Pilietybės įgijimas gimimu

Dažniausiai pilietybė įgyjama gimimu. Lietuvoje šis principas Pilietybės įstatyme įtvirtintas taip:

  • Vaikas, kurio abu tėvai arba vienas iš jų yra LR piliečiai, gimdamas įgyja LR pilietybę, nesvarbu, ar jis gimė LR teritorijoje, ar už jos ribų. Kai kuriais atvejais vaikai gali turėti ir dvi ar daugiau pilietybių. Daugiau informacijos apie dvigubą pilietybę.
  • Vaikas, kurio bent vienas iš tėvų buvo LR pilietis, tačiau mirė iki vaiko gimimo, gimdamas įgyja LR pilietybę, nesvarbu, ar jis gimė LR teritorijoje, ar už jos ribų.
  • Asmenų be pilietybės, teisėtai gyvenančių Lietuvos Respublikoje, vaikas yra LR pilietis, nesvarbu, ar jis gimė LR teritorijoje, ar už jos ribų, jeigu jis gimdamas neįgijo kitos valstybės pilietybės.
  • Vaikas, kurio vienas iš tėvų yra asmuo be pilietybės, teisėtai gyvenantis Lietuvos Respublikoje, o kitas nežinomas, yra LR pilietis, nesvarbu, ar jis gimė LR teritorijoje, ar už jos ribų, jeigu jis gimdamas neįgijo kitos valstybės pilietybės.

Gimus vaikui, apie jo gimimo faktą reikia pranešti Civilinės metrikacijos įstaigai. Užsienio valstybėse tokią funkciją atlieka vietiniai šalių civilinės metrikacijos centrai, o pateikus jų išduotą gimimo liudijimą Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei, vaiko gimimo faktas įtraukiamas į apskaitą.

Jeigu vaikas gimė užsienyje mišrioje šeimoje ir vienas iš tėvų yra Lietuvos pilietis, o kitas – užsienio šalies pilietis, vaikas dažnais atvejais gali turėti dvi pilietybes. Daugiau informacijos apie užsienyje gimusio vaiko pilietybę.

Svarbu: Vaikai, gimę nuo 2008-07-22  ir kurių tėvai (ar vienas iš jų) vaiko gimimo metu buvo Lietuvos Respublikos piliečiai, laikomi Lietuvos Respublikos piliečiais, nepriklausomai nuo to, ar gimimu įgijo kitos valstybės pilietybę. Tokių vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės klausimas atskirai nesprendžiamas, vaikai laikomi Lietuvos Respublikos piliečiais be atskiro tėvų prašymo.

Jeigu Jums iki 2008-07-22 gimė vaikas, kuriam buvo suteiktos Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietybes gimimu, ir Jūs norite, kad Jūsų vaikas išsaugotų Lietuvos Respublikos pilietybę, tai Jūs turite, iki vaikui sukaks 18 metų, raštu pateikti prašymą laikyti Jūsų vaiką Lietuvos Respublikos piliečiu. Tuomet bus priimtas sprendimas dėl jo Lietuvos Respublikos pilietybės fakto konstatavimo.

Daugiau informacijos Migracijos Departamento puslapyje (pasirinkite skiltį „Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas gimimu“).

Šaltinis: Migracijos departamentas

Informacija atnaujinta: 2022-11-29
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):