Piliečių iniciatyvos

Šiandien ne visi lietuviai gyvenantys užsienyje gali sugrįžti ir toliau savo gyvenimą kurti Lietuvoje. Tačiau būti lietuviu ir jaustis savo šalies piliečiu gali kiekvienas. Naujosios technologijos ir jau ne vienerius metus veikiančios organizacijos ar asmeninės žmonių iniciatyvos tai padaryti padeda.

Siūlome susipažinti su užsienio lietuvių vykdoma veikla Lietuvoje ir užsienyje bei asmeninėmis Lietuvos piliečių iniciatyvomis, skirtomis Lietuvai ir lietuviams.

Jei  Jūs taip pat veikiate, organizuojate, dalyvaujate panašiose veiklose ar norite susirasti bendraminčių – būtinai su mumis susisiekite ir apie savo veiklą informuokite kitus. Geras pavyzdys užkrečia.

Užsienio lietuvių veiklos užsienyje

LT Big Brother Big Sister 

LT Big Brother – tai pirma ir vienintelė savanoriška profesinės mentorystės programa lietuviams visame pasaulyje. Jos tikslas – suburti į tandemus ir per neformalų asmenišką bendravimą perduoti įvairiose profesinėse srityse įsitvirtinusių lietuvių profesionalų (Big Brothers/Sisters)  žinias ir patirtį perspektyviam visame pasaulyje studijuojančiam Lietuvos jaunimui (Small Brothers/Sisters). Taip  tautiečiams padedama išnaudoti profesinį potencialą bei siekiama prisidėti prie Lietuvos vystymosi ir geresnės ateities kūrimo.

Lietuvių fondas

Nuo 1961 m. veikiantis Lietuvių fondas siekia rinkti lėšas iš įvairių donorų  tam, kad galėtų finansuoti Lietuvybę skatinančius projektus Lietuvoje ir užsienyje.  Per 54 fondo veikimo metus paaukota per 19 mln. dolerių.  Daugiausia dėmesio Lietuvių Fondas skyrė ir skiria lietuvybės išlaikymo projektams remti: švietimo, kultūrinei, meninei, mokslo ir visuomeninei veiklai, jaunimo reikalams bei studentų stipendijoms. Remiant Lietuvių Fondui, veikia lituanistinės mokyklos, leidžiamos knygos ir vadovėliai, rengiami pasaulio lietuvių Seimai, suvažiavimai, dainų ir tautinių šokių šventės. Taip pat remiamos meno ir kultūros organizacijos, jų renginiai, šventės, jaunimo stovyklos, pasaulio lietuvių jaunimo kongresai ir jaunimo organizacijos, lietuvių spauda ir radijas.

Londono Sičio lietuvių klubas

Klubas skatina socialinių tinklų plėtimą, organizuoja sportinius bei labdaros renginius, plačios tematikos diskusijas su verslo ir politikos lyderiais iš Lietuvos ir Jungtinės Karalystės. Siekiama skatinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos visuomenės ir klubo narių.

Užsienio lietuvių veiklos Lietuvoje

Talentai Lietuvai

Talentai Lietuvai – tai unikali stažuočių inovatyviausiose Lietuvos verslo įmonėse programa, skirta užsienyje studijas baigusiems lietuvaičiams. Talentai Lietuvai siekia suteikti galimybę užsienyje mokslus baigusiems lietuviams įgauti konkrečios darbinės patirties ir pritaikyti tarptautinę patirtį pažangiose įmonėse Lietuvoje. Šešių mėnesių trukmės apmokamų stažuočių programos dalyviai užsienyje įgytas žinias pritaiko dirbdami inovatyviausiose Lietuvos verslo įmonėse, kuriose įgyja rinkoje konkurencingos darbo patirties ir savo talentu bei žiniomis prisideda prie Lietuvos verslo sėkmės pasaulyje bei šalies ekonomikos augimo.

Business Advisors 

GLL Business Advisors sutelkia bendradarbiavimui labiausiai tarptautinėje sferoje patyrusius ir sėkmingus Lietuvos profesionalus bei augančias Lietuvos kompanijas, besisteigiančius verslus bei novatorius. Šiai dienai savo patirtimi aktyviai dalinasi per 60 profesionalų.  GLL Business advisors – savo patirtimi ir pasiekimais žinomi asmenys iš pirmaujančių pasaulio verslo ir akademinių organizacijų. Jie skiria savo laiko Lietuvos kompanijoms, konsultuodami jas aktualiausiais šių dienų klausimais.

