Profesinis mokymas

Profesinio mokymo įstaigose galima mokytis nuo 14 metų.

Į profesinio mokymo įstaigas iš užsienio atvykę jaunuoliai priimami tokia pačia tvarka, kaip ir gyvenantieji Lietuvoje. Mokymasis paprastai trunka nuo 1 iki 3 metų. Galima mokytis ir pameistrystės forma – tada profesijos mokomasi tiesiogiai pas darbdavį.

Profesinis mokymas yra pirminis ir tęstinis.

Pirminis profesinis mokymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims:

  • įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;
  • neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo;
  • kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Pirminio profesinio mokymo programų trukmė nuo 5 mėnesių iki 2 metų arba iki 3 metų, jei asmuo kartu mokosi ir pagal vidurinio ugdymo programą.

Tęstinis profesinis mokymas, skirtas asmens turimai kvalifikacijai tobulinti ar kitai kvalifikacijai įgyti arba profesinį standartą atitinkančioms kompetencijoms, siekiant kvalifikacijos (arba jos dalies), įgyti. Programų trukmė - nuo 3 mėnesių iki 11 mėnesių.

Formaliojo pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas vykdo  65 valstybinės ir 2 nevalstybinės profesinio mokymo įstaigos.

Priėmimas. Norintiesiems mokytis profesinio mokymo įstaigose stojamųjų egzaminų nėra. Stojimas vyksta internetu per Bendrojo priėmimo sistemą.

Profesinio mokymo valstybinių įstaigų kontaktai nurodomi čia

Programos. Vykdant profesinio mokymo turinio pertvarką, rengiama modulinė profesinio mokymo sistema. Parengta per 170 modulinių profesinio mokymo programų skirtingoms kvalifikacijoms ir dar daugiau profesinio mokymo programų, skirtingiems kvalifikacijų lygiams. 

Akademinis pripažinimas. Jeigu esate baigęs dalį ar visą profesinio mokymo programą, reikia kreiptis arba į bet kurią pasirinktą profesinio mokymo įstaigą, arba į darbdavį (tuo atveju, jeigu norite pradėti dirbti pagal profesiją).

Jei turite kitokį negu profesinis ar aukštasis išsilavinimas (specialųjį vidurinį), dėl jo akademinio pripažinimo reikia kreiptis į Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų skyrių.

Mokestis. Mokymas valstybinėse įstaigose nemokamas, mokiniams gali būti suteikiamas bendrabutis, mokama stipendija. Įgiję daugiau nei dvi kvalifikacijas asmenys priimami į valstybės nefinansuojamas vietas.

Kalba: lietuvių.

Perspektyvos

Profesinio mokymo įstaigų  absolventai gali toliau mokytis universitetuose ir kolegijose. Mokiniams, profesinio mokymo įstaigą baigusiems su pagyrimu, stojant pridedamas papildomas balas. Stojantiems į kolegijas papildomas balas skiriamas už vienerių metų darbo stažą pagal profesinio mokymo įstaigoje įgytą kvalifikaciją.

Parengta pagal Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMABPO) informaciją

Informacija atnaujinta: 2022-12-09
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):