Užsienio lietuvių iniciatyvos

Šiandien ne visi lietuviai gyvenantys užsienyje gali sugrįžti ir toliau savo gyvenimą kurti Lietuvoje. Tačiau būti lietuviu ir jaustis savo šalies piliečiu gali kiekvienas. Naujosios technologijos ir jau ne vienerius metus veikiančios organizacijos ar asmeninės žmonių iniciatyvos tai padaryti padeda.

Siūlome susipažinti su užsienio lietuvių vykdoma veikla Lietuvoje ir užsienyje bei asmeninėmis Lietuvos piliečių iniciatyvomis, skirtomis Lietuvai ir lietuviams.

Jei  Jūs taip pat veikiate, organizuojate, dalyvaujate panašiose veiklose ar norite susirasti bendraminčių – būtinai su mumis susisiekite ir apie savo veiklą informuokite kitus. Geras pavyzdys užkrečia.

Užsienio lietuvių veiklos užsienyje

Pas lietuvį

Dabar keliaujantys lietuviai gali naudotis trumpalaikės būsto nuomos visame pasaulyje platforma, kur ieškantys būsto ir jį nuomojantys yra tik lietuviai. Pas lietuvį yra būtent ta vieta, kur atostogų būstą rasite pas tautietį!

MoreMins

Įsidiegti lietuvišką numerį veikiantį be atskiros SIM kortelės galite dar būdami užsienyje, užsisakę MoreMins paslaugą. Numeris veiks per MoreMins programėlę. Su MoreMins programėle galėsite skambinti ir siųsti žinutes į Lietuvą, naudotis eSIM internetu Lietuvoje bei tvarkant prisijungimus prie Lietuvos valstybinių įstaigų nurodyti lietuvišką numerį, jei to bus reikalaujama. Daugiau informacijos rasti ir įsigyti numerį galite MoreMins puslapyje.

LT Big Brother 

LT Big Brother – tai pirma ir vienintelė savanoriška profesinės mentorystės programa lietuviams visame pasaulyje. Jos tikslas – suburti į tandemus ir per neformalų asmenišką bendravimą perduoti įvairiose profesinėse srityse įsitvirtinusių lietuvių profesionalų (Big Brothers/Sisters)  žinias ir patirtį perspektyviam visame pasaulyje studijuojančiam Lietuvos jaunimui (Small Brothers/Sisters). Taip  tautiečiams padedama išnaudoti profesinį potencialą bei siekiama prisidėti prie Lietuvos vystymosi ir geresnės ateities kūrimo.

Lietuvių fondas

Nuo 1961 m. veikiantis Lietuvių fondas siekia rinkti lėšas iš įvairių donorų  tam, kad galėtų finansuoti Lietuvybę skatinančius projektus Lietuvoje ir užsienyje.  Per visą gyvavimo laikotarpį įvairiems lietuviškiems projektams LF skyrė daugiau kaip 20 milijonų JAV dolerių paramos bei stipendijų.  Ir toliau siekiama, kad pagrindinis Lietuvių Fondo kapitalas nuolat didėtų ir būtų galima kuo daugiau pelno skirti įvairiems lietuviškiems projektams.  Daugiausia dėmesio Lietuvių Fondas skiria lietuvybės išlaikymo projektams remti: švietimo, kultūrinei, meninei, mokslo ir visuomeninei veiklai, jaunimo reikalams bei studentų stipendijoms. Remiant Lietuvių Fondui, veikia lituanistinės mokyklos, leidžiamos knygos ir vadovėliai, rengiami pasaulio lietuvių Seimai, suvažiavimai, dainų ir tautinių šokių šventės. Taip pat remiamos meno ir kultūros organizacijos, jų renginiai, šventės, jaunimo stovyklos, pasaulio lietuvių jaunimo kongresai ir jaunimo organizacijos, lietuvių spauda ir radijas.

Londono Sičio lietuvių klubas

Klubas  įkurtas 2006 m., jungia  80 jaunų lietuvių profesionalų, dirbančių Londono Sityje bei didžiajame Londone finansų, teisės, informacinių technologijų, rinkodaros ir kitose srityse. Tai pirmasis svetur įkurtas lietuvių profesionalų klubas, kurio tikslas – ne tik pasidalinti sukaupta patirtimi, bet ir padėti mūsų šaliai įsitvirtinti tarptautinėse rinkose. Šis diasporos profesionalų klubas vis labiau įsijungia į Lietuvos gyvenimą: klubo iniciatyva 2009 m. buvo pradėta mentorystės programa jaunimui LT Big Brother. Klubas Lietuvos institucijoms perduoda pensijų sistemos srityje sukauptą patirtį, finansiškai remia „Caritas“ vaikų dienos centrus, įsteigė dvi stipendijas perspektyviems moksleiviams iš Lietuvos, skatina grįžimą į Lietuvą, suorganizuodamas panelines diskusijas su į Lietuvą grįžusiais verslo profesionalais, ženkliai prisideda prie pilietiškumo skatinimo. 

Užsienio lietuvių veiklos Lietuvoje


Business Advisors 

GLL Business Advisors sutelkia bendradarbiavimui labiausiai tarptautinėje sferoje patyrusius ir sėkmingus Lietuvos profesionalus bei augančias Lietuvos kompanijas, besisteigiančius verslus bei novatorius. Šiai dienai savo patirtimi aktyviai dalinasi beveik 80 profesionalų.  GLL Business advisors – savo patirtimi ir pasiekimais žinomi asmenys iš pirmaujančių pasaulio verslo ir akademinių organizacijų. Jie skiria savo laiko Lietuvos kompanijoms, konsultuodami jas aktualiausiais šių dienų klausimais.

