Programos grįžtantiems lietuviams

Work in Lithuania – tiesioginių užsienio investicijų plėtros agentūros „Investuok Lietuvoje“ iniciatyva, kurios tikslas – skatinti užsienyje gyvenančius lietuvius karjerai rinktis Lietuvą. Šis portalas – tai vieta, kur susitinka sėkmingai šalyje veikiančios užsienio bendrovės ir potencialūs darbuotojai, dalijamasi aktualiomis naujienomis, o nusprendusieji grįžti randa ne tik darbo pasiūlymų, bet ir naudingos praktinės informacijos sklandžiam persikėlimui į Lietuvą. Daugiau informacijos

Jaunųjų profesionalų programa „Kurk Lietuvai“ — pirmoji ir kol kas vienintelė profesinio tobulinimo ir gerosios užsienio praktikos pritaikymo programa Lietuvoje, kuri suteikia galimybę jauniems profesionalams savo žiniomis ir idėjomis prisidėti prie modernios Lietuvos ateities kūrimo. Programa trunka 12 mėnesių, per tą laiką jos dalyviai rotacijos principu konsultuoja viešojo sektoriaus institucijas Lietuvos įvaizdžio gerinimo, konkurencingumo didinimo, verslumo skatinimo, tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo ir su tuo susijusiais klausimais. Daugiau informacijos

TMS / Tavo pirmasis EURES darbas – tai Europos darbo mobilumo programa, skirta asmenims, grįžtantiems į Lietuvą, turintiems darbo pasiūlymą bei asmenims, kurie planuoja persikelti dirbti ir gyventi į kitą ES šalį, Islandiją ar Norvegiją. Programos tikslai yra skatinti darbuotojus naudotis laisvo judėjimo teise, skatinti nedirbančių asmenų aktyvinimą siūlant darbo ieškantiems asmenims skirtą išsamų paramos paslaugų paketą, remti darbdavius ir padėti jiems užpildyti darbo vietas, kurioms sunku rasti tinkamų kandidatų, darbuotojais iš ES šalių, Islandijos ar Norvegijos, bei palengvinti judžių kandidatų integraciją priimančiojoje šalyje. Ši parama yra teikiama ir darbo kitoje šalyje ieškantiems asmenims bei užsienio darbuotojus priimančiams darbdaviams. Darbo ieškantys asmenys gali gauti pritaikytas darbo paieškos ir įdarbinimo paramos paslaugas, kurios yra derinamos su finansine parama, tokia kaip išmoką kelionei į pokalbį dėl darbo, kalbos kursų išlaidas, persikraustymo išmoką, kvalifikacijų pripažinimą, pragyvenimo išlaidų kompensavimo išmoką stažuotojams ir pameistriams ir pan. Tuomet mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), kuriose dirba iki 250 darbuotojų gali gauti finansinę paramą (vienkartinę išmoką) naujai įdarbinto darbuotojo integracijos programos išlaidoms padengti. Programos specialistai taip pat padėda asmenims pildyti paraiškas dalyvavimui programoje, su kuriais galite susisiekti el. paštu: eures@uzt.ltDaugiau informacijos

Studentų stažuočių projektas "Augantys lyderiai" - tai stažuočių programa AB „Lietuvos geležinkelių“ įmonių grupėje. Projekto tikslas – atrasti kuo daugiau talentingų lietuvių, studijuojančių tiek Lietuvos, tiek užsienio universitetuose, ir pasiūlyti jiems vasarą atlikti apmokamą stažuotę AB „Lietuvos geležinkelių“ įmonių grupėje. Siekiama sudaryti sąlygas gabiems 3-4 bakalauro ar magistro studijų studentams įgyti neįkainojamą patirtį savo žiniomis ir gebėjimais prisidėti prie vienos didžiausių Lietuvos transporto sektoriaus ir vienos moderniausių geležinkelių įmonių visoje Rytų ir Centrinėje Europoje. Daugiau informacijos

Savanoriška praktika – tai galimybė jaunam (16–29 metų) žmogui „pasimatuoti“ norimą profesiją, darbo vietą, pažinti patinkančios profesijos „virtuvę“ ir atlikti oficialią praktiką. Savanoriška praktika yra neatlygintina, tačiau praktikos metu asmenys draudžiami sveikatos draudimu ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis, o jei jie yra registruoti Užimtumo tarnyboje – išsaugo registruojantis įgytas teises ir garantijas. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino naują savanoriškos praktikos formą, skirtą jaunimui. Esminis pokytis tas, kad, norint atlikti praktiką, nebereikia turėti sutarties su universitetu, taigi ją gali atlikti ir jaunuolis, kuris nėra studentas. Daugiau informacijos

Informacija atnaujinta: 2021-10-20
MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU
  • 8 800 22922

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

Reikia pagalbos?

Klauskite mūsų dabar!