Academic Buddy

Academic Buddy – mentorystės projektas, padedantis Lietuvos moksleiviams įstoti į geriausius Jungtinės Karalystės universitetus.  Mentoriais savanorystės pagrindu dirba šiuos universitetus pabaigę, ar ten šiuo metu studijuojantys  Lietuvos jaunuoliai. Organizuojami susitikimai, kurių metu pristatomi universitetai, kursai, koledžai, jų tvarka ir reikalavimai. Taip pat rengiama stovykla, kurios metu vyksta pasirengimas interviu, testams, motyvacinio laiško (Personal Statement) rašymo pamokos ir asmeninės mentorių konsultacijos.

Lithuanian Junior Achievement

„Lietuvos Junior Achievement“ (LJA) yra ekonominio švietimo ir verslumo ugdymo programų lyderiai Lietuvoje, pasaulinio Junior Achievement tinklo dalis. LJA programos kasmet pasiekia virš 20 000 mokinių iš daugiau nei 300 mokyklų, juos ugdo per 300 mokytojų. Mokiniai dalyvauja verslumo konkursuose ir stovyklose, kuria realias bendroves ir varžosi nacionaliniuose bei tarptautiniuose renginiuose. Jaunimo ugdyme dalyvauja verslo lyderiai, kurie ne tik konsultuoja mokinius praktinių užsiėmimų metu, bet ir priima mokinius į savo įmones. LJA kviečia prisijungti ir lietuvius, gyvenančius užsienyje, kurie norėtų būti programos mentoriais.

Čikagos lietuvių Rotary klubas

Čikagos lietuvių Rotary klubas yra unikalus Rotary klubas JAV – tai vienintelis Rotary klubas, kuriame visi susirinkimai vedami lietuviu kalba. Klubo nariai rūpinasi lėšų rinkimu Lietuvos ligoninėms, kitiems projektam Lietuvoje, taip pat rūpinasi lietuviškų mokyklų ir bibliotekų JAV aprūpinimu lietuviškomis knygomis.

Aukok.lt

Aukok.lt – tai portalas, per kurį galite tiesiogiai paremti įvairias geros valios iniciatyvas vykstančias Lietuvoje.  Portalas veikia jau daugiau nei 5 metus, suteikia galimybę gauti paaukotų lėšų panaudojimo ataskaitas.

Pagalba daiktais

Pagalbadaiktais.lt – visiems Lietuvos žmonėms atviras tinklas, internetinė platforma, kuri jungia galinčius suteikti paramą daiktais ir tuos, kuriems ji reikalinga. Paramos gavėjai yra atrenkami savanorių komandos, tad parama teikiama tiems, kuriems jos tikrai reikia.

Lithuanian International Student Services 

Nuo 2008 veikianti programa, kurios dėka užsienyje gyvenantys lietuvių kilmės jaunuoliai gali vasaros metu atlikinėti trumpalaikes praktikas Lietuvoje. Programa gali suteikti finansavimą ir tarpininkauti surandant praktikos atlikimo vietą.

Savanorystė Lietuvoje

Atvyk į Lietuvą savanoriauti įvairiuose projektuose. Jų trukmė – nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių. Daugiau informacijos:

Asmeninės užsienio lietuvių iniciatyvos

Ray Bartkus iš NYC – menininkai iš JAV atvyksta į Marijampolę 

Lietuvis menininkas Ray Bartkus, šiuo metu gyvenantis Niujorke, kasmet Marijampolėje organizuoja  laisvos minties ir fantazijos simpoziumą „Malonny: Marijampolė – Londonas – Niujorkas. Idėjų migracija“, kuriame atsiskleidžia įvairūs menai, visų pirma, dailė, architektūra ir muzika. Šiame projekte kartu su Lietuvos kūrėjais dirba Jungtinių Amerikos Valstijų ir Didžiosios Britanijos architektai, dizaineriai, dailininkai. Simpoziumas atneša į Lietuvą ir Marijampolę naujausias pasaulinio meno idėjas, čia apsikeičiama turima kūrybine galia ir potencialu. Simpoziumo metu sukurti kūriniai ir surengti forumai liudija, kad Marijampolė yra novatoriškas, nebijantis naujovių ir iššūkių miestas.

Daugiau informacijos

 Migruojantys paukščiai – užsienyje gyvenančių lietuvių menininkų stovykla Lietuvoje.

Penkių dienų trukmės ir kartą į metus vykstančios Lietuvių menininkų iš Lietuvos ir užsienio kūrybinės dirbtuvės.

Daugiau informacijos

 Sauliaus Karoso, labdaros ir paramos fondas

Šveicarijoje gyvenančio verslininko –filantropo  fondo tikslas yra skirti paramos mokslo, kultūros, švietimo ir religinių bendruomenių veiklos programoms. Fondas taip pat remia   jaunus menininkus, kuriems skiriamos lėšos tęsti studijas ir tobulintis užsienio aukštosiose meno mokyklose. Taip pat šis fondas remia ir globoja įvairius kultūrinius projektus bei konkursus.

Daugiau informacijos

Informacija atnaujinta: 2020-06-18
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!