Pilietybės įgijimas išimties tvarka

Lietuvos Respublikos Prezidentas gali išimties tvarka suteikti Lietuvos Respublikos pilietybę ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei turintiems kitų valstybių piliečiams ar asmenims be pilietybės, kurie integravosi į Lietuvos visuomenę, netaikydamas jiems natūralizacijos sąlygų.

Ypatingais nuopelnais Lietuvos valstybei laikoma užsienio valstybės piliečio ar asmens be pilietybės veikla, kuria asmuo ypač reikšmingai prisideda prie Lietuvos Respublikos valstybingumo stiprinimo, Lietuvos Respublikos galios ir jos autoriteto tarptautinėje bendruomenėje didinimo.

Asmuo laikomas integravosi į Lietuvos visuomenę, jeigu jis nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje ir sugeba bendrauti lietuvių kalba, o jeigu nuolat negyvena Lietuvos Respublikoje, – sugeba bendrauti lietuvių kalba ir yra kitų akivaizdžių įrodymų, patvirtinančių, kad asmuo yra integravęsis į Lietuvos visuomenę.

Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo išimties tvarka savaime neatsiranda teisinių pasekmių Lietuvos Respublikos pilietybę įgijusio asmens vaikui, sutuoktiniui, kitiems šeimos nariams.

Prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išimties tvarka paduodami Respublikos Prezidentui per Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotą instituciją.

Prie prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo išimties tvarka (prašymas rašomas laisva forma) asmuo prideda šiuos dokumentus:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. asmens turimą kitos valstybės pilietybę patvirtinantį dokumentą;
  3. Lietuvos Respublikos piliečių rekomendacijas, kuriose nurodoma asmens veikla, kuria jis ypač reikšmingai prisideda prie Lietuvos Respublikos valstybingumo stiprinimo, Lietuvos Respublikos galios ir jos autoriteto tarptautinėje bendruomenėje didinimo;
  4. kitus dokumentus, patvirtinančiusypatingus nuopelnusLietuvos Respublikai ir jo integravimąsi į Lietuvos visuomenę;
  5. pažyma dėl (ne)teistumo (tai yra užsienio valstybių, kuriose iki atvykimo į Lietuvą gyvenote, institucijos, patvirtinančios, kad iki atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką kitoje valstybėje nebuvote baustas laisvės atėmimo bausme už tyčinį nusikaltimą, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikomas labai sunkiu nusikaltimu, arba Lietuvos Respublikoje nebuvote baustas už labai sunkų nusikaltimą, nesvarbu, ar išnyko teistumas už šiuos nusikaltimus, ar neišnyko).

Asmeniui, netekusiam Lietuvos Respublikos pilietybės Pilietybės įstatymo 24 straipsnyje nustatytais pagrindais, Lietuvos Respublikos pilietybė išimties tvarka negali būti suteikta.

Asmenų prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka turi būti išnagrinėti Pilietybės reikalų komisijoje ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Atkreipiame dėmesį, kad prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo nagrinėjimas gali užtrukti 9 mėnesius.

Daugiau informacijos apie Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimą išimties tvarka galite rasti nuorodoje (pasirinkite skiltį „Išimties tvarka“).

Šaltinis: Migracijos departamentas

Informacija atnaujinta: 2022-11-30
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):