgriūna ne tik netekties skausmas, tačiau ir rūpesčiai dėl palaikų pervežimo. Surinkome visą reikalingą informaciją, kurios gali prireikti, jei norite, kad jums brangus žmogus grįžtų į Lietuvą amžinajam poilsiui.

Užsienyje mirus Lietuvos piliečiui, jo palaikų pervežimu pasirūpinti gali draudimo įmonė (jei asmuo turėjo gyvybės draudimą), artimųjų pasirinkta laidojimo paslaugų įmonė arba mirusiojo artimieji.

Mirusiojo palaikai karste yra vežami turint Lietuvos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos išduotą Leidimą žmogaus palaikus parvežti į Lietuvą. Jei pilietis miršta vienoje iš Europos Tarybos 1973 m. spalio 26 d. Susitarime dalyvavusių valstybių – tokio leidimo nereikia. Susitarimo pagrindu kompetentingos valstybės institucijos, kuriose mirė užsienietis, išduoda specialų laissez-passer dokumentą. Gabenant palaikus su šiuo dokumentu nei paskirties valstybė, nei tranzitinė valstybė, jeigu jos yra prisijungusios prie šio Susitarimo, nereikalauja jokių papildomų duomenų.

Išsamesnė informacija rasite čia. Europos Tarybos 1973 m. spalio 26 d. susitarimo narės

Reikalavimai karstui

  • Karstas turi būti sandarus, vidus padengtas absorbuojančia medžiaga.
  • Jei išorinis medinis karstas plonesnis nei 2 cm, vidinis turi būti sulituotas cinkuotas arba pagamintas iš kokios nors kitos savaime suyrančios medžiagos;
  • Vien tik medinis karstas, kurio ne mažiau kaip 3 cm storio sienelės yra cinkuotos arba padengtos kokia nors kita savaime suyrančia medžiaga.
  • Jei mirties priežastis – infekcinė liga, kūnas įvyniojamas į antiseptiniu tirpalu įmirkytą audeklą.
  • Oro transportu vežamame karste turi būti slėgio lyginimo įtaisas, o jei jo nėra, pateikiamos atsparumo garantijos, kurias išsiuntimo valstybės kompetentingos institucijos pripažįsta tinkamomis.

Jeigu muitinėje įtariama, kad karste gabenami ne tik palaikai, karstas gali būti atidarytas, dalyvaujant Vidaus reikalų ministerijos, muitinės įstaigos, per kurią gabenami palaikai, atstovams ir Visuomenės sveikatos centro apskrityje ar jo filialo gydytojui epidemiologui, kurie surašo palaikų patikrinimo aktą.

Kremuotų palaikų vežimui urnoje jokie specialūs reikalavimai netaikomi, tačiau patariame pasitikrinti su avialinijomis. Lietuvos įstatymai reglamentuoja, kad urną su pelenais būtina palaidoti per 3 mėnesius nuo palaikų kremavimo.

Parama netekus artimo žmogaus

Savivaldybės parama

Sodros parama

Parama palaikams parvežti

Teisę į paramą palaikams parvežti turi asmenys, kurie su mirusiu asmeniu mirties dieną buvo bendrai gyvenantys asmenys arba jo artimieji giminaičiai, jų nesant, asmenys, susiję su mirusiu asmeniu giminystės ryšiais (šoninė giminystės linija) arba svainystės santykiais tarp vieno sutuoktinio ir antro sutuoktinio giminaičių.

Mirusiojo artimiesiems gali priklausyti ir parama iš „Sodros“ – našlių pensija (32 eur/mėn), našlaičių pensija (86,5 Eur/mėn), draudimo išmokos, jei asmuo mirė dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar ūmios profesinės ligos. Daugiau informacijos.

Palaikų parvežimą organizavęs asmuo gali gauti paramą palaikams parvežti, jei jo vidutinės pajamos arba vienam asmeniui, jeigu jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos neviršija 441 Eur. Parama skiriama faktinėms palaikų parvežimo išlaidoms padegti ir neturi viršyti 2 484 Eur. Dėl paramos reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į šią paramą atsiradimo dienos.

Vienkartinė laidojimo pašalpa

Norint gauti vienkartinę 368 Eur laidojimo pašalpą, laidojantis asmuo turėtų kreiptis į savo savivaldybę arba ten, kur savo gyvenamąją vietą buvo deklaravęs mirusysis asmuo. Jeigu mirusiojo gyvenamoji  vieta nebuvo deklaruota – pagal paskutinę buvusią jo gyvenamąją vietą.
Dėl šios vienkartinės pašalpos faktiškai mirusįjį palaidojęs asmuo – tiek fizinis, tiek juridinis, kuris organizuoja laidotuves – turi kreiptis per 12 mėnesių nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.

Parengta pagal URM ir LR Muitinės informaciją

 

Laissez-passer pavyzdys:

Mirusiojo kūno laissez-passer

Šis laissez-passer yra išduotas vadovaujantis Susitarimu dėl mirusiųjų kūnų pervežimo, ypač jo 3 ir 5 straipsniais1.

Šiuo dokumentu suteikiami įgaliojimai pervežti toliau nurodyto asmens kūną:

Mirusiojo pavardė ir vardas.................................................................................................

Mirties data ....................... vieta ........................................................................................

Mirties priežastis (jei žinoma)2 ir 3.......................................................................................

Mirusiojo amžius jo mirties dieną........................................................................................

Gimimo data ir vieta (jei žinoma) .......................................................................................

_________________

Kūnas turi būti vežamas ........................................................................ (transporto rūšis)

iš .............................................................................................................  (išsiuntimo vieta)

per ....................................................................................................................  (maršrutas)

į ................................................................................................................  (paskirties vieta)

Šio mirusiojo kūno vežimas yra tinkamai patvirtintas; visos be išimties valstybių, per kurių teritorijas mirusiojo kūnas vežamas, institucijos privalo netrukdydamos jį praleisti.

Priimta .....................................................  (kada) .....................................................  (kur)

Kompetentingos institucijos atstovo parašas

 

Kompetentingos institucijos oficialus antspaudas

__________________

1 Susitarimo 3 ir 5 straipsnių tekstas turi būti pateiktas kitoje laissez-passer pusėje.

2 Mirties priežastį būtina nurodyti anglų ar prancūzų kalba arba skaitmeniniu PSO tarptautinės ligų klasifikacijos kodu.

3 Jei mirties priežastis nenurodyta dėl profesinės paslapties, mirties priežastis nurodoma pažymėjime, kuris įdedamas į antspauduotą voką, vežamą kartu su mirusiojo kūnu ir pateikiamą paskirties valstybės kompetentingai institucijai. Antspauduotas vokas, ant kurio yra specialus atpažinimo ženklas, pritvirtinamas prie laissez-passer.

Galimas ir kitas variantas – laissez-passer nurodyti, kad asmuo mirė natūralia mirtimi ir ne nuo užkrečiamosios ligos. Jei atvejis kitoks, turėtų būti nurodytos mirties aplinkybės arba užkrečiamosios ligos rūšis.

Informacija atnaujinta: 2022-09-30
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):