Profesinis mokymas

Profesinio mokymo įstaigose galima mokytis nuo 14 metų.

Į profesinio mokymo įstaigas iš užsienio atvykę jaunuoliai priimami tokia pačia tvarka, kaip ir gyvenantieji Lietuvoje. Mokymasis paprastai trunka nuo 1 iki 3 metų. Galima mokytis ir pameistrystės forma – tada profesijos mokomasi tiesiogiai pas darbdavį.

Profesinis mokymas yra pirminis ir tęstinis.

Pirminis profesinis mokymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims:

  • įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;
  • neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo;
  • kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Tęstinis profesinis mokymas, skirtas asmens turimai kvalifikacijai tobulinti ar kitai kvalifikacijai įgyti arba profesinį standartą atitinkančioms kompetencijoms, siekiant kvalifikacijos (arba jos dalies), įgyti.

Formaliojo pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas vykdo 71 valstybinė ir 2 nevalstybinės profesinio mokymo įstaigos.

Priėmimas. Stojimas vyksta internetu per Bendrojo priėmimo sistemą.

Profesinio mokymo įstaigų kontaktai nurodomi valstybės registre AIKOS.

Akademinis pripažinimas. Jeigu esate baigęs dalį ar visą profesinio mokymo programą, reikia kreiptis arba į bet kurią pasirinktą profesinio mokymo įstaigą, arba į darbdavį (tuo atveju, jeigu norite pradėti dirbti pagal profesiją).

Jei turite kitokį negu profesinis ar aukštasis išsilavinimas (specialųjį vidurinį), dėl jo akademinio pripažinimo reikia kreiptis į Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų skyrių.

Mokestis. Mokymas valstybinėse įstaigose nemokamas, mokiniams gali būti suteikiamas bendrabutis, mokama stipendija.

Kalba. Lietuvių.

Daugiau informacijos

Parengta pagal Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMABPO) informaciją

Informacija atnaujinta: 2018-10-26
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!