Socialinė parama ir išmokos

Atvykimo išmoka

Siekiant pritraukti iš Lietuvos išvykusius aukštos kvalifikacijos specialistus ir bent iš dalies kompensuoti jų grįžimo/persikėlimo į Lietuvą patiriamas pe...

ES socialinės apsaugos formos

Kokią ES formą išsiimti, norint gauti nedarbo išmoką grįžus į Lietuvą? Kokia forma reikalinga grįžus į Lietuvą gimdyti? Kokią formą turi turėti pensininkai užsieniečiai? 

Vaiko gimimo ir auginimo išmokos

Informacija apie išmokas, susijusias su vaiko gimimu ir auginimu

Nedarbo išmokos

Kas gali gauti nedarbo išmoką? Ar gausiu išmoką grįžęs iš užsienio? Kokio dydžio išmoką gausiu?

Pensijos dirbusiems užsienyje

Kaip persikelti darbo stažą iš užsienio? Kas nutiks su mano pensija? Ar mano užsieninė pensija nedings? 

Senatvės pensijos

Kiek metų stažo reikia turėti, norint gauti pensiją? Kaip persikelti darbo stažą iš užsienio? Nuo ko priklauso pensijos dydis? 

Informacija grįžtantiems senjorams

Veiklos, projektai, globos namai senjorams

Ligos išmokos

Kada skiriama ligos išmoka? Kas ją gali gauti? Kokio dydžio yra ligos išmoka? Ką daryti susirgus? 

Socialinė parama nepasiturintiems

Socialinės paramos sistemą galima skirti į dvi dalis: Socialinę paramą – piniginę pagalbą nepasiturintiems asmenims (šeimos pašalpos; socialinės pašalpos;...
Informacija atnaujinta: 2021-02-21
MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):

MENIU

Nemokamos linijos:

Skambinant iš užsienio (įprastas tarifas):