Academic Buddy

Academic Buddy – mentorystės projektas, padedantis Lietuvos moksleiviams įstoti į geriausius Jungtinės Karalystės universitetus.  Mentoriais savanorystės pagrindu dirba šiuos universitetus pabaigę, ar ten šiuo metu studijuojantys  Lietuvos jaunuoliai. Organizuojami susitikimai, kurių metu pristatomi universitetai, kursai, koledžai, jų tvarka ir reikalavimai. Taip pat rengiama stovykla, kurios metu vyksta pasirengimas interviu, testams, motyvacinio laiško (Personal Statement) rašymo pamokos ir asmeninės mentorių konsultacijos. Academic Buddy savo veiklą pradėjo 2012 metais ir nuo to laiko projekte sudalyvavo apie 1000 Lietuvos moksleivių.

Lithuanian Junior Achievement

„Lietuvos Junior Achievement“ (LJA) yra ekonominio švietimo ir verslumo ugdymo programų lyderiai Lietuvoje, pasaulinio Junior Achievement tinklo dalis. LJA programos kasmet pasiekia virš 20 000 mokinių iš daugiau nei 300 mokyklų, juos ugdo per 300 mokytojų. Mokiniai dalyvauja verslumo konkursuose ir stovyklose, kuria realias bendroves ir varžosi nacionaliniuose bei tarptautiniuose renginiuose. Jaunimo ugdyme dalyvauja verslo lyderiai, kurie ne tik konsultuoja mokinius praktinių užsiėmimų metu, bet ir priima mokinius į savo įmones. LJA kviečia prisijungti ir lietuvius, gyvenančius užsienyje, kurie norėtų būti programos mentoriais.

Čikagos lietuvių Rotary klubas

Čikagos lietuvių Rotary klubas yra unikalus Rotary klubas JAV – tai vienintelis rotariečių klubas, kuriame visi susirinkimai vedami lietuviu kalba.  Lietuviai rotariečiai nusprendė veikia trimis pagrindinėmis kryptimis: teikia paramą Lietuvos vaikams, remia vietos lietuvišką veiklą ir mokyklas ir vykdo projektus vietos bendruomenėse, kuriose jie gyvena.  Didžiausias tęstinis Čikagos „Rotary“ klubo projektas Lietuvoje – insulino pompų diabetu sergantiems vaikams pirkimas.

Aukok.lt

Aukok.lt – tai portalas, per kurį galite tiesiogiai paremti įvairias geros valios iniciatyvas vykstančias Lietuvoje.  Aukok.lt atlieka tarpininko ir padėjėjo funkciją: kviečia organizacijas rinkti lėšas Aukok.lt, įvertina ir atrenka jų parengtus aukų rinkimo projektus bei skelbia juos portale Aukok.lt, kur padėti norintys geradariai gali paprastai ir greitai paaukoti pasirinktą pinigų sumą vienu mygtuko spustelėjimu. Portalas veikia jau 13 metų.

Lietuvių išeivijos studentų stažuotė (LISS)

5 savaičių JAV Lietuvių bendruomenės vykdoma programa Lietuvoje, suteikianti studentams galimybę stažuotis pagal savo pasirinktą profesiją, patobulinti lietuvių kalbos žinias ir susipažinti su Lietuvos kasdieniniu bei kultūriniu gyvenimu ir šiose srityse vykstančiais pokyčiais. LISS programa taip pat turi intensyvią kultūrinę programą – studentai keliauja po Lietuvą, susitinka su šviesiais Lietuvos žmonėmis, taip giliau suvokdami lietuvių tapatybę. Jaunuoliai atranda kuriančią, atvirą ir aukštųjų technologijų plėtra garsią, vis labiau vakarietišką Lietuvą. 

 

Asmeninės užsienio lietuvių iniciatyvos

Ray Bartkus iš NYC – menininkai iš JAV atvyksta į Marijampolę 

Lietuvis menininkas Ray Bartkus, šiuo metu gyvenantis Niujorke, kasmet Marijampolėje organizuoja  laisvos minties ir fantazijos simpoziumą „Malonny: Marijampolė – Londonas – Niujorkas. Idėjų migracija“, kuriame atsiskleidžia įvairūs menai, visų pirma, dailė, architektūra ir muzika. Šiame projekte kartu su Lietuvos kūrėjais dirba Jungtinių Amerikos Valstijų ir Didžiosios Britanijos architektai, dizaineriai, dailininkai. Simpoziumas atneša į Lietuvą ir Marijampolę naujausias pasaulinio meno idėjas, čia apsikeičiama turima kūrybine galia ir potencialu. Simpoziumo metu sukurti kūriniai ir surengti forumai liudija, kad Marijampolė yra novatoriškas, nebijantis naujovių ir iššūkių miestas.

Daugiau informacijos

Migruojantys paukščiai – užsienyje gyvenančių lietuvių menininkų stovykla Lietuvoje

Penkių dienų trukmės ir kartą į metus vykstančios Lietuvių menininkų iš Lietuvos ir užsienio kūrybinės dirbtuvės.

Daugiau informacijos

Sauliaus Karoso, labdaros ir paramos fondas

Šveicarijoje gyvenančio verslininko –filantropo  fondo tikslas yra skirti paramą mokslo, kultūros, švietimo ir religinių bendruomenių veiklos programoms. Fondas taip pat remia  jaunus menininkus, kuriems skiriamos lėšos tęsti studijas ir tobulintis užsienio aukštosiose meno mokyklose. Taip pat šis fondas remia ir globoja įvairius Lietuvos istorijos, kultūros vertybių apsaugos bei jų įamžinimo projektus.

Daugiau informacijos

Informacija atnaujinta: 2023-06-14
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):