Pilietybės įgijimas gimimu

Dažniausiai pilietybė įgyjama gimimu. Lietuvoje šis principas Pilietybės įstatyme įtvirtintas taip :

  • Vaikas, kurio abu tėvai arba vienas iš jų yra LR piliečiai, gimdamas įgyja LR pilietybę, nesvarbu, ar jis gimė LR teritorijoje, ar už jos ribų. Kai kuriais atvejais vaikai gali turėti ir dvi ar daugiau pilietybių. Daugiau informacijos apie dvigubą pilietybę.
  • Vaikas, kurio bent vienas iš tėvų buvo LR pilietis, tačiau mirė iki vaiko gimimo, gimdamas įgyja LR pilietybę, nesvarbu, ar jis gimė LR teritorijoje, ar už jos ribų.
  • Asmenų be pilietybės, teisėtai nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, vaikas yra LR pilietis, nesvarbu, ar jis gimė LR teritorijoje, ar už jos ribų, jeigu jis gimdamas neįgijo kitos valstybės pilietybės.
  • Vaikas, kurio vienas iš tėvų yra asmuo be pilietybės, teisėtai nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, o kitas nežinomas, yra LR pilietis, nesvarbu, ar jis gimė LR teritorijoje, ar už jos ribų, jeigu jis gimdamas neįgijo kitos valstybės pilietybės.

Gimus vaikui, apie jo gimimo faktą reikia pranešti civilinės metrikacijos skyriui. Užsienio valstybėse tokią funkciją atlieka vietiniai šalių civilinės metrikacijos centrai, o pateikus jų išduotą gimimo liudijimą Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei, vaiko gimimo faktas įtraukiamas į apskaitą.

Jeigu vaikas gimė mišrioje šeimoje ir vienas iš tėvų yra Lietuvos pilietis, o kitas – užsienio šalies pilietis, vaikas dažnais atvejais gali turėti dvi pilietybes. Daugiau informacijos apie dvigubą pilietybę.

Šaltinis: Migracijos departamentas

Informacija atnaujinta: 2021-07-29
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!