Parama verslo pradžiai

Užimtumo tarnybos parama 

Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės subsidija gali būti skiriama asmenims, kurie pirmą kartą steigia darbo vietas sau jų įsteigtoje labai mažoje įmonėje.

Subsidija savarankiškam užimtumui remti gali būti skiriama su Užimtumo tarnybos konsultantais sudarius individualios užimtumo veiklos planą, kuriame yra numatyta savarankiško užimtumo rėmimo priemonė, kai darbo vietą sau steigia:

 • darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas darbingumo lygis iki 25 procentų arba sunkus neįgalumo lygis;
 • bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
 • bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;
 • bedarbiai iki 29 metų;
 • vyresni kaip 45 metų bedarbiai;
 • darbo vietą sau pirmą kartą steigia asmuo, kurio atleidimo iš darbo pasekmėms švelninti naudojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos.

Vertinant savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas, didelis dėmesys skiriamas didinti užimtumą kaimo vietovėse, didžiausio nedarbo teritorijose, taip pat vertinamas paraiškos teikėjo nuosavų lėšų indėlis, prašomos paramos dydžiui, planuojamam įdarbinti į įsteigtą darbo vietą asmenų skaičiui, paraiškos teikėjo gebėjimui atlikti darbo funkcijas numatomoje steigti darbo vietoje pagal turimą kvalifikaciją ir darbo patirtį. Su paraiškos vertinimo kriterijais galite susipažinti: Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškos vertinimas pagal nustatytus kriterijus.

Kokios paramos galima tikėtis?

Paraiškoje vienos planuojamos darbo vietos dydis negali viršyti 31,03 minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos.

Kam galima panaudoti valstybės paramos lėšas?

 • darbo priemonių (neįgalieji gali įsigyti techninės pagalbos priemones) pirkimui, montavimui ir pritaikymui;
 • patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

Paraiškos teikiamos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuje, kuriame darbo ieškantis asmuo yra registruotas. Paraiškos dėl savarankiško užimtumo rėmimo formą rasite čiaParaiškos subsidijai gauti priimamos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose iki nurodytos datos.

Papildoma informacija taip pat teikiama bendruoju Užimtumo tarnybos konsultacijų numeriu 1883 arba +370 46 402 266.

Pasirašius Savarankiško užimtumo rėmimo sutartį su Užimtumo tarnyba, darbo vieta turi būti įsteigta per 10 mėnesių ir išlaikyta ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo įsteigimo dienos. Skaityti plačiau.

Savivaldybių parama

Savivaldybės turi įvairių paramos instrumentų, pradedant nuo pradinių įmonės steigimo išlaidų kompensavimo, baigiant išlaidų dalyvaujant mugėse ar parodose užsienyje padengimu. Daugiau informacijos – pasirenkant konkrečią savivaldybę skiltyje Regionai.

Nemokamas konsultacijas verslo steigimo, plėtros, eksporto klausimais taip pat teikia:

LR žemės ūkio ministerijos parama

Šia parama skatinama naujų verslų pradžia kaimo vietovėse, skatinama labai mažų, mažų įmonių, ūkininkų bei kitų fizinių asmenų ekonominė veikla kaimo vietovėse, apimanti įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. LR Žemės ūkio ministerija šiuo metu turi 4 paramos instrumentus:

 1. Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui
 2. Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse
 3. Parama smulkiesiems ūkiams
 4. Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti

Daugiau informacijos apie LR žemės ūkio ministerijos paramą rasite Ministerijos tinklapyje.

Bendradarbystės centras „Spiečius“

Bendradarbystės centras „Spiečius“ (angl. co-working space) – tai „Versli Lietuva“ sukurta netradicinio tipo verslo vystymosi erdvė, pritaikyta smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, vykdantiems veiklą ne ilgiau kaip 5 metus, bendradarbiauti tarpusavyje ir plėstis. „Spiečiai“ orientuoti į skaitmeninio ir kūrybinių industrijų verslų atstovus. 2016 metais „Versli Lietuva“ atidarė „Spiečių“ Alytuje (Ugniagesių g. 1, 2 aukštas), Šiauliuose (Vilniaus g. 213) ir Tauragėje (Dariaus ir Girėno g. 22). Šiuose centruose verslininkams yra suteikiamos nemokamos kompiuterizuotos darbo vietos su įranga, teikiamos skaitmeninio, kūrybinių industrijų vystymo, socialinio verslo konsultacijos, vykdomos praktinės mentorių sesijos, organizuojami verslo ugdymo mokymai (darbas su įvairiomis programomis, įrankiais bei platformomis) ir įgyvendinamos kitos verslo skatinimo ir plėtros iniciatyvos. Verslo plėtros konsultacijas bendradarbystės centruose įsikūrusioms įmonėms teikia į Verslo konsultantų tinklą atrinktos įmonės ir įstaigos.

Kodėl bendradarbystės centras?

 • Bendruomenė: darbas apsuptyje verslių ir iniciatyvių skirtingų sričių profesionalų skatina ne tik sumanymų įgyvendinimą, bet ir tarpusavio bendradarbiavimą.
 • Įkvėpimo šaltinis: prasmingi ir verslui aktualūs mokymai, mentorystė, inovacijų laboratorijos, verslo dirbtuvės, informaciniai renginiai, skatinantys bei motyvuojantys pokalbiai su lokalios verslo ir kūrybinės bendruomenės nariais.
 • Aplinka: patogi, moderni ir šiuolaikiška, mažinanti SVV subjektų išlaidas, nes dalijamasi ne tik erdve, susitikimų ar posėdžių kambariu, bet ir organizacine įranga.
 • Išskirtinės paslaugos: skatinama diegti naujausius informacinių ir ryšių technologijų sprendimus, skirtus verslo procesams optimizuoti ir kurti pridėtinę vertę.

„Spiečiaus“ teikiamos nemokamos paslaugos:

 • Mobilus biuras;
 • Spartus internetas;
 • Organizacinė įranga;
 • Susitikimų kambarys;
 • Ekspertų mokymai;
 • Verslo mentoriaus pagalba;
 • Verslo konsultantų tinklo paslaugos.

Kaip tapti nariu:

 • Užpildoma smulkaus ir vidutinio verslo deklaracija;
 • Pateikiama vienos įmonės deklaracija;
 • Užpildoma pareiškėjo anketa;
 • Pasirašoma sutartis su VšĮ „Versli Lietuva“;
 • Pareiškėjas tampa „Spiečiaus“ dalimi ir prisideda prie aktyvios buriamosios veiklos.

Daugiau informacijos apie „Spiečius“ – VšĮ „Versli Lietuva“ tinklapyje.

Nemokamos konsultacijos

Nemokamas konsultacijas verslo steigimo, plėtros, eksporto klausimais teikia:

Informacija parengta pagal VšĮ „Versli Lietuva“ duomenis

Informacija atnaujinta: 2020-06-18
MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
 • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!