Norint atvykti į Lietuvą trumpalaikiais tikslais, užsieniečiams privalu turėti Šengeno vizą, išskyrus tuos atvejus, kai užsieniečiui taikomas bevizis režimas. Sužinoti, ar užsieniečiui reikia Šengeno vizos, ar jam taikomas bevizis režimas atvykstant į Lietuvą galite Užsienio reikalų ministerijos tinklapyje

Jeigu Jums taikomas bevizis režimas, turite teisę atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje be vizos, bet Jūsų buvimas Lietuvos Respublikoje ir kitose Šengeno valstybėse negali trukti ilgiau negu 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį. Suskaičiuoti išbūtą laiką galite čia.

Trečiųjų šalių piliečiai, turintys vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių išduotą Europos Sąjungos leidimo gyventi kortelę arba vizą, gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti Lietuvoje be vizos ne ilgiau negu 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

Bendrą informaciją apie Šengeno vizas galite rasti čia.

Užsienietis, norintis gauti Šengeno trumpalaikę vizą (C), gali pateikti tarpininkavimo laišką (kvietimą). Kvietimas – dokumentas, patvirtinantis Lietuvos Respublikos fizinio arba juridinio asmens įsipareigojimą pasirūpinti, kad į Lietuvą atvykstantis užsienietis būtų tinkamai apgyvendintas jo buvimo šalyje, turint vizą, laikotarpiu ir kad prireikus būtų padengtos užsieniečio grįžimo į kilmės ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidos. Kvietimas gali palengvinti vizos gavimo procesą. Kai užsieniečiui Šengeno viza išduodama kvietimo pagrindu, reikalingų lėšų dydis yra 40 Eur vienai dienai (reikalavimas netaikomas nepilnamečiam užsieniečiui, vykstančiam kartu su pilnamečiu šeimos nariu). Tarpininkavimo laiškas teikiamas tik elektroniniu būdu. Jį pateikti gali Lietuvos Respublikos fizinis arba juridinis asmuo.

Norėdamas gauti Šengeno vizą, užsienietis turi sumokėti 80 eurų konsulinį mokestį (vaikams nuo 6 iki 12 metų – 40 eurų) už dokumentų vizai gauti priėmimą ir nagrinėjimą ir pateikti:

 1. galiojantį kelionės dokumentą, kurio galiojimo laikas turi būti ne mažiau kaip 3 mėnesiais ilgesnis už prašomos išduoti vizos galiojimo laiką. Jame turi būti ne mažiau kaip du tušti puslapiai ir jis turi būti išduotas per pastaruosius dešimt metų;
 2. užpildytą nustatytos formos prašymą išduoti Šengeno vizą (prašymas pildomas internetu);
 3. vieną 35 x 45 mm dydžio spalvotą nuotrauką, atitinkančią asmens amžių;
 4. galiojantį sveikatos draudimą, kurio suma yra 30 000 eurų, patvirtinantį dokumentą;
 5. dokumentus, nurodančius kelionės tikslą; 
 6. dokumentus, nurodančius apgyvendinimo vietą, arba pakankamų lėšų susimokėti už apgyvendinimą įrodymą;
 7. dokumentus, nurodančius, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo turi pakankamai pragyvenimo lėšų (40 eurų vienai dienai), tiek numatomo buvimo laikotarpio trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas arba gali teisėtai gauti tokių lėšų. Šis reikalavimas netaikomas nepilnamečiam užsieniečiui, vykstančiam kartu su pilnamečiu šeimos nariu;
 8. informaciją, padedančią įvertinti, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos.

Imami prašymą išduoti vizą pateikusių užsieniečių pirštų atspaudai.

Dėl tikslaus pateikiamų dokumentų sąrašo reikėtų tikslintis su institucija, kurioje bus teikiamas prašymas vizai išduoti.

Dėl Šengeno vizos išdavimo užsienietis turėtų kreiptis į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje arba į Lietuvos Respublikai atstovaujančią kitos Šengeno valstybės diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje. Pastaruoju atveju užsienietis gali kreiptis tik tuo atveju, jeigu jis yra kitos Šengeno valstybės diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos rezidavimo valstybės pilietis arba trečiųjų šalių pilietis, turintis leidimą gyventi šioje valstybėje.

Per kiek laiko priimamas sprendimas dėl vizos išdavimo?

Sprendimas dėl vizos išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų kitų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo vizų tarnybai dienos. Dėl prašymo nagrinėjimo sudėtingumo įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas sprendimo dėl vizos išdavimo laikotarpį gali pratęsti iki 30 kalendorinių dienų, o išimties tvarka, kai konkrečiais atvejais reikia papildomų dokumentų, šį laikotarpį gali pratęsti iki 60 kalendorinių dienų.

Ką daryti, jei norima likti Lietuvoje ilgiau, nei galioja išduota Šengeno viza?

Galima prašyti pratęsti Šengeno vizą, jei asmuo pateiks:

 • nenugalimos jėgos (force majeure) ar humanitarinių priežasčių įrodymus, kodėl jis negali išvykti iš Lietuvos Respublikos iki Šengeno vizos galiojimo laikotarpio ar vizoje nurodytos leidžiamo buvimo trukmės pabaigos;
 • svarbių asmeninių priežasčių įrodymus, pagrindžiančius Šengeno vizos galiojimo laikotarpio ar buvimo trukmės pratęsimą;
 • Užimtumo tarnybos asmeniui išduotą leidimą dirbti sezoninį darbą ne ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui ar pratęstą leidimą dirbti sezoninį darbą, jeigu bendras laikotarpis neviršija 90 dienų, arba asmuo pateiks prašymą išduoti naują ar pratęsti leidimą dirbti sezoninį darbą.

Dėl Šengeno vizos pratęsimo asmuo turi kreiptis į Migracijos departamento Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos skyrių, jeigu teisėtai yra Lietuvoje.

Daugiau informacijos apie Šengeno trumpalaikes (C) vizas

Parengta pagal Migracijos departamento ir Užsienio reikalų ministerijos informaciją 

Informacija atnaujinta: 2023-02-10
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):