Parama būstui išsinuomoti

 Parama būstui išsinuomoti teikiama asmenims ir šeimoms:

  • nuomojant socialinį būstą;
  • mokant būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją.

Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

  • Duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos - apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;
  • Už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir gautos pajamos neviršija nustatytų pajamų ir turto dydžių;
  • Neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto, arba turimas būstas yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos sunkia forma.

Teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, turintys teisę į paramą būstui išsinuomoti, išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybėms) priklausantį tinkamą būstą, esantį savivaldybės, kurioje asmuo ar šeima yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, teritorijoje. Savivaldybės vykdomoji institucija, atsižvelgdama į turimą biudžetą, priima sprendimą pasiūlyti pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija.

Asmenys (šeimos), norintys gauti paramą būstui išsinuomoti, pateikę savivaldybės vykdomajai institucijai prašymą, yra įrašomi į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu asmuo gyvenamosios vietos neturi, – į savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, vykdomąją instituciją.

Parengta pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją

Informacija atnaujinta: 2018-10-19
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):